Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Teorii si strategii » Paideia

Recurs la pedagogie – Organizarea instruirii

Recurs la pedagogie – Organizarea instruirii

  Managementul educaţiei/organizaţiei şcolare/clasei de elevi angajează un model de conducere globală, optimă, strategică, inovatore a activităţilor pedagogice specifice, proiectate şi realizate în contextul sistemului şi al procesului de învăţământ.…

Interesul major al copilului şi educaţia părinţilor

Interesul major al copilului şi educaţia părinţilor

A acţiona „în interesul major al copilului“ a devenit o formulă stereotipă precum „educaţia, prioritate naţională“. Sună frumos în discursuri şi în angajamente şi arată bine scris pe site-uri şi…

Recurs la pedagogie – Instrumente de evaluare

Recurs la pedagogie – Instrumente de evaluare

Metodologia promovată de teoria evaluării, de ansamblul de metode şi procedee de evaluare valorificate la nivel: a) general, prin cele mai consacrate strategii de evaluare (care integrează în structura lor…

Limbajul pedagogic al evaluării

Limbajul pedagogic al evaluării

Teoria evaluării, oficializată uşor pleonastic sub formula „teoria şi metodologia evaluării“, este ştiinţa pedagogică/a educaţiei construită epistemologic la nivel intradisciplinar ca: a) subteorie a teoriei generale a educaţiei, centrată prioritar…

Limbajul (ne)pedagogic al evaluării

Limbajul (ne)pedagogic al evaluării

Problematica evaluării, supralicitată la nivel de politică a educaţiei, a stimulat promovarea forţată a unor termeni preluaţi necondiţionat din alte ştiinţe (economie, management, cibernetică, informatică) sau asociaţi arbitrar pe un…

Pedagogie versus parenting

Pedagogie versus parenting

Astăzi, în calitate de părinţi, profesori sau elevi, constatăm că grupuri mai mult sau mai puţin organizate „iau atitudine“ cu privire la „neregulile“ existente în sistemul educaţional. Părinţii vor schimbare,…

O reevaluare a evaluării (V)

O reevaluare a evaluării (V)

Paradigma curriculumului reconsideră relaţia dintre evaluare şi toate componentele procesului de învăţământ, relaţie necesară normativ la nivel de: a) proiectare pedagogică: obiective – conţinuturi – metodologie (strategii şi metode de…

Din nou despre simulare

Din nou despre simulare

În fiecare an, primăvara, elevii din clasele a douăsprezecea, împreună cu aceia din clasele a unsprezecea, dau, aşa cum ne-am obişnuit, simulările în vederea pregătirii bacalaureatului. Pentru prima dată în…

Recurs la pedagogie – O reevaluare a evaluării (III)

Recurs la pedagogie – O reevaluare a evaluării (III)

 Raporturile dintre strategiile – metodele – procedeele – mijloacele de evaluare şi strategiile – metodele – procedeele – mijloacele de instruire pot fi reconsiderate din perspectiva paradigmei curriculumului. Astfel, în…

Despre consecvenţă

Despre consecvenţă

În fluxul activităţilor desfăşurate în învăţământ, unele fapte se repetă, revin cu o oarecare periodicitate, se articulează în mod constant în cadre de funcţionare socială de o mare stabilitate. În…