Socialize

Facebook
Editorial
BREXIT – ÎNCEPUTUL SFÂRŞITULUI?

BREXIT – ÎNCEPUTUL SFÂRŞITULUI?

Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană are efectele unui tsunami ori ale unui cutremur de gradul 8 pe scara Richter a Europei şi a lumii de azi. „Brexit”…

Actualitatea

Proiect educativ judeţean „Tehnologia, prieten sau duşman”

 Dincolo de preocupările zilnice la catedră în virtutea pregătirii profesionale, unele cadre didactice depăşesc pragul…

„Orice copil trebuie pregătit pentru a deveni cea mai bună versiune a adultului care poate fi”

„Orice copil trebuie pregătit pentru a deveni cea mai bună versiune a adultului care poate fi”

În data de 31 mai 2016, la Biblioteca Centrală Universitară, s-a organizat Conferinţa cu tema…

Reforma

Despre opţionale şi încă ceva (II)

Despre opţionale şi încă ceva (II)

Documentul privind opţionalele care însoţeşte planul-cadru gimnazial cuprinde şi un număr de propuneri de opţionale avizate de Ministerul Educaţiei. Este interesant să vedem care este oferta naţională a…

Pielea ursului din pădure

În mod normal, democraţiile reprezentative funcţionează în baza unui contract încheiat între cetăţeni şi guvernanţi. Nu este nevoie de semnături şi de înregistrare la notar. Angajamentele se fac…

Cu fereală, spre şcoala profesională

Cu fereală, spre şcoala profesională

 Şcoala profesională se află în faţa unui nou început. Sigur, orice este nou nu se poate găsi decât la un început, numai că învăţământul nostru profesional a luat-o…

Studierea Istoriei – extrem de importantă pentru un învăţământ performant

Studierea Istoriei – extrem de importantă pentru un învăţământ performant

Istoria unui popor este asemenea unei fântâni, din care generaţie după generaţie se adapă din faptele şi viaţa spirituală şi materială a înaintaşilor şi prin care se continuă…

România Educată

România Educată

În timp ce împăratul Japoniei se pleacă în faţa profesorilor, preşedintele României se ascunde şi întoarce spatele profesorilor. Nu este prima dată când preşedintele ţării, prof. Iohannis, refuză…

Didactica

Virtuţile clarităţii

Virtuţile clarităţii

Cariera didactică poate fi privită ca un parcurs al clarificărilor succesive privind modul de a fi de folos altor oameni şi…

Cadrul axiomatic al evaluării pedagogice

Cadrul axiomatic al evaluării pedagogice

  Cadrul axiomatic al evaluării pedagogice trebuie stabilit la nivelul unei ştiinţe a educaţiei, construită intradisciplinar (ca subteorie a teoriei generale…

Proces

Despre opţionale şi încă ceva (II)

Documentul privind opţionalele care însoţeşte planul-cadru gimnazial cuprinde şi un număr de propuneri de opţionale avizate de Ministerul Educaţiei. Este interesant să vedem care este oferta naţională…

Paideia

Virtuţile clarităţii

Cariera didactică poate fi privită ca un parcurs al clarificărilor succesive privind modul de a fi de folos altor oameni şi astfel de a găsi şi propriul…

Formare

InterCultural Iceland, excelent furnizor de formare

E multă vreme de când, nu știu de ce și nu-mi amintesc în ce împrejurări, mi s-a spus că nordicii (germani, suedezi, danezi și cine mai știe…

Legislatie

Despre controlul managerial intern (IV)

În data de 22 iunie 2015 a intrat ţn vigoare, prin publicarea ţn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial…

Spiritualitate

HRISTOS S-A ÎNĂLȚAT!

Gimnaziu

Actul predării, între tradițional şi modern

Eficiența procesului de învățământ este influențată de mai mulți factori: stilul de predare şi atitudinea (reacția) elevilor față de stilul folosit, respectiv de metodele aplicate în cadrul…

Invatamant superior

Conferința științifică națională „Educație și Dezvoltare Socială” – Târgu-Jiu, 14 mai 2016

  Universitatea Constantin Brâncuși, din Târgu-Jiu, prin Facultatea de Științe ale Educației și Management Public, în parteneriat cu Centrul de cercetare interdisciplinară „Konrad Adenauer”, a organizat la…

Ex cathedra

„Reformatorii” au decis să treacă la ştergerea identităţii naţionale şi transformarea românilor într-o populaţie fără coloană vertebrală, fără trecut şi, evident, fără viitor

Interviu cu prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Preşedintele Secţiei de Știinţe Istorice şi Arheologice a Academiei Oamenilor de Știinţă din România Stimate Domnule Profesor, sunteţi la curent,…