Socialize

Facebook
Editorial

Adunarea Generală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) este asociația profesională de creație publicistică, jurnalistică, a ziariștilor din România și din comunitățile românești de peste hotare, continuatoare a Uniunii Ziariștilor…

Actualitate

Întreaga comunitate sărbătorește școala

Întreaga comunitate   sărbătorește școala

De fapt, este vorba de toate cadrele didactice, în activitate sau la pensie, și elevii…

Elevi băcăuani și israelieni vor participa la o nouă sesiune a Programului „Young Ambassadors – Twin Schools“

Elevi băcăuani și israelieni vor participa la o nouă sesiune   a Programului „Young Ambassadors – Twin Schools“

Din inițiativa profesorului Gabriel Stan, consilier local, în ședința de vineri, 29 martie 2019, Consiliul…

Reforma

O proiecție plauzibilă – elevul globalist

O proiecție plauzibilă –   elevul  globalist

Apogeul emoției colective a fost atins în momentul în care a pornit fumigena de la simularea evaluării naționale, descoperindu-se gafa autorilor de subiecte (clasa a VIII-a), care au…

Viziuni şi riscuri

Viziuni   şi riscuri

A fost, în sfârşit, lansat draftul unei noi Legi a Educaţiei. O apreciere critică arată că noua viziune este în mare parte o veche viziune, mutilată ani de-a…

Bacalaureatul, pe drum îngust

Bacalaureatul,   pe drum îngust

Viziunea sistemică „Educația ne unește“ sugerează un bacalaureat care ne va despărţi, adică ne va dirija pe drumuri diferite în viaţă. Ba, la o judecată mai atentă, bacalaureatul…

Delincvența juvenilă – o problemă ce necesită intervenție la nivel de curriculum școlar

În ciuda încercărilor societăţii de a-i determina pe membrii săi să se conformeze regulilor de convieţuire acceptate de comun acord, mulţi oameni, din dorinţa de a-şi atinge scopurile,…

De la principii corecte la realități îngrijorătoare

De la principii corecte la realități îngrijorătoare

Într-o scurtă secvență televizată, doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educației, a fost întrebată cum se explică rezultatele atât de slabe ale elevilor de gimnaziu la simulare. Aproape jumătate din…

Teorii si strategii

Despre calibrare

Despre   calibrare

Dacă am fi în situaţia de a răspunde imediat la întrebarea: Care consideraţi că este problema cea mai importantă pe care…

Un model de instruire aplicabil la nivel de unitate de învățare (II)

Un model de instruire aplicabil la nivel de unitate de învățare (II)

Strategiile de instruire valorificate pe termen mediu în cadrul oricărui model curricular aplicat la nivel de unitate de învățare care integrează…

Proces

Bacalaureatul, pe drum îngust

Viziunea sistemică „Educația ne unește“ sugerează un bacalaureat care ne va despărţi, adică ne va dirija pe drumuri diferite în viaţă. Ba, la o judecată mai atentă,…

Paideia

Despre calibrare

Dacă am fi în situaţia de a răspunde imediat la întrebarea: Care consideraţi că este problema cea mai importantă pe care ar trebui să o ia în…

Formare

Alegerea cursului potrivit sau nevoia de formare continua

Uneori, în traseul nostru existențial sau profesional apar situații-limită când rezervele pe care le deținem sunt erodate și nu ne mai oferă decât cel mult suficiență. E…

Management si legislatie

Despre controlul managerial intern (IV)

În data de 22 iunie 2015 a intrat ţn vigoare, prin publicarea ţn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial…

Spiritualitate

Buna Vestire sau începutul mântuirii neamului omenesc

Preasfânta Fecioară Maria a fost unica fiică a părinților săi, Ioachim și Ana, pe care aceștia au dobândit-o în urma rugăciunilor stăruitoare către Dumnezeu. În timpul rugăciunii,…

Gimnaziu

Aprecieri privind programa școlară de matematică Clasa a V-a 2017-2018

Noua programă școlară de matematică pentru clasa a V-a, aprobată prin OM nr. 3393/28.02.2017, are o structură semnificativ diferită față de vechea programă de matematică de la…

Invatamant superior

Cele cinci mari universități membre ale Consorțiului Universitaria solicită aplicarea criteriilor calitative, bazate pe rezultatele din clasamentele internaționale de prestigiu, în finanțarea universităților

Consorțiul Universitaria s-a reunit la București, în perioada 23-25 noiembrie 2018, în cadrul întâlnirilor sale periodice. Desfășurată la Universitatea din București sub semnul apropiatei sărbătoriri a Centenarului…

Didactica

Adaptarea la programul școlar

În ceea ce privește adaptarea la programul școlar și la tipurile de activități școlare, pot apărea o serie de deosebiri între copii. Pentru cei care au frecventat…