Socialize

Facebook
Editorial
EMINESCU 2017: TIPURI DE RECEPTARE

EMINESCU 2017: TIPURI DE RECEPTARE

Receptarea lui Eminescu pendulează astăzi, ca și ieri, între două extreme: pe de o parte, admirația superlativă, iubirea absolută, într-o optică encomiastică și o idolatrie mitizantă; pe de…

Actualitatea

Educaţia pentru mediu prin orele de literatură

Educaţia pentru mediu prin orele de literatură

Educaţia pentru mediu nu se limitează la ecologie sau la studiul ştiinţelor naturii, ci trezeşte…

Concursul pentru ocuparea posturilor de director şi director adjunct în învăţământul preuniversitar

După validarea rezultatelor concursului, situaţia ocupării funcţiilor de director şi director adjunct se prezintă astfel:…

Reforma

Eşecul (dramatic) al educaţiei civice

Eşecul (dramatic) al educaţiei civice

Evenimente recente, asociate alegerilor parlamentare, au scos la iveală, în treacăt, informaţii care pot produce, într-o societate normală, un adevărat şoc. Am aflat cu această ocazie că un…

Şcoala 2017, privire dinspre 2016

Şcoala 2017, privire dinspre 2016

Dinspre 2016, şcoala românească preia pentru anul care a început o diversitate de reglementări fixate sau în dezbatere, pe linia cunoscută a dorinţei de a fi bine, de…

De la capăt, ca Sisif

De la capăt, ca Sisif

Încă un ministru al Educaţiei! Numele său este Pavel Năstase. Al câtelea? I-am putea înşirui pe toţi (am făcut-o în altă parte) folosind sistemul american riguros de numărare…

Şcoala cea de toate zilele

Cu fiecare an şcolar care se încheie, orice cadru didactic este mai bogat, purtând în rucsacul experienţei profesionale împliniri şi, de ce să nu recunoaştem, dezamăgiri cauzate de…

Învăţământul rural, la confluenţă de mileniu şi de secol

Învăţământul rural, la confluenţă de mileniu şi de secol

Nu mai este un secret pentru nimeni, în primul rând la nivelul instituţiilor abilitate în această privinţă, regresul constant al şcolii româneşti în genere, al şcolii rurale, în…

Didactica

Către Ministerul Educaţiei Naţionale: Propuneri pentru o motivare educaţională eficientă la clasele din învăţământul primar şi gimnazial

Către Ministerul Educaţiei Naţionale:  Propuneri pentru o motivare educaţională eficientă la clasele din învăţământul primar şi gimnazial

  Scopul proiectului este valorificarea eficientă a informaţiilor prin utilizarea tuturor mijloacelor oferite de acest program. Ca modalităţi de aplicare, se…

Frământări etice la început de an

Frământări etice la început de an

Întregind contextul normativ care reglementează activitatea din domeniul învăţământului preuniversitar, alături de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, actualizată în 2016, Codul…

Proces

Eşecul (dramatic) al educaţiei civice

Evenimente recente, asociate alegerilor parlamentare, au scos la iveală, în treacăt, informaţii care pot produce, într-o societate normală, un adevărat şoc. Am aflat cu această ocazie că…

Paideia

Frământări etice la început de an

Întregind contextul normativ care reglementează activitatea din domeniul învăţământului preuniversitar, alături de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, actualizată în 2016, Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar, aflat…

Formare

Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din mediul rural în sprijinul formării de competenţe‑cheie relevante la elevi

La începutul lunii august 2013 începea aventura cunoaşterii în accesarea fondurilor europene nerambursabile. Atunci, am introdus în action web „Dosarul meu“ – era o cerere de finanţare…

Legislatie

Despre controlul managerial intern (IV)

În data de 22 iunie 2015 a intrat ţn vigoare, prin publicarea ţn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial…

Spiritualitate

Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, teolog și duhovnic authentic

NICOLAE, PATRON ȘI OCROTITOR. Sfântul Nicolae, patronul Greciei, Rusiei, precum și al multor orașe din Apusul Europei, este unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinătății. Datorită…

Gimnaziu

„Bal veneţian“ la Şcoala Silvania

Şcoala Gimnazială Silvania din Şimleu Silvaniei se numără printre unităţile‑fanion ale învăţământului românesc. Procesul instructiv‑educativ se desfăşoară în parametrii acestui sistem important, în ciuda unei necontenite reforme…

Invatamant superior

ASPES – cercetare analitică și prospectivă la zece ani de la aderarea României la UE

La zece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, care se împlinesc la 1 ianuarie 2017, Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) lansează o cercetare…

Ex cathedra

Către Ministerul Educaţiei Naţionale: Propuneri pentru o motivare educaţională eficientă la clasele din învăţământul primar şi gimnazial

  Scopul proiectului este valorificarea eficientă a informaţiilor prin utilizarea tuturor mijloacelor oferite de acest program. Ca modalităţi de aplicare, se propune ca după programul educaţional tradiţional,…