Socialize

Facebook
Editorial

PRINCIPII ŞI VALORI CARE GUVERNEAZĂ DOMENIUL DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI

  Raportul dintre sisteme şi principiile care îl guvernează Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului reprezintă un domeniu de interes primordial al lumii contemporane, care constituie obiectul unor…

Actualitate

Istoria şi Sociologia Refugiului Românesc

Istoria şi Sociologia Refugiului Românesc

Joi, 31 august 2017, în ultima zi a lunii lui Gustar, a avut loc Sesiunea…

Tabăra internaţională a Francofoniei Struga, Macedonia

Tabăra internaţională a Francofoniei  Struga, Macedonia

  Tabăra internaţională a francofoniei, ediţia a IV-a, 19-26 august 2017, Struga, Macedonia, a fost…

Reforma

Ce trebuie totuşi să înţelegem?

Ce trebuie totuşi să înţelegem?

Un nou an şcolar, dar cu probleme vechi şi noi. Aparent, nimic nou sub soare. În realitate însă, asistăm se pare la imprimarea unei dinamici surprinzătoare stării de…

Absolvent de şcoală românească, avantaj şi dezavantaj

Absolvent de şcoală românească, avantaj şi dezavantaj

Stereotipurile sunt arhicunoscute, performanţe ale unor elevi olimpici şi tineri absolvenţi le-au menţinut în actualitate şi în vacanţa care se încheie. Pot fi rezumate în câteva vorbe, zgândărite…

Şcoala românească merge înainte

Diagrama judeţeană a evaluării naţionale transpune grafic un peisaj dinamic şi pe alocuri derutant. Din totalul de 4.500 de absolvenţi ai gimnaziului, s-au prezentat la examen 2.700 (folosim…

Un fel de recapitulare

Un fel de recapitulare

Scriu articole despre problemele şcolii de multă vreme. Oricum, în ultimele două decenii, într-un fel sau altul, revista Tribuna Învăţământului a găzduit săptămânal o opinie a subsemnatului. Am…

Meseria înjurătorilor aulici

Se profilează grevă în învăţământ chiar la început de an şcolar. Nemulţumirile cadrelor didactice referitoare la salarizare, la haosul legislativ pe care trebuie să-l gestioneze, la reforma de…

În balansoarul vârstelor

În balansoarul vârstelor

Pe nebăgate de seamă, trecem în ceea ce s-ar putea numi partea a doua a vacanţei de vară. Cu un ochi pe structura noului an şcolar (ştim deja…

Cine ne alege manualele…

Cine ne alege manualele…

O postare pe pagina mea de FB mă atenţionează asupra unor neajunsuri care privesc alegerea manualelor şcolare de către profesor. Fenomenul pare a fi prezent mai ales la…

Teorii si strategii

Despre disponibilitate

Despre disponibilitate

Cum este firesc, la început de an şcolar avem în atenţie multe aspecte care ţin de organizarea şcolilor, de la avizul…

Recurs la pedagogie – Criza pedagogiei – Criza educaţiei

Recurs la pedagogie – Criza pedagogiei – Criza educaţiei

Afirmarea pedagogiei ca ştiinţă socio-umană, specializată în studiul educaţiei, este realizată pe parcursul unui proces istoric îndelungat, încă neîncheiat. Această situaţie…

Proces

Absolvent de şcoală românească, avantaj şi dezavantaj

Stereotipurile sunt arhicunoscute, performanţe ale unor elevi olimpici şi tineri absolvenţi le-au menţinut în actualitate şi în vacanţa care se încheie. Pot fi rezumate în câteva vorbe,…

Paideia

Despre disponibilitate

Cum este firesc, la început de an şcolar avem în atenţie multe aspecte care ţin de organizarea şcolilor, de la avizul ISU sau cele sanitare la manuale…

Formare

De la operele orfane la cultura informaţiei

Cum ştim din practica şcolară, în cadrul demersului complex al formării deprinderilor de lucru intelectual pentru elevi, de fiecare dată când ne referim la o idee desprinsă…

Management si legislatie

Despre controlul managerial intern (IV)

În data de 22 iunie 2015 a intrat ţn vigoare, prin publicarea ţn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial…

Spiritualitate

SFÂNTUL ALEXANDRU – LUPTĂTORUL ÎMPOTRIVA ARIANISMULUI, APĂRĂTORUL CREDINŢEI ŞI AL OAMENILOR

Episcopul şi Patriarhul Constantinopolului Alexandru este unul dintre înalţii ierarhi ai creştinismului timpuriu şi unul dintre Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Într-o perioadă tulbure, de consolidare doctrinară a…

Gimnaziu

Consideraţii pe marginea noii programe şcolare pentru disciplina Istorie

Consecinţă a Planului-cadru de învăţământ pentru gimnaziu impus, fără a se ţine cont de semnalele negative din sistem, prin OMENCS nr. 3590 din 5.04.2016, noua Programă şcolară…

Invatamant superior

„Lidia Vianu’s Students Translate“ şase scriitori britanici stilizează traduceri din proza contemporană românească la Bucureşti

S—a încheiat săptămâna româno-britanică (8—13 mai 2017). Şase echipe internaţionale, formate din scriitori britanici şi studenţi ai Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan – Universitatea din Bucureşti,…

Didactica

Despre prioritatea de a fi dascăl

M-am întrebat adesea dacă nu am greşit atunci când mi-am ales profesia, dacă mi se potriveşte într-adevăr ceea ce fac şi dacă vocaţia de a fi dascăl…