Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Didactica

Căile bătătorite ale comunicării școlare

Căile bătătorite ale comunicării școlare

Oare vorbim într-un fel în timpul orelor și altfel în pauze, după program, în timpul liber? Comunicăm în cadre socioculturale diferite, dar limbajul este specific de la un caz la…

Recurs la pedagogie – Metodologia evaluării continue/formative

Recurs la pedagogie – Metodologia evaluării continue/formative

Prof. univ. dr. Sorin Cristea Metodologia evaluării continue/formative include un ansam­blu de probe docimologice (orale, scrise, practice) bazate pe teste, observații, experimente, investigații, proiecte, exerciții, rezolvări de probleme și de…

Recurs la pedagogie – Metodologia evaluării continue/formative (II)

Metodologia evaluării continue/formative, integrată în structura de funcționare a oricărei activități de instruire, sprijină permanent realizarea acesteia în condiții optime pe tot parcursul procesului de învățământ. Din această perspectivă, evaluarea…

Analfabetismul funcțional

Analfabetismul funcțional

Cu puțin timp în urmă, în atenția opiniei publice a fost adusă informația potrivit căreia aproximativ 42% dintre elevii români în vârstă de cincisprezece ani pot fi considerați analfabeți funcțional,…

Recurs la pedagogie – Evaluarea continuă/formativă

Recurs la pedagogie – Evaluarea continuă/formativă

Strategia de evaluare continuă este (auto)perfectibilă în mă­sura în care valorifică optim funcția sa formativă angajată în esti­marea progresului realizat de toți elevii pe tot parcursul unor unități de instruire,…

Profesorii – persoane semnificative în viața elevilor

Profesorii – persoane semnificative în viața elevilor

În lumea școlii, întâlnim uneori, la nivelul limbajului obișnuit, anumite formule de exprimare care s-au utilizat de atâtea ori, încât au forțat limitele acceptării și au trecut granița în spațiul…

Recurs la pedagogie – Strategia de evaluare continuă (IV)

Recurs la pedagogie – Strategia de evaluare continuă (IV)

  Perfecționarea strategiei de evaluare continuă este realizabilă prin aplicarea sa consecventă, perseverentă, în orice context didactic. Are ca rezultat transformarea în timp a funcției sale definitorii – funcția de…

Cultura sărăciei nu se predă la școală

Cultura sărăciei nu se predă la școală

Sunt contexte de învățare școlară în care, deși nu explicit, totuși transpare că ceea ce îi învățăm pe elevi în timpul orelor la clasă este în mod clar în opoziție…

Recurs la pedagogie -Strategia de evaluare continuă (III)

Recurs la pedagogie -Strategia de evaluare continuă (III)

Strategia de evaluare continuă este perfectibilă la nivelul dimensiunilor sale: I) Conceptuală – prin optimizarea ra­porturilor structurale dintre operațiile de măsurare și apreciere perm­anentă – decizie, parțială sau finală, determinată…

Strategia de evaluare continuă (II)

Strategia de evaluare continuă (II)

Analiza strategiei de evaluare continuă evidenţiază interde­pendenţa existentă între dimensiunile sale – conceptuală, normativă, metodologică – (auto)perfectibile în context pedago­gic şi social deschis. I) Dimensiunea conceptuală a strategiei de evaluare…