Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Didactica » Paideia

Frământări etice la început de an

Frământări etice la început de an

Întregind contextul normativ care reglementează activitatea din domeniul învăţământului preuniversitar, alături de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, actualizată în 2016, Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar, aflat în dezbatere publică,…

Recurs la pedagogie – Strategia evaluării finale (III)

Recurs la pedagogie – Strategia evaluării finale (III)

 Strategia evaluării finale integrează în structura sa de funcţionare anumite componente ale activităţii de instruire, necesare sau preferate ca urmare a funcţiei sale, cumulativă sau sumativă, cu caracter obiectiv: a)…

Temele pentru acasă, o povară pentru elevi?

Sistemul de învăţământ trebuie să asigure rezolvarea uneia dintre cele mai dificile şi mai importante probleme socio‑umane: educaţia şi pregătirea tinerei generaţii, a forţei de muncă şi a viitorilor specialişti.…

Unicitatea vârstei infantile

Unicitatea vârstei infantile

După ce au studiat poezia eminesciană de o tulburătoare frumuseţe „O, rămâi…“, elevilor li se propune drept lectură suplimentară nuvela „Ierni jilave“, de Gib Mihăescu. Pornind de la întrebarea‑problemă „De…

Strategia evaluării finale (II)

Strategia evaluării finale (II)

Strategia evaluării finale îndeplineşte funcţia cumulativă sau sumativă care consemnează şi certifică bilanţul activităţii de instruire realizat pe termen scurt, mediu şi lung. Din această perspectivă, evaluarea finală poate fi…

Despre managementul timpului liber al elevilor

Despre managementul  timpului liber al elevilor

În ultimul timp, dezbaterea despre a da sau a nu da teme pentru acasă elevilor a devenit o problematică pe cât de controversată, pe atât de pasională. Unii dintre profesori…

Strategia evaluării finale

Strategia evaluării finale

Strategia evaluării finale este susţinută de „teoria aprecierii sumative“, diferită de „teoria aprecierii formative“, aflată la baza construcţiei strategiei evaluării continue/de progres (vezi Gilbert de Landsheere, op. cit., pp. 223-224).…

Recurs la pedagogie – Metodologia evaluării continue/formative

Recurs la pedagogie – Metodologia evaluării continue/formative

Prof. univ. dr. Sorin Cristea Metodologia evaluării continue/formative include un ansam­blu de probe docimologice (orale, scrise, practice) bazate pe teste, observații, experimente, investigații, proiecte, exerciții, rezolvări de probleme și de…

Recurs la pedagogie – Metodologia evaluării continue/formative (II)

Metodologia evaluării continue/formative, integrată în structura de funcționare a oricărei activități de instruire, sprijină permanent realizarea acesteia în condiții optime pe tot parcursul procesului de învățământ. Din această perspectivă, evaluarea…

Analfabetismul funcțional

Analfabetismul funcțional

Cu puțin timp în urmă, în atenția opiniei publice a fost adusă informația potrivit căreia aproximativ 42% dintre elevii români în vârstă de cincisprezece ani pot fi considerați analfabeți funcțional,…