Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Am reuşit să realizăm un echilibru între necesităţile de formare ale elevilor şi standardele impuse de legislaţia în vigoare“

„Am reuşit să realizăm un echilibru între necesităţile de formare ale elevilor şi standardele impuse de legislaţia în vigoare“

Interviu cu prof. Felicia Man, inspectorul general al ISJ Olt


Stimată doamnă inspector general, cum a păşit Inspectoratul Şcolar Olt în noul an?

Am păşit în noul an cu speranţa obţinerii unor rezultate foarte bune la nivelul judeţului şi cu încrederea că toate acestea pot fi realizate datorită copiilor excepţionali cu care lucrăm şi cadrelor didactice cu o pregătire deosebită care îi îndrumă.

Activităţile educaţionale cu valoare complexă pe care preşcolarii şi elevii noştri le desfăşoară constant sper să răspundă într-o mai mare măsură aspiraţiilor lor, nevoilor lor de dezvoltare, astfel încât şcoala să devină mai atractivă, fapt ce va conduce la scăderea absenteismului.

Încă ne confruntăm cu o iarnă dificilă, zăpezile abundente şi gerul din ultimele zile creând noi probleme în multe zone ale ţării. În judeţul dvs. au apărut probleme deosebite din cauza vremii şi dacă da, cum s-au rezolvat acestea?

Toate unităţile de învăţământ, cu sprijinul autorităţilor admi­nistraţiei publice locale, s-au aprovizionat cu combustibil, astfel încât, oricât de grele ar fi condiţiile meteorologice şi indiferent de tipul de încălzire, procesul de învăţământ să se desfăşoare în condiţii foarte bune. La începutul semestrului al doilea au fost câteva zile în care, din cauza ninsorilor abundente, nu s-au desfăşurat cursuri. Chiar şi în aceste condiţii, şcolile au fost încălzite, căile de acces deszăpezite, au fost asigurate toate condiţiile pentru gestionarea acestei situaţii de urgenţă, aşa încât nu putem vorbi despre probleme majore. Hotărârea de a nu se desfăşura cursuri a fost luată împreună cu autorităţile administraţiei publice locale cu scopul de a nu pune în pericol, în orice fel, sănătatea şi integritatea copiilor din învăţământul oltean.

S-a rezolvat problema navetei în judeţul Olt? Mai ales pe timpul iernii, aceasta ar trebui să funcţioneze impecabil.

H.G. 863/16.11.2016 stipulează decontarea integrală de la buge­tul de stat a abonamentelor de transport ale elevilor până la distanţa de 50 de kilometri. La nivelul judeţului, toţi elevii navetişti au primit contravaloarea abonamentelor pentru transport şi nu există probleme majore la decontarea navetei cadrelor didactice.

Stimată doamnă inspector general, vă adresez o întrebare pe care am pus-o şi o voi pune şi altor colegi ai dvs. din ţară. Care este starea drumurilor din Olt în momentul de faţă? Cum influenţează aceasta şcoala rurală, una dintre marile probleme ale învăţământului românesc?

Infrastructura judeţului Olt este una bună. Evident că este loc şi de mai bine. Autorităţile publice judeţene şi locale sunt permanent preocupate de dezvoltarea acesteia.

Există o strânsă legătură între starea drumurilor şi şcoala rurală. Cu siguranţă aveţi în vedere restructurarea reţelei şcolare, care s-a realizat şi în judeţul Olt, ca, de altfel, în toată ţara. Toate unităţile de învăţământ care transportă elevi dispun de microbuze şcolare. Nu spun că este acoperit tot necesarul, parcul de microbuze trebuie înnoit, dar, în acest moment, transportul elevilor se realizează în condiţii de maximă siguranţă pentru elevi.

Cum colaboraţi cu autorităţile locale, prefectură, primării? De buna funcţionare a acestor relaţii depinde mult buna funcţionare a şcolii.

Atât inspectoratul şcolar, cât şi unităţile de învăţământ avem o colaborare foarte bună cu autorităţile publice judeţene şi locale. Cu toţii avem ca obiective dezvoltarea şcolii din judeţul Olt şi rezultate mai bune pentru elevii noştri.

Şi legislaţia în vigoare în acest moment în învăţământ are în vedere o strânsă legătură între şcoală şi autorităţile administraţiei publice locale. Cele mai recente exemple sunt concursul pentru ocuparea funcţiilor de directori şi directori adjuncţi în unităţile de învăţământ preuniversitar, începutul semestrului al II-lea sau reorganizarea reţelei şcolare la nivelul judeţului. În toate demersurile pe care le întreprindem am fost sprijiniţi de autorităţi, care au înţeles şi tratează cu foarte multă seriozitate rolul pe care îl au în viaţa comunităţii şcolare din localităţile pe care le administrează.

Să vorbim şi despre abandonul şcolar. Care este situaţia în momentul de faţă şi ce faceţi pentru a stopa acest flagel?

La nivelul judeţului au fost înregistrate 216 cazuri de abandon şcolar. Nu este un număr mare dacă-l raportăm la populaţia şcolară a judeţului Olt, însă este o situaţie care ne preocupă permanent. În multe unităţi de învăţământ se desfăşoară Programul „Şcoală după şcoală“, program complementar celui şcolar, menit să vină în sprijinul copiilor şi al părinţilor care nu pot fi supravegheaţi în intervalul orar 12 – 17 cu activităţi de efectuare a temelor şi alte activităţi educative. Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt, desfăşoară la nivel judeţean sau al unităţilor de învăţământ proiecte educative care au ca scop reducerea absenteismului şi abandonului şcolar. În multe unităţi şcolare se implementează proiecte cu fonduri europene pentru creşterea procentului de elevi care finalizează studiile. În comunităţile unde există persoane care au abandonat cu mai mult de patru ani în urmă şcoala se derulează Programul „A doua şansă“, 38 de clase anul acesta, 29 de clase anul şcolar trecut, iar pentru anul şcolar următor 55 de clase. Cadrele didactice participă la cursuri de formare profesională, care să le abiliteze să desfăşoare un proces educaţional modern, în scopul implicării active a elevilor în propria învăţare.

Violenţa în şcoli este într-o creştere îngrijorătoare la nivelul întregii ţări. Care este situaţia la nivelul judeţului Olt şi cum acţionaţi pentru descurajarea acestei tendinţe?

La nivelul judeţului nu există sesizări pentru fapte grave de violenţă. Cu toate acestea, se implementează proiecte educative pentru reducerea violenţei în şcoli: „Prezent nonviolent“, „Artă sau violenţă? Tu alegi!“, „Spune NU violenţei“ etc., atât în şcolile din mediul urban, cât şi în cele din rural. De asemenea, în orele de consiliere şi orientare sunt abordate teme ce vizează scăderea numărului actelor de violenţă. Multe dintre aceste acţiuni se derulează împreună consilierii şcolari şi cu reprezentaţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt, fiecare unitate de învăţământ având desemnat un poliţist care ţine permanent legătura cu conducerea şcolii, cadrele didactice şi elevii.

Cu ce alte probleme vă mai confruntaţi la nivel de inspectorat?

În orice activitate intervin situaţii deosebite, cu atât mai mult în educaţie, unde sunt implicaţi mulţi factori, iar paleta activităţilor este largă. Ne găsim într-o situaţie privilegiată, în sensul că nu avem probleme deosebite, datorită profesioniştilor care lucrează în sistemul de educaţie judeţean. În egală măsură, acest lucru se datorează şi implicării colegilor mei inspectori şcolari, care consiliază cadrele didactice cu profesionalism şi parteneriatelor active dintre şcoală, părinţi şi comunitate. Am reuşit să realizăm în şcoala judeţului Olt un echilibru între necesităţile de formare ale elevilor şi standardele impuse de legislaţia în vigoare.

Ce aşteptări aveţi, doamnă inspector general, de la următoarea perioadă de timp? Ni s-a propus un program de guvernare pe cât de controversat, pe atât de ambiţios, inclusiv în ceea ce priveşte educaţia.

Programul de guvernare priveşte educaţia ca un factor strategic de dezvoltare. Principalele măsuri ale programului se referă la pachetul social garantat pentru educaţie, dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie, programe de antreprenoriat de la şcoala primară până la universităţi, profesori motivaţi şi bine pregătiţi, cadre didactice şi cercetători de vârf, cetăţeni activi pe piaţa muncii, infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate care utilizează tehnologiile informării şi comunicării, creşterea participării la educaţie de calitate, acces egal la învăţământ de calitate şi incluziv, excelenţa în educaţie, învăţarea pe tot parcursul vieţii. Toate măsurile pentru educaţie cuprinse în programul de guvernare reprezintă pentru noi priorităţi strategice, fiind cuprinse într-o măsură mai mare sau mai mică în toate documentele strategice ale inspectoratului şcolar.

Pentru atingerea acestora este necesară menţinerea unui climat de linişte şi stabilitate care să asigure premisele creşterii din punct de vedere calitativ a rezultatelor şcolare ale elevilor noştri, o implicare mai mare a părinţilor în viaţa şcolară şi o armonizare a ofertei şcolare a liceelor tehnologice cu cerinţele pieţei muncii. Cu siguranţă că implicarea operatorilor economici va îmbunătăţi atât calitatea serviciilor educaţionale oferite de şcolile noastre, cât şi o inserţie profesională rapidă pe o piaţă a muncii dinamică.

Ce ţinte v-aţi propus anul acesta pentru educaţia din judeţul Olt?

Pentru fiecare an şcolar ne propunem ţinte pe care dorim să le atingem. La sfârşitul anului facem o analiză atentă a nivelului atingerii acestora, apoi regândim întreaga strategie în funcţie de rezultate. Îmi doresc o creştere a procentului de promovabilitate la examenul naţional de bacalaureat şi a notelor peste 5 la evaluarea naţională pentru clasa a VIII-a. În ultimii ani am avut o îmbunătăţire constantă a rezultatelor la aceste examene, iar pentru anul acesta ne-am propus zece procente în plus. Îmi doresc o relansare reală a învăţământului profesional şi tehnic, a învăţământului profesional dual la nivelul judeţului, scăderea absenteismului şi a abandonului şcolar. Ca imagine de ansamblu, toată activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt este orientată către crearea unui mediu educaţional favorabil, în concordanţă cu aptitudinile şi dorinţele tuturor elevilor din judeţul nostru.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU