Socialize

Facebook
Home » Comunitate » Initiative » Asistenţa maternală, între realitate şi deziderat

Asistenţa maternală, între realitate şi deziderat

asistenta-maternalaFICE România – Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative, Secţiunea România a organizat, în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, seminarul regional cu tema „Asistenţa maternală – între realitate şi deziderat”. Prin această manifestare ştiinţifică a fost deschisă o serie de acţiuni pe care FICE România le va derula pe această temă în toată ţara.

La evenimentul de la Piatra Neamţ au participat specialişti în psihologie şi asistenţă socială din instituţiile de profil (DGASPC) din judeţele Bacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui, asistenţi maternali, tineri aflaţi în sistemul de asistenţă maternală, reprezentanţi ai administraţiei locale, cadre didactice, parlamentari. Au fost prezentate lucrări dovedind o activitate practică şi de cercetare semnificativă: „Aspecte psihosociale privind asistenţa maternală în cadrul DGASPC Iaşi” – Niculina Karacsony, Elena Dana Filiche, DGASPC Iaşi; „Relevanţa factorilor motivaţionali intrinseci şi extrinseci pentru asistenţii maternali profesionişti” – Ionel Armeanu Ştefănică, Larisa Cazan, DGASPC Vaslui; „Asistentul maternal profesionist – resursă psihoemoţională a copilului” – Mihaela Mătăsaru, Irina Stan, DGASPC Iaşi; „Repere generale privind sistemul actual de asistenţă maternală” – Ionel Armeanu Ştefănică, Anca Băbăscu, Beatrice Moşneagu, DGASPC Vaslui; „Reglementări normative în domeniul formării profesionale continue a personalului din domeniul social – formarea iniţială şi continuă a asistenţilor maternali profesionişti din cadrul DGASPC Iaşi” – dr. Alina Frunză, Madălina State, DGASPC Iaşi; „Modalităţi de formare a rezilienţei la copiii din asistenţa maternală” – dr. Eugen Simion, DGASPC Neamţ.

Un aspect deosebit l-a reprezentat participarea la reuniune a unor tineri aflaţi în sistemul de asistenţă maternală. Ei au subliniat rolul formativ al asistenţilor maternali în pregătirea lor pentru integrarea socială, inclusiv prin faptul că au fost învăţaţi să se gospodărească, să participe la toate activităţile unei familii (făcut mâncare, spălat rufe, menajul) la momente de sărbătoare. Mesajul-cheie a fost pentru apartenenţă la un sistem de valori familiale.

Dintre propunerile formulate de specialiştii reuniţi la Piatra Neamţ au ieşit în evidenţă cele referitoare la sprijinirea autorităţilor publice locale în identificarea timpurie a cazurilor de risc de abandon sau de abuz/neglijare în care se pot afla copiii; angajarea în număr suficient a asistenţilor sociali şi asistenţilor sociali comunitari; realizarea unei hărţi sociale a zonelor vulnerabile din punct de vedere al cumulării factorilor de risc (sărăcie extremă, consum exagerat de alcool, metode educative abuzive, copii sau părinţi cu handicap etc.); informarea părinţilor cu privire la drepturile în ceea ce priveşte asistenţa medicală, accesul copiilor la educaţie, încadrarea în muncă, obţi­nerea actelor de identitate. FICE România şi-a reafirmat ideea ca statul să întreprindă măsuri ferme pentru integrarea şcolară şi profesională a copiilor şi a tinerilor cu probleme sociale deosebite.

F. IONESCU