Socialize

Facebook
Home » Teorii si strategii » Paideia » Apărători ai drepturilor omului în acţiune!  Activismul civic în rândul elevilor

Apărători ai drepturilor omului în acţiune!  Activismul civic în rândul elevilor

În şcoală, de-a lungul timpului, am observat o îmbunătăţire a participării elevilor în alte tipuri de activităţi decât cele prezentate drept obligatorii. Dacă propunerea lasă loc unei decizii personale, atunci pare că, în mod direct, disponibilitatea elevilor creşte, unii dintre ei fiind chiar entuziaşti privind activităţile desfăşurate în afara celor obişnuite de la clasă. Ştim că, încă din anul 2014, a fost reglementată, prin Legea nr. 78, activitatea de voluntariat şi ne aşteptăm ca aceasta să fie cunoscută şi respectată atât de către voluntari, cât şi de către beneficiarii ei direcţi şi indirecţi. Mai ştim şi că Legea educaţiei naţionale din 2011, actualizată în 2018, prevede la Art. 73 că în portofoliul educaţional al elevului intră „diplome, certificate sau alte înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale“. Aşa se face că este nu numai îndreptăţită, dar şi utilă participarea elevilor în diferite tipuri de activităţi educative care nu sunt formale.

Din perspectiva dascălului, pot fi promovate activităţile nonformale, desfăşurate cu elevii ca o extindere în raport cu cele formale, obişnuite.

De exemplu, în perioada următoare (20 noiembrie-10 decembrie), elevii interesaţi se pot implica în Campania de promovare a drepturilor copiilor în rândul elevilor, propusă de organizaţia Salvaţi copiii, la nivel naţional, prin intermediul participării la activităţi educative dedicate Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului.

Încă din anul 1990, organizaţia Salvaţi copiii desfăşoară programul „Şi noi avem drepturi!“,  cu scopul de a creşte gradul de conştientizare în rândul membrilor comunităţii a necesităţii de a respecta drepturile copilului.

Sloganul sub care se înscrie campania este De la mic la mare, toţi avem drepturi egale!

Salvaţi copiii propune cadrelor didactice să organizeze sesiuni interactive de informare pe tema drepturilor copilului, bazate pe implicarea activă a elevilor şi, totodată, să identifice răspunsuri date de aceştia la întrebări cum sunt: Ce drept consideră copiii ca fiind cel mai important? Ce drept consideră copiii că este cel mai puţin respectat în familie/şcoală/comunitate? Ce ar schimba copiii în familie/şcoală/comunitate pentru ca toate drepturile să fie respectate?

Un alt exemplu de bune practici îl constituie ceea ce realizează Institutul Român pentru Drepturile Omului, care organizează activităţi educative de promovare a drepturilor omului, monitorizând şcolile partenere şi chiar implicându-se direct prin intermediul experţilor IRDO în susţinerea efortului dascălilor de a realiza activităţi formative de succes.

Pe lângă 20 noiembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului şi 10 decembrie –  Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, cu aportul IRDO, mai sunt marcate prin activităţi educative specifice şi alte evenimente cu semnificaţie internaţională, cum sunt: Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului (27 ianuarie), Ziua Mondială a Apei (22 aprilie), Ziua Mondială a Sănătăţii (7 aprilie), Ziua Dreptului Internaţional Umanitar (14 mai), Ziua Internaţională a Familiei (15 mai), Ziua Mondială a Mediului (5 iunie), Ziua Organizaţiei
Naţiunilor Unite (24 octombrie) şi multe altele.

Demersuri de conştientizare a pericolului extremismului, sau de prevenire a violenţei prin activităţi de tipul celor de combatere a discursului instigator la ură, sau a manifestărilor violente sub ori ce tip, de la cele simbolice la cele efective – reprezintă ocazii bune de promovare a unui spirit civic responsabil în rândul elevilor.

Activismul îmbracă desigur diverse forme. Una dintre ele, agreată cu prioritate de către elevi, este aceea prin intermediul creaţiei artistice. Fie că realizează încercări în scris, filmate sau exprimate prin afiş, colaj, desen ş.a.m.d., elevii se pot manifesta creator în combaterea diverselor aspecte nocive încă existente în societate. De asemenea, un tip de activitate cu o largă popularitate în rândul elevilor este vizionarea de filme artistice şi documentare, urmată de dezbateri în cadrul unor mese rotunde.

Workshopurile pe teme cum ar fi: Cum se transmit stereotipurile şi prejudecăţile? – protecţia consumatorului de mesaje media, Ce este democraţia participativă? Dimensiuni ale cetăţeniei europene – sunt bune ocazii ca elevii să îşi exerseze gândirea critică, formularea şi argumentarea unor opinii, să îşi dezvolte atitudini prosociale asumate.

Întâlnirea elevilor cu personalităţi culturale recunoscute pentru vocea lor publică în promovarea drepturilor omului poate fi un bun prilej pentru a oferi modele nu doar de succes într-o meserie sau alta, ci şi de responsabilitate civică.

Prin toate aceste şi, desigur, prin multe alte modalităţi care ţin de creativitatea didactică a fiecărui profesor, orientarea elevilor către problematica respectării drepturilor omului este bine-venită. Fiecare tip de activitate formală, nonformală, informală poate avea gradul său de relevanţă pe orice temă se desfăşoară. Totuşi, respectarea drepturilor omului rămâne un cadru de referinţă primordial. Reflectând la întrebarea Ce este permis şi ce este interzis într-o societate?, răspunsul va trebui să ţină cont, în primul rând, de respectarea drepturilor omului.

Tocmai de aceea, ca dascăli, ne dorim ca indiferent ce direcţie de acţiune îşi vor alege elevii de astăzi, ca cetăţeni europeni, aceştia să fie în acelaşi timp apărători ai drepturilor omului ai lumii de mâine.

Prof. dr. Cristina ŞTEFAN,
Colegiul Naţional Spiru Haret, Bucureşti