Socialize

Facebook
Home » Noutati » Academia Oamenilor de Știință din România a premiat excelența în cercetarea științifică

Academia Oamenilor de Știință din România a premiat excelența în cercetarea științifică

dsc_3199În data de 19 septembrie 2016, Academia Oamenilor de Știință din România a decernat premiile pentru anul 2014 unor lucrări de referință pentru cercetarea științifică românească și internațională. Evenimentul s-a desfășurat în Aula AOSR și s-a bucurat de prezența unui public format din oameni de știință și de cultură, invitați de marcă și de reprezentanți ai mass-media. Amfitrionii festivității au fost gen. (rez.) prof. univ. dr. Vasile Cândea, președintele de onoare al AOSR, și prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR. Președintele a decernat premiile, acordate pe domenii fundamentale de cercetare, corespunzătoare secțiilor științifice ale Academiei Oamenilor de Știință din România. O parte dintre autorii lucrărilor premiate au calitatea de membru al AOSR, ceea ce atestă valoarea științifică a instituției pe plan național și internațional.

Premiile Academiei Oamenilor de Știință din România pe anul 2014, pe secțiuni, sunt urmă­toarele:

Secțiunea Științe Matematice, Premiul „Nicolae Teodorescu”, Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations, Editura Springer, 2014, Aurel Rășcanu, Etienne Pardoux;

Secțiunea Științe Fizice, Premiul „Șerban Țițeica”, Open Quantum Physics and Environmental Heat Conversion into Usable Energy, Editura Bentham, 2013, Eliade Ștefănescu; Premiul „Ioan Ursu”, Metode de evaluare a efectelor poluării aerului cu particule în suspensie asupra sănătății copiilor, Editura Matrix Rom, 2014, Ștefania Iordache, Daniel Dunea, Trond Bohler, Hai-Ying Liu, Maria Gavrilescu, Mihaela Oprea, Cornel Ianache, Tom Savu, Alin Pohoață, Emil Lungu;

Secțiunea Științe Tehnice, Premiul „Herman Oberth”, Cultură și civilizație aeronautică (file de istorie), Editura Printech, 2014, Virgil Stanciu;

Secțiunea Științe Agricole, Silvicultură și Medicină Veterinară, Premiul „Vasile Gheție”, Tratat de știința alimentației și cunoașterea alimentelor, vol. 1, Editura AGIR, 2014, Constantin Croitoru; Premiul „Amilcar Vasiliu”, Dicționar de Agromarketing, Editura Tribuna Economică, 2014, Constantin Marian;

Secțiunea Științe Medicale, Premiul „Carol Davila” pentru activitatea științifică de excepție și contribuția deosebită în creșterea vizibilității științifice a revistei International Journal of Medical Dentistry (IJMD), Vasile Burlui; Premiul „Ilie Th. Riga” pentru activitatea științifică de excepție și contribuția deosebită în derularea proiectului de înființare a primului Centru de Cercetare-Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă din România (CEDMOG), Mariana Așchie; Premiul „Constantin C. Iliescu”, Cardiac Arrhythmias. From Basic Mechanism to State-of-the-Art Management, Editura Springer, 2014, Ion C. Țintoiu, Ambrose S. Kibos, Bradley P. Knight, Vidal Essebag, Steven B. Fishberger, Mark Slevin;

Secțiunea Științe Economie, Juridice, Socio­logie, Premiul „Nicholas Georgescu Roegen”, Contribuții la conturarea unui model românesc de management, Editura Expert, 2013, Ion Petrescu; Premiul „Anghel Rugină”, Spre o monedă globală, Editura Expert, 2014, Napoleon Pop, Valeriu Ioan-Franc; Premiul „Tudor Popescu”, Dreptul comerțului internațional, Chișinău, 2014, Lilia Gribincea;

Secțiunea Filosofie, Teologie și Psihologie, Premiul „Constantin Noica”, Thomas Kuhn despre revoluție și paradigmă în dezvoltarea științei, Editura Pro Universitaria, 2014, Angela Botez, Henrieta Anișoara Șerban, Oana Vasilescu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț;

Secțiunea Științe Istorice și Arheologice, Premiul „Dimitrie Cantemir”, România și Turcia. Actori importanți în sistemul de relații interbelice (1918-1940), Editura Cetatea de Scaun, 2014, Ionuț Cojocaru;

Secțiunea Științe Militare, Premiul „Mareșal Constantin Prezan”, Eroii de la Nistru, Editura Favorit, 2014, Anatol Munteanu.

Premiile acordate de AOSR reprezintă recunoașterea valorii științifice a lucrărilor și a activității autorilor lor. Lucrările premiate sunt rodul unor cercetări complexe, desfășurate pe mai mulți ani, realizate fie de un unic autor, fie de colective de autori români și străini, care includ oameni de știință și savanți de prestigiu. Unele dintre acestea au făcut deja o remarcabilă carieră internațională. Un exemplu semnificativ îl consti­tuie lucrarea Cardiac Arrhythmias. From Basic Mechanism to State-of-the-Art Management, realizată de un colectiv științific coordonat de profe­sorul Ion C. Țintoiu, apărută în 2014, la prestigioasa editură Springer, într-un tiraj impre­sionant. Lucrarea se bucură de un succes fulmi­nant în mediile științifice și academice interna­ționale, reușind ca, în numai un an, să strângă peste 50.000 de citări, ceea ce reprezintă o performanță cu totul excepțională.

Cu prilejul sesiunii de acordare a premiilor, desfășurată cu sobrietate științifică, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a declarat: „Premiile AOSR constituie recompensarea muncii științifice a unor cercetători de elită, români sau străini, materializate în lucrări de valoare, care spun, fiecare dintre ele, ceva nou în domeniul de specialitate. Prin aceste premii, celebrăm inte­ligența, creativitatea și inovația științifică într-o epocă în care Uniunea Europeană pune accent pe edu­cația academică, pe cercetarea științifică, pe ino­vare și pe cunoaștere. Valoarea științifică a pre­miilor este susținută de istoria și de prezentul Academiei Oamenilor de Știință din România, înființată în 1935 ca Academia de Științe din România. De-a lungul timpului până în prezent, instituția noastră și-a făcut din excelența în știință și cultură, din creativitate și inovare la cel mai înalt nivel academic misiunea fundamentală a existenței sale. Premiind lucrări importante, unele de o va­loare excepțională, AOSR susține calitatea și exce­lența academică în lumea științei, a culturii și a civilizației”. Președintele Adrian Badea a invitat pe autorii premiați ca, în acord cu editurile, să intro­ducă lucrările premiate în biblioteca online a AOSR.

Sorin IVAN