Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Teorii si strategii » Paideia

O întrebare bună

O întrebare bună

În educaţie, ştim cât de utile sunt demersurile de formare de tip interogativ-problematizatoare; valorizând vechea metodă socratică a dialogului de tip maieutic, cu rol coparticipativ în descoperirea adevărului, denunţăm ori…

Recurs la pedagogie – Valoarea pedagogică a taxonomiei obiectivelor cognitive

Recurs la pedagogie – Valoarea pedagogică a taxonomiei obiectivelor cognitive

Taxonomia obiectivelor cognitive poate fi valorificată la nivelul unui model pedagogic deschis, aplicabil, pe larg, în proiectarea curriculară a programelor școlare și a lecțiilor etc. Din această perspectivă, categoriile de…

Valorificarea taxonomiilor pedagogice

Valorificarea taxonomiilor pedagogice

Taxonomiile pedagogice, lansate în anii 1950-1960  (vezi B.S. Bloom și colab. Taxonomy of educational objectives. The classification of educațional goals. Handbook I. Cognitive Domain, New York, 1956), rămân actuale pe…

Recurs la pedagogie -Valorificarea competenţelor la nivel de obiective concrete

Recurs la pedagogie -Valorificarea competenţelor la nivel de obiective concrete

Obiectivele concrete ale activităţii de instruire sunt proiectate curricular la nivelul procesului de învăţământ, la toate treptele şi disciplinele de învăţământ, prin acţiunea de operaţionalizare a obiectivelor specifice. Această acţiune…

Docilitatea faţă de informaţie

Docilitatea faţă de informaţie

Una dintre cele mai semnificative experienţe trăite la clasă este aceea în care un elev sau altul recită o parte a unui conţinut de lecţie într‑un mod mecanic, cumva depersonalizat,…

Definirea competenţelor la nivel de obiective specifice

Definirea competenţelor la nivel de obiective specifice

Obiectivele specifice activităţii de instruire proiectate în contextul procesului de învăţământ sunt/trebuie concepute curricular la nivelul interdependenţei necesare între dimensiunea lor: a) psihologică, exprimată în termeni de competenţe specifice –…

Definirea competenţelor la nivel de obiective generale

Definirea competenţelor la nivel de obiective generale

Centrarea pe competenţe (şi pe elev) este interpretată uneori/ deseori ca o alternativă la proiectarea pe baza obiectivelor, eliminate sau marginalizate deja în documentele care planifică programele şcolare sau activităţile…

Limitele autorităţii profesorului

Limitele autorităţii profesorului

De cele mai multe ori, atunci când sună de intrare, cum se spune în folclorul şcolar, pornim spre clasa de curs gânditori la ceea ce avem de făcut, încrezători în…

Opoziţia nefirească dintre obiective şi competenţe

Opoziţia nefirească dintre obiective şi competenţe

Opoziţia dintre obiective şi competenţe, propagată, de mai mult timp, este încurajată şi chiar validată uneori şi la nivel de politică a educaţiei. În variante extreme, este indusă sau impusă…

Obiective şi/sau competenţe?!

Obiective şi/sau competenţe?!

Obiectivele instruirii orientează valoric activităţile organizate, planificate, realizate-dezvoltate în contextul procesului de învăţământ, la toate treptele şi disciplinele de învăţământ. Ca finalităţi microstructurale, sunt subordonate direcţiilor strategice proiectate de idealul…