Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Stiri si comunicate » CALENDARUL SESIUNII SPECIALE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2017

CALENDARUL SESIUNII SPECIALE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2017

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. 4) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, aprobată prin ordinul MECTS nr. 4799/31/08.2010, valabilă şi pentru anul 2017, conform prevederilor ordinului MENCS
nr. 5070/2016, „Ministerul Educaţiei organizează în fiecare an şcolar o sesiune specială de bacalaureat, pentru elevii din clasa
a XII‑a/a XIII‑a participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat. Calendarul sesiunii speciale se aprobă prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului“.

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora „Statul asigură cetăţenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare“ şi ale art. 5, alin. (1), „În domeniul educaţiei şi al formării profesionale prin sistemul naţional de învăţământ, dispoziţiile prezentei legi prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative. În caz de conflict, între acestea se aplică dispoziţiile prezentei legi“, vă rugăm să aprobaţi includerea pe Lista nominală a candidaţilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiune specială, 27 mai – 9 iunie 2017, a elevilor care îndeplinesc următoarele condiţii:

  1. participă la loturile olimpice de pregătire pentru competiţiile internaţionale sau participă la competiţiile pe discipline şcolare, sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat;
  2. susţin examenul de admitere la universităţi din străinătate şi trebuie să facă dovada că: a) au fost acceptaţi, în etapa preliminară, la universităţile din străinătate care le solicită pentru înscriere diploma de bacalaureat, înainte de finalizarea examenului naţional de bacalaureat, sesiunea iunie‑iulie 2017; b) desfăşoară probele de admitere în acelaşi timp cu probele examenului de bacalaureat, sesiunea iunie‑iulie 2017.

Înscrierea elevilor care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiune specială, 27 mai – 9 iunie 2017, se va face în perioada 15 aprilie – 15 mai 2017, pe baza unei cereri însoţite de documente justificative. (Biroul de Comunicare al MEN)