Socialize

Facebook
Home » Societate » Educatie pentru societate » Atitudine Anticorupţie

Atitudine Anticorupţie

Asociaţia pentru Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv Bacău, în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Bacău şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Bacău, au iniţiat şi implementează la nivelul Municipiului Bacău, în toate instituţiile de învăţământ (ciclul liceal), în perioada octombrie-decembrie 2017, Proiectul Local de Prevenire „2Ä # Atitudine Anticorupţie”.

 Având ca scop „creşterea gradului de informare a tinerilor cu privire la impactul fenomenului corupţiei şi educarea acestora în spiritul dezvoltării unui comportament integru în societate”, Proiectul # Atitudine Anticorupţie” este adresat elevilor din cele 15 instituţii de învăţământ (ciclul liceal) de pe raza municipiului Bacău şi se axează pe două activităţi principale:

  1. Susţinerea a câte un seminar de informare la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ din cele 15 selectate, la care vor participa aproximativ 50 de tineri din fiecare instituţie de învăţământ;
  2. Organizarea, implementarea şi premierea unui concurs pe două secţiuni: spot anticorupţie şi arte vizuale, adresat tinerilor din cele 15 instituţii de învăţământ;

În data de 23 octombrie 2017, ora 12.00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău a avut loc o conferinţă de presă prilejuită de lansarea proiectului, după care au fost desfăşurate cele 16 seminarii de informare pe tematica anticorupţie, programate conform planului de activităţi, în cele 15 unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Bacău, respectiv cu consilierii psihopedagogi şcolari din cadrul CJRAE – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău. La aceste activităţi au participat 1.066 de persoane, după cum urmează: cu ocazia seminarului de informare desfăşurat la CJRAE au participat 20 de cadre didactice, iar cu ocazia celor 15 seminarii desfăşurate la nivelul instituţiilor de învăţământ implicate în proiect au participat 985 de elevi şi 61 cadre didactice. Totodată, cu ocazia susţinerii seminariilor de informare a fost promovat şi concursul pe cele două secţiuni prevăzut în cadrul proiectului.

În acest context, în urma implementării acestui proiect, considerăm că tinerii, beneficiari ai seminariilor de informare, vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi necesare dezvoltării unui comportament integru şi vor conştientiza implicaţiile legale, financiare şi sociale ale corupţiei în societate. Atragerea şi implicarea tinerilor în concursul organizat în cadrul proiectului „# Atitudine Anticorupţie”, ce are menirea de a stimula latura creativă individuală şi de a transmite prin lucrările realizate un mesaj clar de intoleranţă faţă de actele de corupţie, reprezintă, din acest punct de vedere, un cadru adecvat de manifestare a tinerilor şi va contribui, alături de celelalte activităţi de acest gen, la formarea de convingeri sănătoase în rândul populaţiei tinere şi de adoptarea unui comportament integru.

 

DGA, ISJ şi SJA Bacău