Socialize

Facebook
Editorial
MARIN PREDA – O CONŞTIINŢĂ MORALĂ  A   LITERATURII ROMÂNE

MARIN PREDA – O CONŞTIINŢĂ MORALĂ A LITERATURII ROMÂNE

Împlinindu-se 39 de ani de la moartea lui Marin Preda, ne-am amintit, iată, poate mai mult decât de obicei, de marele scriitor şi de opera lui. Un merit…

Actualitate

Miniștrii și reprezentanții ministerelor educației din Asia-Europe Meeting/ASEM au adoptat Declarația de la București

Miniștrii și reprezentanții ministerelor educației din statele membre ale inițiativei  de cooperare interregională Asia-Europe Meeting/ASEM,…

PUNCT DE VEDERE USLIP IAȘI ,,EDUCAȚIA NE UNEȘTE“

În urma consultării draftului elaborat și transmis de către Ministerul Educației Naționale în toate unitățile…

Reforma

Paradoxuri în spațiul educației

Paradoxuri în spațiul educației

Printr-o retorică devenită cu timpul clișeu, sistemul național de educație a avut și are parte de judecăți critice dintre cele mai severe și mai sumbre: „Școala românească e…

O temă de reformă și două mentalități

O temă de reformă și două mentalități

O temă de discuţie vizavi de documentul MEN „Educaţia ne uneşte“ o constituie modalitatea de accedere în liceu a absolvenţilor şcolii de bază, obligatorii. Cele mai recente poziţii…

Cei şapte ani de-acasă nu se împuţinează

Cei şapte ani de-acasă nu se împuţinează

Începerea învăţământului obligatoriu la trei ani, generalizarea pe rând a grupei mari, a grupei mijlocii şi până la urmă şi a grupei mici de grădiniţă, numerotarea clasei pregătitoare…

Omonimul anonimului

Omonimul anonimului

„Imortalitatea înseamnă să fii iubit de cei mulţi anonimi.“ (Sigmund Freud)–    Anonimule!  S-a uitat în jurul său să vadă cine a spus și cui i se adresează exclamația.…

Violența generează violență

Violența generează violență

Consider că este timpul să abordăm cu cea mai mare atenție și multă îngrijorare fenomenul violenței, manifestat pe toate palierele realității în care trăim, cu o amplitudine derutantă…

Teorii si strategii

FORMAREA CARACTERULUI

FORMAREA CARACTERULUI

De cele mai multe ori, când ne referim la colaborarea dintre şcoală şi familie, ne vin în minte eforturile organizatorice pe…

RECURS LA PEDAGOGIE. Un model de instruire aplicabil la nivel de lecție

RECURS LA PEDAGOGIE. Un model de instruire aplicabil la nivel de lecție

Programele școlare construite curricular stabilesc obiectivele pedagogice generale și specifice și conținuturile de bază corespunzătoare acestora, definite în termeni de competențe,…

Proces

O temă de reformă și două mentalități

O temă de discuţie vizavi de documentul MEN „Educaţia ne uneşte“ o constituie modalitatea de accedere în liceu a absolvenţilor şcolii de bază, obligatorii. Cele mai recente…

Paideia

FORMAREA CARACTERULUI

De cele mai multe ori, când ne referim la colaborarea dintre şcoală şi familie, ne vin în minte eforturile organizatorice pe care şcoala le face cu sprijinul…

Formare

Utilizând TIC, implicăm elevii în clasa modernă

O echipǎ de formatori ai Casei Corpului Didactic Teleorman, alcǎtuitǎ din patru cadre didactice, prof. Ion Marilena, prof. Luca Fǎnica, prof. Drǎgoi Doina și prof. înv. primar…

Management si legislatie

Despre controlul managerial intern (IV)

În data de 22 iunie 2015 a intrat ţn vigoare, prin publicarea ţn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial…

Spiritualitate

Floriile și Săptămâna Sfintelor Pătimiri, anticipare și pregătire spirituală pentru sărbătoarea Învierii Domnului

Sfinții evangheliști Matei, Marcu, Luca și Ioan relatează activitatea Domnului Iisus Hristos în cei peste trei ani petrecuți în mijlocul poporului evreu. În tot acest timp, Mântuitorul…

Gimnaziu

O zi încărcată de istorie la Şcoala Gimnazială Nr. 178

Ca în fiecare primăvară, de câţiva ani încoace, Şcoala Gimnazială Nr. 178 din sectorul 1, din cartierul Pajura, a celebrat ziua de 9 mai, cu toată încărcătura…

Invatamant superior

Rectorul Universității din București, profesorul Mircea Dumitru, președinte al Asociației Universităților Balcanice

Începând cu luna aprilie a anului 2019, rectorul Universității din București, profesorul Mircea Dumitru, a preluat, cu ocazia celei de-a V-a conferințe a Balkan Universities Association (BUA),…

Didactica

Adaptarea la programul școlar

În ceea ce privește adaptarea la programul școlar și la tipurile de activități școlare, pot apărea o serie de deosebiri între copii. Pentru cei care au frecventat…