Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Aici, în Neamţ, munca în echipă este o prioritate!“

„Aici, în Neamţ, munca în echipă este o prioritate!“

Interviu cu prof. Viorel Stan, inspectorul general al ISJ Neamţ


Stimate domnule inspector general, ne aflăm în debutul unui nou an şcolar, ca de fiecare dată, nesigur din mai multe puncte de vedere. Care este situaţia în judeţul dvs? Care sunt cele mai mari probleme cu care vă confruntaţi la nivel judeţean?

În unităţile şcolare din judeţul Neamţ, începutul anului şcolar 2017-2018 a venit cu „alaiul” de probleme pe care le presupune o astfel de perioadă, deşi roadele anului şcolar trecut au fost culese cu satisfacţie profesională; astfel, vara 2017 ne-a adus finalizarea în cele mai bune condiţii a tuturor activităţilor pe care le-am desfăşurat: evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat naţional (cele două sesiuni), concursul de titularizare, admiterea în clasa a IX-a de liceu şi în anul I de profesională etc.

E firesc, după vara fierbinte 2017, urmează o perioadă destul de încărcată căreia sperăm să-i facem faţă cu aceeaşi lejeritate profesională ca până acum.

Problemele cu care ne confruntăm, comune tuturor judeţelor din ţară, pot fi compartimentate astfel: asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare pentru toate unităţile şcolare din subordine, asigurarea condiţiilor optime pentru reluarea cursurilor în fiecare unitate şcolară etc. Dar să detaliem. Sunt în curs de finalizare mobilităţile de personal, astfel că, la această dată, putem aprecia că avem o încadrare bună, care să asigure desfăşurarea în condiţii de eficienţă a procesului instructiv-educativ. Avem, de asemenea, o configurare corespunzătoare a claselor care vor funcţiona în anul şcolar 2017-2018. Din punct de vedere al asigurării managementului fiecărei şcoli, în urma concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct  din această vară, în peste 90% din şcoli vom avea directori care  şi-au adjudecat funcţia prin concurs. Aşadar, aceasta nu mai este o problemă. Precizăm, de asemenea, că, la nivelul tuturor unităţilor şcolare din judeţul Neamţ, în timpul vacanţei de vară au fost executate lucrări de întreţinere, de re­pa­raţii curente, de igienizare etc.; au fost estetizate spaţiile de învăţă­mânt; au fost reamenajate sălile de clasă şi a fost verificată starea de funcţionare a mobilierului şi a dotărilor specifice.

După cum se vede, problemele acestei veri au fost aproape în totalitate rezolvate, astfel că anul de învăţământ 2017-2018 are semne bune şi performanţele nu se vor lăsa prea mult aşteptate.

În mod special, spuneţi-ne care este starea învăţământului rural, la nivelul judeţului Neamţ, acolo, la sat, fiind acumulate de obicei cele mai mari probleme şi lipsuri. Unde se regăsesc situaţiile cele mai grave? Există unităţi de învăţământ fără autorizaţii de funcţionare?

În unităţile şcolare din mediul rural, situaţia se prezintă la un nivel mulţumitor. Voi detalia în cele ce urmează. Astfel, un număr important de unităţi şcolare au autorizaţii sanitare de funcţionare: din cele 643 de corpuri de clădire, 579 au autorizaţie sanitară de funcţionare; de asemenea, 94 au autorizaţie de securitate la incendii, la care se adaugă 534 pentru care nu este obligatorie obţinerea autorizaţiei de securitate la incendii. Aşa cum se observă din aceste date statistice, numărul clădirilor cu autorizaţii este considerabil; apreciez, în acest context, faptul că directorii unităţilor şcolare şi  autorităţile locale au acţionat eficient din acest punct de vedere.

Şi din punct de vedere al asigurării resursei umane, putem aprecia că la învăţământul preşcolar, primar şi la disciplinele teh­nice mai sunt câţiva profesori fără studii corespunzătoare. Dacă acum câţiva ani încadrarea cu personal fără studii corespunzătoare era extinsă la mai multe discipline, iată că anul şcolar care tocmai a început ne găseşte la nivelul unor parametri care să asigure creşterea eficienţei actului educaţional.

Transportul elevilor va fi asigurat de cele 126 de microbuze şcolare funcţionale, intrate în dotarea şcolilor din mediul rural, mai ales. După cum se observă cu uşurinţă, semne bune anul are!

Spuneam că este un debut de an nesigur din multe puncte de vedere, printre probleme aflându-se şi absenţa manualelor şcolare la clasa a V-a. Această situaţie a determinat MEN să elaboreze mult discutatul Compediu introductiv pentru gimnaziu. Vi se pare bună această iniţiativă? Mulţi o critică.

Voi încerca să formulez un răspuns cât mai nuanţat. Este adevărat, manualele de la clasa a V-a rămân în continuare o problemă… parţială; elaborarea acestui compendiu este o soluţie de avarie şi eu cred că este bine-venită. Chiar dacă această iniţiativă este criticată, consider că această carte poate fi de real folos acolo unde nu se pot configura în situaţii de învăţare eficientă conţinuturile programelor şcolare; mai precis, există unităţi şcolare în care îşi desfăşoară activi­tatea profesori tineri, care nu au avut timp să-şi formeze un stil de predare performant; acestora, dar nu numai lor, le poate fi utilă o astfel de lucrare. Pentru primele opt săptămâni de şcoală, faptul că elevii vor avea pe bănci „un manual”, cu câte o pagină pentru fiecare unitate didactică (lecţie), nu poate decât să-i mulţumească pe foarte mulţi. Aşadar, editarea acestui compendiu este o idee bună.

Este o soluţie la criza anuală a manualelor intenţia ministrului educaţiei de a reintroduce manualul unic scos de o singură editură – Didactică şi Pedagogică?

Sincer să fiu, nu cred că această criză a manualelor de la clasa a V-a se va constitui într-o permanenţă a MEN cu intenţia de a reintroduce manualul unic. Există manuale la toate celelalte clase, aspect care asigură o temelie solidă şi stabilitate pentru anul şcolar 2017-2018. Sunt convins că la începutul lunii noiembrie elevii de clasa a V-a vor avea pe bănci manuale pentru toate disciplinele. De altfel, manualele pentru clasele a VI-a – a VIII-a pot fi concepute într-un timp mai larg (un an şcolar, cel puţin), aspect care poate să asigure o configurare mai eficientă din perspectiva activităţilor de învăţare.

Din punct de vedere financiar – un aspect extrem de important, dureros aş putea spune, pentru şcoala noastră –, cum stă învăţământul nemţean la acest început de an?

Aspectele financiare sunt, într-adevăr, punctul nevralgic al şcolii nemţene. Fără a intra în detalii însă, îmi exprim speranţa că „activitatea financiară” nu va crea probleme în lunile de la sfârşit de an calendaristic 2017. Calitatea învăţământului depinde de cali­tatea şi cantitatea investiţiilor; aceşti parametri se află în relaţie de proporţionalitate directă. Dar sunt optimist!

Calitatea actului educaţional ţine însă, într-un procent foarte mare, şi de calitatea cadrelor didactice. Şi anul acesta, la nivel naţional, rezultatele la titularizare au fost slabe. Care este situaţia în judeţul Neamţ? Care este procentul de suplinitori la nivel judeţean şi care sunt zonele în care aceştia sunt mai numeroşi?

Aşa cum bine aţi precizat, calitatea actului educaţional este direct proporţională cu performanţele de pregătire profesională ale oamenilor şcolii. Apreciez că rezultatele de la concursul de titularizare din acest an sunt deasupra celor înregistrate în Neamţ, în anii şcolari trecuţi, dar comparabile cu rezultatele de la nivel naţional în 2017.

Concursul de titularizare a antrenat la start 430 de candidaţi de toate specializările din preuniversitar; dintre aceştia, 220 de candidaţi au obţinut note cuprinse între 7,00 şi 10; 143 de candidaţi au obţinut note cuprinse între 5,00 şi 6,99, în timp ce 66 de candidaţi au obţinut note sub 5,00. Din această situaţie statistică nu putem să nu remarcăm procentul de peste 50% al celor care au obţinut note mai mari de 7,00.

De la an la an, numărul suplinitorilor este în descreştere; în consecinţă, procentele de promovabilitate la examenele şi evaluările naţionale sunt uşor ascendente, deci, performanţa şcolară nemţeană se configurează mai pregnant.

Din punctul de vedere al numărului de suplinitori dintr-o şcoală, apreciez că aceştia sunt mai numeroşi în unităţi şcolare aflate la mare distanţă de oraş, de regulă în şcolile situate la margini de judeţ; aşadar, criteriul geografic aşază încadrările pe „categorii de performanţă”.

Care sunt principalele direcţii pe care veţi acţiona, la nivelul ISJ Neamţ, în anul şcolar 2018-2019?

Direcţiile de acţiune pentru perioada următoare derivă din rezultatele de etapă obţinute până în acest moment şi din politicile educaţionale promovate de şcoala românească. De fapt, suntem încă în spaţiul anului şcolar 2016-2017, când priorităţile Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ au fost stabilite prin raportare la politicile educaţionale promovate de Guvernul României, Ministerul Edu­caţiei Naţionale, precum şi la strategiile naţională, judeţeană şi locală privind dezvoltarea resursei umane, formarea iniţială şi formarea continuă de-a lungul întregii vieţi.

Raportarea permanentă la valorile europene, armonizarea spaţiului educaţional nemţean cu spaţiul educaţional românesc şi cu spaţiul educaţional european vizează pregătirea forţei de muncă în acord cu standardele europene; de asemenea, această raportare permite şi o implementare adecvată a celor opt competenţe euro­pene în activitatea de predare-învăţare şi evaluare.

Pornind de la aceste considerente şi având în vedere exigenţele politicilor educaţionale europene şi româneşti, formulăm câteva dintre urgenţele activităţii ISJ Neamţ pentru deschiderea în bune condiţii a anului şcolar 2017-2108: proiectarea corespunzătoare a activităţilor, atât sub aspect managerial, cât şi administrativ: asigu­rarea resursei umane, amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de învă­ţământ, transportul elevilor,  asigurarea şi distribuirea tuturor manualelor şcolare etc.

Desfăşurarea corespunzătoare a tuturor activităţilor din calen­darul semestrului I este o altă prioritate a învăţământului nemţean, care se adaugă la cele precizate anterior.

Aşadar, luna septembrie este o perioadă propice pentru desfăşurarea urgenţelor la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, dar şi la nivelul fiecărei unităţi şcolare nemţene. Credem că succesul îl vom obţine şi prin promovarea constantă a muncii în echipă; iar aici, în Neamţ, munca în echipă este o prioritate!

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU