Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Didactica

Abordarea conţinuturilor învăţării prin prisma interdisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii

Abordarea conţinuturilor învăţării prin prisma interdisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii

Promovarea interdisciplinarităţii/transdisciplinarităţii în învăţă­mântul românesc actual este o necesitate impusă de schimbările şi acumulările cognitive din multiplele domenii ale cunoaşterii, precum şi de complexitatea şi diversitatea problemelor cu care se…

Etica grijii, etica drepturilor

Etica grijii, etica drepturilor

Ca profesori, pentru a restabili ordinea bună a lucrurilor facem adesea apel la respectarea regulilor, a normelor, invocăm chiar Regulamentul de ordine interioară al şcolii, îi educăm pe elevi în…

Metode de evaluare bazate pe tehnici de comunicare

Metode de evaluare bazate pe tehnici de comunicare

Metodele de evaluare sunt construite pedagogic în raport de metodele de instruire, concepute curricular ca metode de predare‑ învăţare‑evaluare, care oferă resurse docimologice valorificabile pe tot parcursul activităţii didactice (lecţiei…

Educaţia, sub asaltul multiculturalismului

Educaţia, sub asaltul multiculturalismului

Noul curriculum pentru gimnaziu, care ar trebui să fie aplicat din toamna acestui an, aduce cu sine o nouă direcţie în Educaţie. Sub pretextul directivelor Uniunii Europene, şcoala urmează să…

Clasificarea metodelor de evaluare (II)

Clasificarea metodelor de evaluare (II)

Clasificarea metodelor de instruire, realizabilă din perspectiva paradigmei curriculumului, solicită fixarea unor criterii reprezentative, complementare cu criteriul istoric/cronologic, lansat în termeni de politică a educaţiei, preluat şi omologat necondiţionat la…

Între educaţie şi faptele de fiecare zi

Între educaţie şi faptele de fiecare zi

Aşteptarea comună, accentuată mai cu seamă de perspectiva profesorală, este aceea ca educaţia primită de un elev să se regăsească în chip manifest, să se vadă în viaţa acestuia în…

Clasificarea metodelor de evaluare

Clasificarea metodelor  de evaluare

Clasificarea metodelor de evaluare solicită raportarea la un criteriu relevant din punct de vedere pedagogic, coerent şi consecvent în contextul paradigmei afirmate istoric ca model de abordare a teoriei generale…

Administrarea diletantismului

Administrarea diletantismului

E pur şi simplu deconcertantă permisivitatea de care noi, românii, dăm dovadă în ceea ce ne priveşte, în toate compartimentele definitorii ale vieţii şi fiinţei noastre naţionale, începând – vai!…

Despre respect

Despre respect

Pentru cei care lucrează în educaţie, deprinderea de a evalua, se poate spune, a devenit o a doua natură. Evaluăm sub diverse modalităţi: iniţial, formativ, sumativ; utilizăm evaluarea pentru a…

Recurs la pedagogie – Metodele de evaluare (II)

Recurs la pedagogie – Metodele de evaluare (II)

Analiza instruirii, în contextul paradigmei curriculumului, conferă o nouă perspectivă de abordare a metodelor de evaluare. Avem în vedere cadrul normativ care evidenţiază caracterul global şi deschis al instruirii, concepută…