Socialize

Facebook
Home » Univers editorial » Manuale si auxiliare scolare » Auxiliare la derută

Auxiliare la derută

Auxiliare scolarePrin Ordinul nr. 3588/22.04.2013, Ministerul Educației Naționale a dorit să se asigure că toți elevii din învățământul general obligatoriu au la dispoziție, în anul școlar 2013-2014, manuale după care să învețe. Si, în consecință, a completat stocurile astfel încât cadrele didactice și elevii să lucreze pe manuale deja evaluate și aprobate în anii anteriori. Tot în cursul acestui an, MEN a modificat Curriculumul pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, în vederea schimbării manualelor școlare, începând cu anul 2014. După ce noile programe au fost aprobate prin Ordin al Ministrului Educației, s-au supus dezbaterii publice noile norme de evaluare și aprobare a manualelor școlare, moment în care actualul ministru a declarat că în cursul anului școlar 2013-2014 elevii și cadrele didactice vor avea la dispoziție noile manuale, cu titlu de manuale-pilot, pentru a le studia, analiza și pentru care, eventual, să formuleze sugestii de îmbu­nătățire. A fost momentul în care s-a declanșat o adevărată speculă pe segmentul auxiliare didactice. A fost momentul în care unele dintre editurile care nu au manuale aprobate de MEN au publicat așa-numite auxiliare didactice și, prin acțiuni insistente de dez­in­formare și intoxicare, au acreditat ideea conform căreia acestea sunt, de fapt, materialele despre care vorbea ministrul. Fals: ministrul vorbea de noile ma­nuale, nu de vreun auxiliar didactic. Nici nu se poate altfel, deoarece Ministerul Educației achiziționează manuale, și nu caiete sau culegeri. Auxiliarul didactic este, prin definiție, un mijloc de învățământ care asigură eficientizarea activității didactice, activitate care se desfășoară pe baza unui manual evaluat și aprobat. Așadar, auxiliarul nu înlocuiește manualul, ci îi ajută pe profesor și pe elev să utilizeze mai bine resursele oferite de manual. Confuzia și deruta create de presiunile exercitate asupra cadrelor didactice pentru utilizarea unor auxiliare care nu au nici în clin, nici în mânecă cu vreunul dintre manualele aprobate se vor răsfrânge, lucru extrem de grav, direct asupra copiilor, scăzând, fără discuție, motivarea și interesul acestora față de învățare. În unele documente pe care Inspectoratele Județene le-au trimis în teritoriu se atrage atenția, printre altele, asupra următoarelor aspecte: cadrele didactice au responsabilitatea folosirii eficiente a manualului școlar; de multe ori se achizi­ționează în mod nejustificat auxiliarele didactice, care nu sunt folosite în mod efectiv, deoarece nu se leagă în niciun fel de metoda, structura și activitățile ce apar în manualul evaluat și aprobat. Prin urmare, în astfel de condiții, sunt satisfăcute doar interesele materiale ale unor edituri și nimic altceva. Prin sintagma „În conformitate cu noul Curriculum aprobat de MEN” se acreditează ideea falsă că, de fapt, auxiliarul este aprobat de minister. Aceasta este o înșelătorie evidentă.

Am găsit în ultimele zile numeroase „oferte educaționale” fără nicio legătură cu vreunul dintre manualele ce urmează a fi folosite de către elevi în anul acesta școlar: de la Carminis, Diana, Euristica, spre exemplu. Multe dintre titlurile din aceste „oferte” sunt, de fapt, culegeri în care abundă activitățile de colorat și jocuri cu aparent conținut didactic. Cu greu le putem încadra în specificul unui auxiliar didactic.

Am cerut un punct de vedere al Asociației Cartea Scolară (ACS) privitor la auxiliarele didactice pentru acest an școlar. Poziția exprimată de ACS este urmă­toarea: Asociația Cartea Scolară a solicitat Ministerului Educației o luare de poziție oficială în legătură cu problema auxiliarelor didactice pentru anul școlar care va începe peste câteva zile. MEN atenționează că achiziționarea auxiliarelor didactice trebuie să respecte legislația în vigoare și regulamentele după care funcționează sistemul de învățământ. În scurtă vreme MEN va remite un comunicat în acest sens.

Se impune, așadar, să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește astfel de acțiuni de înșelăciune, care îi bulversează pe dascăli, pe părinți și pe copii. {i facem asta din convingerea că nu interesele financiare ale producătorilor unor pseudo-auxiliare didactice sunt cele care trebuie să guverneze desfășurarea concretă a activității didactice.

Nicolae PLOSCARIU