Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Absolventul CNLR este un tânăr încrezător în forţele proprii“

„Absolventul CNLR este un tânăr încrezător în forţele proprii“

Interviu cu Suzana Gălățan, directorul Colegiul Național Liviu Rebreanu, din Bistrița

Stimată doamnă director, când începe istoria Colegiului Național Liviu Rebreanu, din Bistrița – astăzi, unul dintre cele mai importante instituții de învățământ liceal din județ și din țară?

În anul 1438 este atestată documentar existenţa unei şcoli germane la Bistriţa. Primele informaţii sigure despre vechiul gimnaziu german datează din anul 1538. Scopurile principale ale gimnaziului erau studiul teologiei, retoricii şi dialecticii. Odată cu reclădirea bisericii mari din centrul oraşului, între anii 1560-1563 a fost ridicată şi noua clădire a gimnaziului. În anul 1596 a intrat în vigoare regulamentul școlar prelucrat de directorul Gallus Rohrmann, un umanist care studiase la Basel și Strassburg. Între anii 1587-1598 se regăsea la acest gimnaziu următorul colegiu didactic: un rector, un lector – cantor, patru colaboratori, doi clopotari şi elevi ai claselor superioare care aveau rolul de învăţători faţă de elevii mai mici din învăţământul elementar. 

Din cauza epidemiei de ciumă din anul 1712, şcoala și-a închis porţile complet timp de un an.

În jurul anului 1777 existau la Bistriţa două gimnazii, unul catolic şi unul evanghelic. În jurul anului 1809, datorită noului rector, Klein, şcoala a fost modernizată, numărul elevilor crescând la 200, ceea ce a determinat construirea unei noi clădiri, începută la data de 4 aprilie 1832, şi care a existat în faţa primăriei oraşului până în anul 1935. La sfârșitul secolului al XIX-lea s-a pus problema măririi spațiilor destinate școlarizării de la Gimnaziul Evanghelic. Concursul organizat în data de 1 mai 1896 pentru proiectarea noii școli pe terenul de pe strada Măcelarilor a fost adjudecat de către arhitectul vienez, originar din Transilvania, Paul Brang, iar executarea lucrărilor a fost atribuită în 28.01.1908 inginerului Adolf Klein. Lucrările la săparea fundației au început la 8.04.1908 și sunt încheiate la 10.05.1908. La 27 iunie 1908 încep lucrările de construcție propriu-zise și se finalizează la 20.01.1909. Urmează apoi lucrările interioare de zidărie, zugrăveli și sistemul de încălzire. Ceremonia de inaugurare a noii clădiri urma să fie în prima jumătate a lunii septembrie 1910, dar a fost amânată din cauza îmbolnăvirii preotului evanghelic Fredrich Kramer. Noua clădire și-a deschis porțile pentru elevi în 9.09.19010. Clădirea a purtat diferite denumiri: 1910-1945 Gimnaziul Evanghelic CA, 1945-1948 Liceul de băieți – cu predare în limba română, 1948-1965 Școala Medie Mixtă Bistrița, 1965-1971 Liceul Real-Uman nr. 1 Bistrița, 1971-1990 Liceul de Matematică-Fizică LiviuRebreanu, Bistrița, 1991-1999 Liceul Teoretic LiviuRebreanu, Bistrița, și din 1999 până în prezent poartă denumirea de Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bistrița.

Doamnă director, ce reprezintă performanța, calitatea pentru Colegiul Național Liviu Rebreanu? Cred că nu greșesc dacă spun că CNLR este una dintre pepinierele de olimpici din țară.

Calitatea învățământului și performanța sunt priorități pentru cadrele didactice din școală, pentru că beneficiarii direcți ai  activității noastre didactice o merită cu prisosință. Elevii cărora ne adresăm acceptă provocări și își doresc contexte de învățare adecvate lumii în care trăiesc. De aceea, profesorii școlii noastre doresc să le ofere demersuri de cunoaștere și explicare a unor fapte din viața reală, strategii de dezvoltare personală și de colaborare în grup, în așa fel încât să poată să manifeste un comportament social activ și responsabil. Deschiderea către comunitate, participarea la luarea deciziilor și, de ce nu, la rezolvarea problemelor acesteia sunt atitudini pe care CNLR încearcă să le promoveze. De asemenea, atât îmbunătățirea competențelor socio-emoționale ale elevilor pentru o mai bună in­clu­ziune și abordare a situațiilor con­flic­­­tuale, cât și dezvoltarea competențelor digitale și a securității social media, crearea unui mediu de învățare sigur reprezintă priorități profesionale pentru cadrele didactice din colegiu. Dincolo de progresul școlar al fiecărui elev în parte, de rezultatele foarte bune obținute la evaluările și examenele naționale, de numărul mare de premii la olimpiadele școlare.

Care sunt domeniile în care excelează elevii de la Liviu Rebreanu?

Aș menționa în primul rând disciplina informatică, acolo unde am obținut performanțe remarcabile, științele, care sunt din ce în ce mai atractive pentru elevi, lectura, mai ales de când a fost recunoscută ca abilitate de viață. Nu sunt deloc de neglijat limbile străine, cu atât mai mult cu cât procentul elevilor care susțin examene recunoscute internațional este pe an ce trece tot mai mare, atât pentru limba engleză (Cambridge), cât și pentru germană (Sprachdiplom) și franceză (DELF).

Rareş Buhai, elev al Colegiului Național Liviu Rebreanu în perioada 2011-2015, a reuşit să se claseze pe poziţia a doua în hall of fame la Olimpiadele Internaţionale de Informatică, cu patru medalii de aur în palmares, fiind singurul român care a participat la patru ediții și a obținut tot atâtea medalii de aur.

Ne mândrim, de asemenea, cu medalia de aur la Olimpiada Internațională de Științe pentru juniori, obținută de către Sergiu Petrușca, în 2016, la Bali ( Indonezia), actualmente elev în clasa a XII-a.

La Olimpiada Internaţională de limbă, literatură şi spiritualitate românească, Mihaela Ioana Vancea a reușit în doi ani consecutivi ( 2011, 2012 ) să obțină premiul II, iar Miruna Vlad, s-a clasat pe locul întâi la Olimpiada naţională de limbă, comunicare şi literatură română. 

E de apreciat faptul că avem elevi remarcabili și în domeniul sportiv (tenis de masă, go, dans sportiv și taekwondo), elevi care fac față cu succes și programei școlare specifice profilului la care învață.

Despre performanțele dumneavoastră, doamnă director, aș vrea să ne vorbiți puțin.

Sunt profesor de informatică la Colegiul Național Liviu Rebreanu, director de la începutul anului 2017. În perioada 2008-2014 am avut funcția de inspector școlar pentru disciplina informatică și  proiecte europene. Sunt membru al Comisiei Naționale de Tehnologia Informației, am colaborat cu CNEE în elaborarea subiectelor de bacalaureat, propunător de subiecte pentru olimpiada de informatică și membră în comisia centrală pentru olimpiadele de informatică pentru gimnaziu în mai mulți ani. Fiind lector la Centru de excelență Bistrița-Năsăud, sunt permanent preocupată de pregătirea pentru performanță a elevilor.

Rezultatele la bacalaureat de anul trecut unde vă poziționează la nivel național?

În anul 2018, sesiunea iunie-iulie, elevii Colegiului Național Liviu Rebreanu au obținut rezultate foarte bune la bacalaureat, cu un procent de promovabilitate de 98,71%, fiind clasați pe primul loc în topul colegiilor și liceelor din județul Bistrița-Năsăud. De remarcat că din cei 210 elevi care au promovat examenul de bacalaureat, 47% au obținut medii mai mari de 9 și o elevă a reușit să obțină media 10.

Cât de atractivă este oferta școlară de la CNLR?

Oferta şcolii noastre este atractivă prin varietate şi diversitate, atât pe palierul educaţiei academice, cât şi pe cel al dezvoltării personale, căreia, în ultimii ani, încercăm să-i acordăm o tot mai mare importanţă.

Profilul real propune două specializări, matematică-informatică şi ştiinţele naturii. În ceea ce priveşte profilul uman, specializările sunt ştiinţe-sociale, filologie-intensiv franceza, respectiv filologie-intensiv engleză.  Trebuie amintit aici că la una din clasele de ştiinţele naturii şi la cea de ştiinţe sociale se studiază în regim bilingv engleză. De asemenea, oferta şcolii cuprinde şi o clasă de studiu în limba germană ca limbă maternă. Indiferent de profil, li se asigură absolvenţilor o pregătire adecvată, performantă pentru cei interesaţi, care le facilitează accesul la un învăţământ superior de calitate, fie în ţară, fie în străinătate.

Pentru a sprijini dezvoltarea personală a elevilor, oferta de opţionale se realizează ţinând cont de interesele acestora sau de domeniile în care vor să se specializeze. Vor regăsi, astfel, în ceea ce li se propune, o varietate de cursuri atractive: comunicare, gramatică, traduceri specializate, istoria comunismului, psihologie, geografie, biologie, chimie, educaţie pentru sănătate, lectură.

Atractive sunt şi o serie de alte activităţi derulate în şcoală, cu şi pentru elevi, precum proiecte Erasmus+, schimburi de experienţă cu şcoli din Germania şi Franţa, activităţi de voluntariat, activităţi artistice şi sportive.

Doamnă director, ați putea să ne faceți portretul absolventului de la Colegiul Național Liviu Rebreanu?

Un set de valori şi atitudini esenţiale conturează profilul absolventului CNLR. Printre acestea se numără respectul, responsabilitatea, curajul, bunătatea, perseverenţa, altruismul şi toleranţa. Absolventul CNLR este un tânăr încrezător în forţele proprii, capabil să rezolve singur probleme sau să găsească soluţii creative, cu foarte bune abilităţi de comunicare în limba maternă şi cel puţin încă într-o limbă de circulaţie internaţională. E un tânăr flexibil care înţelege şi utilizează foarte bine, în mod eficient, tehnologia, ştie să se automotiveze şi să lucreze în echipă. Îşi gestionează bine timpul, e capabil să ia decizii, să-şi facă un plan pentru carieră şi să dezvolte o bună etică a muncii.

În câteva cuvinte, cum ar suna sloganul CN Liviu Rebreanu?

„REBREANU nu e o școlă, REBREANU e un destin!“
Vă mulțumesc!

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU