Socialize

Facebook
Home » Examene » Definitivat » 63,35% dintre candidați au promovat examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2014, după soluționarea contestațiilor

63,35% dintre candidați au promovat examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2014, după soluționarea contestațiilor

Rata finală de promovare la examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2014, la nivel național, după soluționarea contestațiilor, este de 63,35% (4.953 de candidați dintre cei 7.819 care au obținut note la proba scrisă). Comparativ cu rezultatele înregistrate înainte de depunerea contestațiilor (60,62%), se constată o creștere cu 2,72% a promovabilității. În raport cu procentul final de promovare din sesiunea 2013 (51,26), majorarea ratei de succes este de 12 procente.

Cel mai ridicat procent de promovare s-a înregistrat în județul Cluj (75,81), iar cel mai scăzut, în județul Giurgiu (49,52). Numărul total al notelor sub 5 a fost 556, iar al celor între 5 și 7,99 – 2.310. Cele mai multe note au fost înregistrate pe intervalul 8 – 9,99: 4.896. Alți 57 de candidați au obținut nota 10.

Reamintim că dintre cei 10.764 de candidați înscriși la începutul anului școlar au fost admiși să participe la proba scrisă doar candidații care au îndeplinit cumulativ condițiile prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitatea postului de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și minimum media 8 la cele două inspecții speciale la clasă desfășurate pe perioada anului școlar. Astfel, dintr-un lot de 9.917 candidați eligibili, s-au prezentat 9.196 (92,73%). 40 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Cadrele didactice care au promovat examenul național de definitivare dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Important de precizat este faptul că, începând de anul trecut, Ministerul Educației Naționale a decis ca nota minimă de promovare a examenului național de definitivare în învățământ să crească de la 7 la 8. (Biroul de Presă al MEN)