Socialize

Facebook
Home » Institutii » Casa Corpului Didactic » Casa Corpului Didactic Dâmbovița – preocupări privind reducerea violenței în mediul școlar

Casa Corpului Didactic Dâmbovița – preocupări privind reducerea violenței în mediul școlar

Abilitarea cadrelor didactice din perspectiva utilizării strategiilor de prevenire și combatere
a fenomenului bullyingFără a avea o traducere exactă în limba română, termenul bullying poate fi inclus în sfera semantică a noțiunii de intimidare sau brutalizare. Bullyingul nu presupune existența unui conflict bazat pe o problemă reală, ci pe dorința unor persoane de a-și câștiga puterea și autoritatea, punându-i pe alții într-o lumină nefavorabilă. Acest fenomen poate fi prezent în orice tip de comunitate, în grupuri sociale, unde persoanele interacționează unele cu altele: la școală, la locul de muncă, în familie, în cartiere, în mass-media etc.

Acceptat, în cele mai multe dintre cazuri, ca „intimidare“, termenul în sine nu se rezumă doar la o astfel de abordare, ci pornește de la simpla necăjire, etichetare, batjocură, răspân­dire de zvonuri până la violență fizică. În acest sens, se creează o stare de conflict, care nu poate fi depășită decât dacă se conștientizează existența fenomenului.

Prin urmare, bullyingul nu este o etapă normală a dezvoltării copiilor și adolescenților și e considerat ca fiind un fenomen ce precede comportamente agresive cu efecte și mai grave, care pot contribui la crearea și menținerea unui mediu de teamă și intimidare în mediul școlar. Acest tip de comportament se face simțit, mai ales, atunci când există diferențe de ordin economic, rasial, cultural, de vârstă etc., iar copiii îl învață de la adulți, de la copiii mai mari sau prin intermediul televizorului. În plus, confruntați cu sarcina de a-și găsi locul în noua lume a instituției școlare extinse, cu toate structurile și regulile sale, oricât de mici ar fi, preșcolarii trebuie să învețe cum să se adapteze unul la altul, să accepte și să respecte regulile, să dea naștere și să pună în aplicare propriile idei într-un mod corespunzător, să fie capabili să gestioneze dezamăgirile și constrângerile.

În acest context, înscris pe direcția prioritară privind reducerea violenței în mediul școlar, programul de formare continuă avizat Fenomenul Bullying – strategii de prevenire și combatere, cuprins în Oferta de formare continuă pentru anul școlar 2017-2018 și derulat prin Casa Corpului Didactic Dâmbovița, s-a adresat cadrelor didactice din învățământul preșcolar dâmbovițean, preocupate permanent de un mediu educațional sigur și pozitiv.

Din această perspectivă, programul propus a vizat ca set de competențe specifice: dezvoltarea capacității de comunicare și rela­ționare cu preșcolarii; dezvoltarea  de abilități, competențe, în condiții de cooperare, necesare prevenirii violenței în mediul școlar; utilizarea de metode și tehnici nonformale în activitatea cu elevii/copiii privind gestionarea intimidării și a altor dificultăți întâlnite în activitatea la grupă a cadrelor didactice – educatoare, dezvoltarea gândirii critice, a creativității.

În plus, prin tematica lor, modulele propuse: Violența în mediul școlar – aspecte generale; Bullying – cadru legislativ; Politici anti-bullying  au oferit utilitate, atractivitate și interactivitate, programul de formare dove­dindu-se a fi un real sprijin pentru cadrele didactice interesate de conștientizarea conse­cințelor fenomenului și, în special, de utilizarea unor strategii prin care copiii să poată fi dirijați cum să învețe să construiască relații și să-și formeze un simț al apartenenței la un spațiu social echilibrat cu grupuri și indivizi diverși.

Prof. metodist, Aurora SOLOMON,
coordonator program, CCD Dâmbovița