Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Stiri si comunicate » ASOCIAȚIA CARTEA ȘCOLARĂ – SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ DOMNULUI PRIM-MINISTRU AL ROMANIEI

ASOCIAȚIA CARTEA ȘCOLARĂ – SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ DOMNULUI PRIM-MINISTRU AL ROMANIEI

Stimate Domnule Prim-Ministru,

ASOCIAȚIA CARTEA ȘCOLARĂ vă solicită demiterea din funcția de ministru al Educației a domnului Remus Pricopie.

Este momentul ca dl Pricopie să-și recunoască incapacitatea de a conduce destinele unuia dintre cele mai importante și sensibile domenii – educația –, să guverneze învățământul pentru realizarea unor obiective specifice și să aibă în vedere educația morală. A organizat și a coordonat cea mai dezastruoasă licitație pentru manuale școlare.

Pe parcursul ultimilor doi ani am încercat să fim onești, muncitori, profesioniști și, cel mai adesea, tăcuți și echidistanți. Am considerat că există o voință politică ce-și dorește schimbarea, că la Ministerul Educației doi miniștri tineri vor imprima o direcție coerentă a politicilor educației, iar aceștia trebuie încurajați și lăsați să lucreze.

În primăvara lui 2013, ministrul Educației anunța cu surle și trâmbițe că toamna vor fi manuale noi, de parcă aceste manuale ar putea să fie elaborate peste noapte. Ne-am văzut nevoiți să-i domolim entuziasmul și să-i demonstrăm că are nevoie de timp.

MEN a avut nevoie de exact un an ca să elaboreze un Caiet de sarcini într-atât de prost, încât a necesitat 3 erate și peste 150 de clarificări, ultimele datând din preziua stabilită pentru depunerea ofertelor.

S-au pus sute de întrebări și s-au primit tot atâtea răspunsuri, dar niciunul nu conținea o trimitere la OMEN 5559/2013. Și totuși, cu instrumentele acestuia, dar folosite în mod selectiv și injust, au fost judecate ofertele în total dispreț al OUG 34/2006, care stipulează că nu poate fi `ntrebuințată o unealtă legislativă neanunțată, iar folosirea acesteia conduce la anularea procedurii.

Când, într-o țară civilizată, se comite o greșeală de o asemenea amploare, cu impact național pe termen lung, conducătorul instituției responsabile își dă demisia. Dar iată că, în România secolului XXI, pentru al treilea an consecutiv, o generație-cobai suportă consecințele proastei organizări a Ministerului Educației.

Acum doi ani, primii copii pe care s-a experimentat noutatea clasei pregătitoare și dascălii acestora au beneficiat numai de promisiunea Ministerului de a li se pune la dispoziție materiale complete (didactice și auxiliare). Anul trecut au învățat după programă nouă, pe manuale vechi (pe care, cu conștiinciozitate, Ministerul le-a asigurat, (in)conștient de „utilitatea” acestora). Anul acesta, pe lângă sistarea cursurilor de pregătire a cadrelor didactice care preiau clasa pregătitoare (din lipsă de fonduri), Ministerul aruncă în mijlocul tuturor celor implicați direct în procesul de învățământ ultima bombă: MANUALE UNICE LA CLASA A II-a (numai la Comunicare în limba română și Matematică și explorarea mediului, deoarece la celelalte discipline – Limba modernă și Religie – nu au avut oferte cele două edituri cărora li s-a dedicat licitația de manuale).

Așadar, revenim la Patul lui Procust, obligând toate colectivele de elevi, indiferent de nivel, și toate cadrele didactice, indiferent de opțiunea didactică, să parcurgă același manual.

De la bun început, licitația organizată de MEN pentru achizițio­narea de manuale școlare a fost umbrită de nereguli, întârzieri mai mult sau mai puțin justificate, lipsă de transparență și clarificări incorecte sau incomplete. De fiecare dată însă, responsabili din MEN au aruncat cu noroi în edituri. Asta numai atunci când și-au amintit că există un public destul de larg interesat de informații. În situații cu adevărat importante (recte întârzierea cu o săptămână a comunicării rezultatelor licitației, nejustificată nici până acum de responsabili), MEN nu și-a asumat răspunderea.

Au comunicat direct rezultatele: din 21 de ofertanți (toți cu tradiție pe piața de carte școlară), au fost declarați câștigători numai doi (majoritari) și o editură strecurată probabil din greșeală. Surprizele nu se opresc aici însă. Avem câștigători (Comunicare în limba română, clasa I, Editura Litera; Matematică și explorarea mediului, clasa I, Editura Litera; Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a, Editura CD Press) care nu întrunesc minimum 43 de puncte la calitate, motiv pentru care alte oferte au fost eliminate din concurs. Avem și câștigători (Limba modernă, clasa I, Asociația SC Edu Soft Marketing SRL) care, adevărați „supermeni”, au obținut 53 de puncte la calitate din 50 posibile. Iar la disciplinele la care cele două edituri – Litera și CD Press (care au lucrat cu partenera digitală a MEN, SIVECO-cea-de-DNA-verificată) – nu au avut oferte nu au existat câștigători. Vă mai amintiți de Fly Taxi? Licitația pentru taxiurile de la aeroport? Asocierea nu este întâmplătoare…

Ce mai avem aici? Avem, printre dubioasele motive ale respin­gerii atâtor oferte, trimiteri la OMEN 5559/nov. 2013 (publicat, conform vitezei MEN, în 2014), care nu este pomenit în Caietul de sarcini publicat pe SEAP, iar în Fișa de date (document al aceleiași licitații) apare numai cu referire la cantitatea de manuale ce vor fi comandate pentru fiecare lot.

Avem, iarăși, motive absurde de tipul „21 de imagini din… 5.956(!!!) peste dimensiuni”. Orice programator IT vă poate comunica timpul de remediere a acestor neajunsuri – circa 10 minute.

Între numeroasele solicitări adresate de editori s-a regăsit și aceea de a testa manualele digitale pe mult-trâmbițata platformă www.manuale.edu.ro. Ni s-a răspuns că acest aspect nu ne interesează și că este sarcina exclusivă a ministerului să pună pe platformă manualele. Pe lângă numărul nesemnificativ de utilizatori, raportat la întreaga populație școlară beneficiară, credem că mai importantă este calitatea formatului tipărit.

Nici măcar un cuvânt din comunicarea rezultatului procedurii de evaluare nu face referire la punctajul obținut pentru calitatea variantei imprimate.

Apoi ne punem firesc întrebarea: cine sunt evaluatorii care au corespuns cerințelor din Apelul făcut de MEN? Conform cerințelor din acesta, „în procesul de selecție a evaluatorilor de proiecte de manuale școlare au prioritate, în ordinea următoare, cadrele didactice care:

a) au gradul didactic I sau II;

b) au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităților de evaluare a proiectelor de manuale școlare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces;

c) au titlul științific de doctor în domeniul disciplinei/ modulului de pregătire sau în domenii conexe celui pentru care aplică;

d) au titlul științific de doctor sau au absolvit un master/un curs postuniversitar în domeniul științelor educației”. Deci îi luăm în ordinea crescătoare a nivelului de pregătire, fiind evident că un cadru didactic cu gradul II are mult mai multă experiență la catedră și mult mai multe studii decât unul care nu s-a lăsat subjugat de aberațiile sistemului și a avut tupeul de a-și lua masteratul sau chiar doctoratul în științele educației.

Și mai avem ceva care explică rezultatele slabe obținute de elevi la evaluările naționale și la bacalaureat (ca să nu mai pomenim de celebrele teste PISA/PIRLS/TIMS): MEN a declarat câștigătoare ofertele cu incredibilele prețuri de 4,65/4,74 lei pe manual (format tipărit însoțit de CD-ul cu formatul digital), în condițiile în care o ofertă sustenabilă pentru toți cei 4 ani nu este posibil să fie mai mică de 5,90 lei la clasa I și 6,90 lei la clasa a II-a. Iată cum primează banii în defavoarea calității. Acesta este unul dintre obiectivele fundamentale ale sistemului de învățământ românesc: dragi copii, învățați de la cei experimentați cum se fură și se distruge o nație!

Evaluând atitudinea iresponsabilă și greșelile flagrante comise în această licitație (unele care fac dovada neasimilării competențelor minime din ciclul de achiziții fundamentale, adică operarea de adunări și scăderi în concentrul 0-100), solicităm în mod expres DEMITEREA ministrului Educației, Remus Pricopie.

În aceste condiții, suntem hotărâți să sesizăm DNA și vă solicităm sprijinul în acest demers inclusiv prin implicarea Corpului de Control al Primului Ministru.

ASOCIAȚIA CARTEA ȘCOLARĂ