Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Acoperirea tuturor posturilor didactice și încadrarea catedrelor cu personal calificat au fost și sunt o prioritate pentru ISJ Caraș-Severin“

„Acoperirea tuturor posturilor didactice și încadrarea catedrelor cu personal calificat au fost și sunt o prioritate pentru ISJ Caraș-Severin“

Interviu cu prof. Lenuța Ciurel, inspectorul școlar general al ISJ Caraș-Severin

Stimată doamnă inspector școlar general, cum au decurs primele două luni ale lui 2019 pentru învățământul cărășean, pentru dumneavoastră, pentru ISJ-ul pe care îl conduceți?

Personal, am pășit în anul 2019 cu dorința și speranța de a fi un an mai bun, mai liniștit, mai bogat în împliniri și rezultate frumoase atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Atât eu, cât și ceilalți colegi din cadrul inspectoratului școlar suntem conștienți că va fi un an de muncă asiduă, de implicare responsabilă din partea tuturor factorilor educaționali, pentru creșterea calității educației.  Știm că numai prin efort colectiv, prin muncă și dăruire din partea dascălilor, prin muncă și dorință de cunoaștere, de acumulare din partea copiilor și tinerilor vom reuși să transformăm  educația în vector de dezvoltare socio-economică.

Aș vrea, doamnă inspector general, să ne vorbiți despre caracteristicile școlii cărășene, ale învățământului din această zonă a țării. Cum se prezintă școlile din rural, comparativ cu cele din mediul urban? Există suficiente cadre didactice titulare la nivel județean? Există suficiente unități școlare pentru ca toți copiii să aibă parte de condiții decente în școală?

Nu putem vorbi despre un decalaj evident şi generalizat între învăţământul rural şi învăţământul urban în judeţul Caraş-Severin. În județ avem 125 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, dintre care 68 funcţionează în mediul rural.

Există unităţi şcolare în mediul rural în care se desfăşoară, în condiţii optime, un proces instructiv-educativ de calitate, după cum există şi unităţi şcolare în mediul urban cu performanţe scăzute.

Problemele cu impactul cel mai puternic sunt legate de discrepanţele de natură socio-economică, respectiv, dificultăţi în organizare şi costuri mai ridicate pentru asigurarea învăţământului rural, în condiţiile geografice şi economice ale anumitor zone, mai îndepărtate sau chiar izolate: dificultăţi de acces/de transport către unitatea de învăţământ, probleme privind infrastructura şcolară, utilităţile etc. De asemenea, numărul mic de elevi/formațiune de studiu determină funcţionarea claselor din învăţământul rural cu puţini copii pe clasă sau în regim simultan, în multe situaţii generând neîncadrarea în costul standard per elev. Au apărut probleme legate de încadrarea personalului didactic, cu normă în mai multe şcoli. Din punct de vedere al resursei umane, se înregistrează o fluctuație a cadrelor didactice suplinitoare, care  afectează calitatea actului didactic. Din cauza numărului mic de elevi din mediul rural, catedrele care sunt normate în două, trei sau chiar patru unități școlare, situate la distanțe mari unele față de celelalte, nu sunt atractive pentru a fi ocupate de personal didactic titular.

Acoperirea tuturor posturilor didactice și încadrarea catedrelor cu personal calificat au fost și sunt o prioritate pentru Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin și la nivelul județului nostru, în anul școlar 2018-2019, în unitățile de învățământ își desfășoară activitatea un număr de 3.589 de cadre didactice, din care 2.582  cadre didactice sunt titulare, reprezentând un procent de 72%.

Ce vă așteaptă în următoarea perioadă de timp, doamnă inspector general? Cum arată agenda de lucru a  Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin? Ce priorități aveți?

        Prioritățile Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin se leagă în mod natural de prioritățile sistemului de învățământ preuniversitar din România, ținând cont însă de specificul și necesitățile județului nostru. Astfel, una dintre prioritățile pentru anul 2019 este prevenirea și diminuarea absenteismului, prin monitorizarea frecvenței elevilor la orele de curs, în scopul scăderii ratei abandonului școlar, mai ales la învățământul liceal. O direcție la fel de importantă pe care se va acționa la nivelul inspectoratului este preocuparea sporită pentru încadrarea în costul standard per elev, ținând cont de specificul geografic, demografic și socio-economic al diferitelor zone din  județul nostru. Ne vom concentra, de asemenea, pe obținerea performanței școlare, sub toate aspectele, reflectată în rezultate superioare la examenele naționale (Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a și Bacalaureat), la olimpiade și concursuri școlare, dar și în progresul școlar individual, care să reliefeze creșterea calității învățământului preuniversitar caraș-severinean. La fel de importantă pentru ISJ Caraș-Severin este promovarea învățământului dual, prin care să se poată asigura legătura directă dintre sistemul educației și lumea reală, piața muncii. De asemenea, ne vom concentra și asupra dezvoltării colaborării/parteneriatului dintre școli și agenții economici, prin care elevii să își poată consolida abilități și competențe relevante pe piața muncii, dar și asupra relaționării corespunzătoare cu autoritățile locale, ca bază pentru eficientizarea sistemului de învățământ preuniversitar, şcoala devenind elementul de referinţă al relaţiilor parteneriale de tip educaţional.

Ați amintit de preocuparea ISJ Caraș-Severin pentru implementarea și dezvoltarea învățământului dual profesional. Există interes pentru această formă de învățământ? Ce strategii aplică ISJ Caraș-Severin pentru atragerea elevilor către acest sector?

În județul Caraș-Severin, învățământul dual a fost implementat, pentru prima dată, în anul școlar 2017-2018, la nivelul orașului reședință de județ, Reșița, pentru 124 elevi.  În anul  școlar 2019-2020, învățământul dual se va implementa și la nivelul municipiului Caransebeș, al doilea oraș ca mărime din județ. Astfel, pentru anul școlar viitor, avem solicitări de la  38 de operatori economici, pentru 210 locuri, pe 12 calificări profesionale. Ne dorim ca numărul solicitărilor de la agenții economici să crească  pentru ca numărul elevilor care beneficiază de facilitățile acestui tip de învățământ să crească, iar operatorii economici să aibă posibilitatea să își formeze resursa umană după standardele proprii de calitate.

La începutul anului, ministrul educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat o serie de măsuri pe care ar urma să le implementeze în următoarea perioadă, printre care diminuarea numărului de ore pe săptămână. Cum comentați acest aspect?

Este un aspect extrem de delicat. Pe de o parte, suntem cu toții conștienți de faptul că un program de 34 de ore pe săptămână pentru un elev de clasa a V-a este puțin prea mult, pe de altă parte, reducerea numărului de ore/săptămână trebuie corelată cu programele școlare. Consider că Ministerul Educației Naționale este cel care trebuie să stabilească într-un mod fundamentat științific numărul de ore săptămânale pentru fiecare an, nivel, formă de studiu și modul de pregătire, astfel încât acestea să fie corelate cu instrumentele și modalitățile de predare și evaluare, pentru ca programul elevilor să corespundă nivelului de dezvoltare psiho-emoțională a acestora, dar și profilului absolventului.

S-ar putea să revenim la evaluarea de la finele clasei a X-a. Credeți că este necesară reintroducerea treptei a doua? 

La momentul actual, învățământul obligatoriu este de zece clase. Consider că o formă de evaluare la sfârșitul clasei a zecea vine în sprijinul elevilor pentru că, se știe, odată cu apropierea unui examen, elevii studiază mai mult. Susținerea acestui examen intermediar înseamnă, în același timp, că la Examenul de Bacalaureat, materia verificată va fi doar din clasele a XI și a XII-a,  deci promovarea va fi mult mai facilă.

Doamnă inspector general, cât de predictibil este parcursul educațional în învățământul obligatoriu pentru elev și pentru părinte, dacă fiecare nou ministru modifică ceva sau anulează ceva din ceea ce a făcut antecesorul său în funcție?

Schimbările care s-au produs la nivel central nu afectează activitatea noastră în teritoriu. Consider că între Ministerul Educației, ministrul educației și inspectoratele școlare județene a existat și trebuie să existe în continuare o colaborare flexibilă, o comunicare asertivă, în vederea promovării unui învățământ apt să răspundă nevoilor educaţionale şi să genereze, prin efectele sale, alinierea învăţământului preuniversitar românesc la standardele de exigenţă europeană.

Sunteți destul de proaspătă în funcția de inspector general. Cum priviți spre următoarele luni ale lui 2019? Ce așteptări aveți de la anul în curs?

Aștept ca acest an să aducă un plus de încredere și de performanță în școlile caraș-severinene, precum și servicii educaționale de calitate. Elevii sunt beneficiarii direcţi ai serviciilor educaţionale oferite de unităţile de învăţământ preuniversitar și spre ei se îndreaptă toată atenţia noastră de dascăli, lor le oferim, cu dragoste, competenţă şi profesionalism, contextul favorabil pentru formare şi dezvoltare şcolară şi profesională. Aștept ca acest an să ne aducă rezultate frumoase la toate examenele naționale, la concursurile și olimpiadele școlare…

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU