Socialize

Facebook
Home » Conexiuni » Cultura » Bucuria lecturii, la Liceul Teoretic Ion Barbu din Bucureşti

Bucuria lecturii, la Liceul Teoretic Ion Barbu din Bucureşti

Cartea rămâne, cartea este esenţială pentru învăţătură, ca sursă permanentă de formare şi de informare a elevilor, de cunoaştere şi înţelegere a lumii, de acces la valori ale creaţiei. Confirmă acest adevăr succesul de care se bucură  Festivalul Naţional al Cărţii pentru Copii „Bucuria lecturii“, iniţiat de Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative Secţiunea România – FICE România. La zi, în plină desfăşurare, se află ediţia a XV-a. Până spre sfârşitul lui mai, au loc multe şi diverse activităţi având ca obiect, pretext sau finalitate lectura: vizite la biblioteci, edituri, librării, muzee şi case memoriale, întâlniri cu scriitori, recitaluri de poezie scrisă de elevi, prezentări de creaţii plastice şi muzicale inspirate din lecturi, puneri în scenă de către elevi a unor texte literare etc.

O astfel de acţiune s-a desfăşurat la Liceul Teoretic Ion Barbu din Bucureşti, sectorul 5, organizată de comunitatea FICE România din liceu şi de organizaţia FICE România a sectorului 5 – dezbaterea cu tema „Rolul lecturii în educaţie şi învăţătură“, precedată de relevarea unor bune practici în domeniu – şezătoarea literar-muzicală „Deapănă-te timp, deapănă-te poveste…“ A fost o întâlnire de maximă actualitate şi utilitate, un exemplu de angrenare a colectivităţii şcolii de la toate ciclurile de învăţământ pentru ilustrarea convingerii că educaţia, creşterea, formarea pentru viaţă nu se pot dispensa de apelul la cuvântul scris şi la înţelepciunea strânsă în cărţi. Au participat cadre didactice şi elevi de la liceul-gazdă, de la alte unităţi de învăţământ din sector, părinţi, precum şi reprezentanţi ai Biroului Naţional FICE România. Oficiile de gazdă primitoare a tuturor au fost asigurate de prof. Laurenţiu Popica – directorul Liceului Teoretic Ion Barbu.

Lunile anului, cu poveştile lor

Într-un cadru sugerând creaţie populară, tradiţie perpetuată şi grijă pentru păstrarea şi protejarea valorilor artistice, elevi de la clasa pregătitoare, cu serioase contribuţii de la clasa I, au imaginat o şezătoare sub genericul „Deapănă-te timp, deapănă-te poveste…“, îndrumaţi de învăţătoarele lor, coordonaţi de doamnele Georgeta Dumitru (preşedinta comunităţii FICE România din liceu) şi Speranţa Brătan, profesoară de limba şi literatura română la ciclul gimnazial şi la cel liceal. Continuitatea şi colaborarea sunt caracteristici ale activităţii de la Liceul Teoretic Ion Barbu. Chiar pe parcursul întâlnirii în discuţie, elevii participanţi au făcut referire la prezenţa lor de la începutul ciclului primar (rămas pentru ei în urmă) la liceul pe care-l frecventează acum. E de subliniat aici că Ion Barbu ca primă opţiune figurează an de an pe multe fişe de repartizare computerizată.

Şezătoarea, cum îi arată şi titlul, a însemnat o poveste a lunilor anului, cu trimiteri în folclor, ca şi la texte de literatură cultă, la muzică, la informaţie preluată din surse deschise. În Liceul Teoretic Ion Barbu, subliniază gazdele, există obieceiul de a fi marcate momentele importante de peste an.

Pe aceeaşi linie a exprimării deschise s-au manifestat prin dans, muzică şi dezinvoltură elevi şi eleve de clasa a VI-a.

Tot conform unui obicei al locului, ca de altfel al atâtor şezători, finalul a fost cu gogoşi pentru toată lumea.

Elevii şi cărţile pe care le vor ei

Într-o reconfigurare a spaţiului, a urmat dezbaterea privind „Rolul lecturii în educaţie şi învăţătură“. Preşedintele organizaţiei FICE România, prof. Toma Mareş, a reamintit elementele care definesc festivalul „Bucuria lecturii“ şi a evocat figurile unor susţinători ai acestuia din ani rămaşi în urmă, precum profesorul descoperitor de talente literare Tudor Opriş (1926-2015) şi poetul patriot Grigore Vieru (1935-2009). Îndemnul preşedintelui organizaţiei FICE România către elevi, profesori, părinţi a fost de a frecventa lectura în mod constant, permenent, nu numai izolat şi ocazional, cu prilejuri precum simplul interes de a participa într-o acţiune care se încheie cu evidenţieri.

Din partea gazdelor, cei mai grăbiţi (inclusiv din motive de orar) să se pronunţe asupra preocupării faţă de carte au fost elevii de clasa a IX-a participanţi la discuţii. „De ce citim?“ a fost provocarea lansată de unul dintre ei, Dumitru Sorin Diplaş, tot el răspunzând că „citim pentru a ne relaxa, a ne informa, pentru a găsi şi alte posibilităţi de a acapara informaţie“. Colega sa Bianca-Maria Radu a făcut observaţia că mulţi adolescenţi nu citesc pentru că nu găsesc cartea potrivită vârstei, timpului de azi. Au subscris la idee Andra-Iuliana Dinu, Edward Suleiman Al Jabali, Elena Denisa Nazare. În acelaşi timp, au spus ei, nu resping valorile literare clasice, Andra declarându-se o admiratoare a operei lui George Călinescu, o dovadă prezentată fiind un dialog imaginat de ea chiar cu acesta, luând ca pretext „Cartea nunţii“. 

Toată familia citeşte

Cu experienţă bogată ca profesor pentru învăţământul primar, Mirela Pârşcoveanu (Liceul Teoretic Ion Barbu) a vorbit despre o practică a sa, aceea de a-i îndemna pe părinţii copiilor încă de la clasa pregătitoare să-şi facă timp, chiar zece minute, seara, când să se strângă toţi ai casei în jurul unei cărţi din care cineva să citească – la început, un adult, apoi, pe măsură ce zilele de mers la şcoală se adună, cel mare care citeşte mai cere şi ajutorul copilului la câte un cuvânt, pe urmă la mai multe, până ajunge copilul să le citească celor mari.

De la clasa I, fiecare clasă îşi are biblioteca ei, a semnalat Mihaela Vlaicu, profesor pentru învăţământul primar, de asemenea la Liceul Teoretic Ion Barbu, arătând şi un fel de modalitate accesibilă imaginată de ea pentru a ţine evidenţa lecturilor, a preferinţelor micilor cititori.

La rândul său, Gabriela Mirea, profesoară de limba şi literatura română la Liceul Teoretic Ion Barbu, s-a referit la posibilităţile pe care mijloacele moderne de informare le deschid pentru atragerea tinerilor către lectură.

Lectura se potriveşte şi cu aprofundarea istoriei, a subliniat, de asemenea, din practică proprie, Paula Molnar, profesoară de specialitate tot la Liceul Teoretic Ion Barbu. Exemplele sale au făcut trimitere spre ilustrarea unor modalităţi de descoperire şi înţelegere de către elevi a civilizaţiilor Antichităţii.

De la LiceulTeoreticŞtefan Odobleja, din sectorul 5, prof. Mirela Mistodie a reliefat experienţe proprii de cultivare a interesului celor mari şi celor mici pentru apelul la informare din cărţi.

Imaginea unui triunghi sugerată de prof. Daniela Manea (Şcoala Gimnazială Nr. 150) poate fi considerată sugestivă pentru ce ar trebui să însemne locul lecturii în viaţa de fiecare zi a tuturor: „Eu, părintele şi copilul formăm triunghiul. Atât timp cât acest triunghi este echilateral, e bine“.
����������������������������������������������������������������������������������������7