Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Didactica » Paideia

Etica grijii, etica drepturilor

Etica grijii, etica drepturilor

Ca profesori, pentru a restabili ordinea bună a lucrurilor facem adesea apel la respectarea regulilor, a normelor, invocăm chiar Regulamentul de ordine interioară al şcolii, îi educăm pe elevi în…

Metode de evaluare bazate pe tehnici de comunicare

Metode de evaluare bazate pe tehnici de comunicare

Metodele de evaluare sunt construite pedagogic în raport de metodele de instruire, concepute curricular ca metode de predare‑ învăţare‑evaluare, care oferă resurse docimologice valorificabile pe tot parcursul activităţii didactice (lecţiei…

Clasificarea metodelor de evaluare (II)

Clasificarea metodelor de evaluare (II)

Clasificarea metodelor de instruire, realizabilă din perspectiva paradigmei curriculumului, solicită fixarea unor criterii reprezentative, complementare cu criteriul istoric/cronologic, lansat în termeni de politică a educaţiei, preluat şi omologat necondiţionat la…

Între educaţie şi faptele de fiecare zi

Între educaţie şi faptele de fiecare zi

Aşteptarea comună, accentuată mai cu seamă de perspectiva profesorală, este aceea ca educaţia primită de un elev să se regăsească în chip manifest, să se vadă în viaţa acestuia în…

Clasificarea metodelor de evaluare

Clasificarea metodelor  de evaluare

Clasificarea metodelor de evaluare solicită raportarea la un criteriu relevant din punct de vedere pedagogic, coerent şi consecvent în contextul paradigmei afirmate istoric ca model de abordare a teoriei generale…

Despre respect

Despre respect

Pentru cei care lucrează în educaţie, deprinderea de a evalua, se poate spune, a devenit o a doua natură. Evaluăm sub diverse modalităţi: iniţial, formativ, sumativ; utilizăm evaluarea pentru a…

Recurs la pedagogie – Metodele de evaluare (II)

Recurs la pedagogie – Metodele de evaluare (II)

Analiza instruirii, în contextul paradigmei curriculumului, conferă o nouă perspectivă de abordare a metodelor de evaluare. Avem în vedere cadrul normativ care evidenţiază caracterul global şi deschis al instruirii, concepută…

Inconsistenţa de status

Inconsistenţa de status

Fiecare dintre noi ne confruntăm cu diferite ipostaze ale existenţei la un moment dat, unele care fac trimitere la poziţii sociale distinct apreciate în comunitatea în care trăim. În unele…

Recurs la pedagogie. Metodele de evaluare

Recurs la pedagogie. Metodele de evaluare

  Metodele constituie, în orice context, o cale de acţiune propusă pentru realizarea eficientă a oricărei activităţi concrete. Sunt: a) subordonate activităţii de referinţă, în calitate de acţiuni, orientate conform…

Frământări etice la început de an

Frământări etice la început de an

Întregind contextul normativ care reglementează activitatea din domeniul învăţământului preuniversitar, alături de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, actualizată în 2016, Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar, aflat în dezbatere publică,…