Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Formare (Pagina 2)

Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din mediul rural în sprijinul formării de competenţe‑cheie relevante la elevi

Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din mediul rural în sprijinul formării de competenţe‑cheie relevante la elevi

La începutul lunii august 2013 începea aventura cunoaşterii în accesarea fondurilor europene nerambursabile. Atunci, am introdus în action web „Dosarul meu“ – era o cerere de finanţare extrem de complicată…

Proiect pentru formarea continuă a profesorilor de istorie – Istoria recentă a României

Proiect pentru formarea continuă a profesorilor de istorie – Istoria recentă a României

  În anul școlar 2015-2016, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a furnizat un nou program de formare, „Istoria recentă a României“, în cadrul proiectului POSDRU I.D. 142342, la nivel național,…

InterCultural Iceland, excelent furnizor de formare

E multă vreme de când, nu știu de ce și nu-mi amintesc în ce împrejurări, mi s-a spus că nordicii (germani, suedezi, danezi și cine mai știe ce alți nordici…

Integrarea lingvistică a migranților adulți: valori, politici și practici

Integrarea lingvistică a migranților adulți: valori, politici și practici

Acum patru ani, când am participat la cursul de formare a formatorilor pentru susținerea de cursuri de limba română și orientare culturală pentru migranți, la Institutul Intercultural Timișoara, am aflat…

Algoritmii profesionali, de la rutină la plictiseală

Algoritmii profesionali, de la rutină la plictiseală

Traseul parcurs de un profesor urmând interesele zilei, de la cancelarie la o clasă, apoi la alta, la cancelarie din nou, poate la contabilitate, repede şi până la secretariat, un…

Din nou despre mişcarea de personal

(urmare din numărul trecut) (4) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată…

Mobilitatea personalului didactic

(urmare din numărul trecut) b) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care pot reveni cadrele didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate,…

Din nou despre mişcarea de personal

Din nou despre mişcarea de personal

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4895/ 10.11.2014, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016 face referire în conţinutul său şi la prelungirea duratei…

Mișcarea personalului didactic în județul Dâmbovița

Mișcarea personalului didactic în județul Dâmbovița

În februarie 2014, la nivelul județului Dâmbovița a început Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015. Întocmirea listelor cu personalul didactic care îndeplinește condițiile de pensionare,…

Calitatea formării, principala preocupare a Casei Corpului Didactic Bacău

Calitatea formării, principala preocupare a Casei Corpului Didactic Bacău

Ministerul Educaţiei a acreditat pentru Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru”, din Bacău, un nou program de formare continuă, intitulat „Integrarea TIC în procesul educaţional” şi destinat tuturor cadrelor didactice din…

Pagina 2 de 3123