Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Editorial

MIHAI EMINESCU – omul deplin al filosofiei româneşti

MIHAI EMINESCU – omul deplin al filosofiei româneşti

Prof. univ. dr. Angela BOTEZ  Mihai Eminescu, pe care îl numim și noi, după Constantin Noica, „omul deplin al culturii românești“, a fost printre cei mai semnificativi gânditori ai ei.…

EMINESCU 2017: TIPURI DE RECEPTARE

EMINESCU 2017: TIPURI DE RECEPTARE

Receptarea lui Eminescu pendulează astăzi, ca și ieri, între două extreme: pe de o parte, admirația superlativă, iubirea absolută, într-o optică encomiastică și o idolatrie mitizantă; pe de altă parte,…

PASTORALA LA NAŞTEREA DOMNULUI

PASTORALA LA NAŞTEREA DOMNULUI

„Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Unicul Său Fiu L‑a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică“ (Ioan 3, 16)…

REFLECŢII DESPRE SĂRBĂTORIREA ZILEI NAŢIONALE

REFLECŢII DESPRE SĂRBĂTORIREA ZILEI NAŢIONALE

Sărbătorile au fost şi au rămas, mai ales, cadre ale speranţei şi ale amintirii, puternic influenţate de transformările religioase, culturale, sociale şi politice ale timpurilor. În genere, sărbătoarea este expresia…

Definitivat în învățământ fără pedagogie

Definitivat în învățământ fără pedagogie

  Un Ordin al ministerului, nr. 5087/31.08.2016, privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aproape neobservat la nivelul co­munității și al opiniei publice,…

Ziua cea mai mare a neamului românesc

Prof. univ. dr. Ioan SCURTU Astfel numea Eugen Lovinescu ziua de 1 De­cem­brie 1918, când s-a realizat Marea Unire. Acest act istoric a fost rodul multor ani de lupte și…

Centre de excelență sau școli și clase de excelență?

Centre de excelență sau școli și clase de excelență?

Prof. univ. dr. Radu Gologan Sunt un adept convins al faptului că viitorul omenirii, atât pe plan social, cât și material, va depinde în cea mai mare măsură de acel…

Un pact internațional privind dreptul la mediu

Un pact internațional privind dreptul la mediu

Creatorii autentici caută nu numai să emită idei, ci și să militeze pentru ele, și chiar să reușească, pe cât posibil, să le pună în operă. În domeniul științelor juridice,…

Momente aniversare și redefiniri conceptuale

Momente aniversare și redefiniri conceptuale

Anul acesta a prilejuit celebrarea câtorva mari scriitori români: Antim Ivireanul (mort în 1716), Ion Ghica (născut în 1816), N. Iorga (n. 1871), George Bacovia și Octavian Goga (ambii născuți…

Bob Dylan sau Poezia ca Existenţă

Bob Dylan sau Poezia ca Existenţă

Bob Dylan a primit Premiul Nobel pentru Literatură 2016. O furtună de reacţii pro şi contra a stârnit premierea starului american. Deciziile Comitetului de la Stockholm nu încetează să genereze…