Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Management educational

Nevoia de lectură în perspectiva educației permanente

MOTTO: ,,…căci nu este alta și mai frumoasă și mai cu folos în toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților… Cartea departe lucruri de ochii noștri ne învață, cu acelea…

Evaluare şi standardizare

Evaluare  şi standardizare

Au trecut ceva mai mult de 15 ani de când învăţământul românesc preuniversitar a trecut la un sistem de evaluare european, bazat pe competenţe. Teoretic, educaţia pentru realizarea celor opt…

Managementul dirigintelui

Managementul dirigintelui

Acceptând managementul școlar (educațional) ca pe o disciplină constituită, cu toate atributele științifice, este firesc ca personalitatea dirigintelui să fie considerată ca resursă umană de primă importanță care angrenează întreg…

Învățarea prin cooperare sau interdependența pozitivă în grupul de elevi

Învățarea prin cooperare  sau interdependența pozitivă în grupul de elevi

Procesul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de învăţământ şi este un ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient şi sistematic de către educatori asupra educaţilor într-un cadru instituţional…

Motoare de căutare cu relevanță educațională

Motoare de căutare cu relevanță educațională

Documentarea este cea mai importantă etapă în redactarea unei lucrări științifice. Odată cu dezvoltarea resurselor web, orice subiect investigat este la câteva click-uri distanţă. În același timp, o cercetare ştiinţifică…

STEM – o necesitate în strânsă conexiune cu realitatea

STEM – o necesitate în strânsă conexiune cu realitatea

EDUCAŢIA STEM Conceptul de educaţie STEM (iniţialele expresiei din limba engleză – Science, Tehnology, Engineering and Mathematics) este deja intrat în uz şi în unele cazuri  chiar parte a proceselor…

Catalogul electronic – puncte tari, puncte slabe

Catalogul electronic –  puncte tari, puncte slabe

În toate timpurile, omenirea a progresat datorită unor indivizi care, atunci când lucrurile mergeau bine la un moment dat într‑un anumit domeniu, deveneau nemulțumiți și, ajutați de propria pregătire și…

Managementul schimbărilor educaţionale

Managementul  schimbărilor educaţionale

Analiza unei schimbări în învățământ– reconsiderarea metodelor activ-participative Dicționarul explicativ al limbii române definește verbul „a schimba“ prin a înlocui un lucru cu altul sau pe cineva cu altcineva (de…

Problema managementului timpului, privită din perspectiva profesorului contemporan

Implicat permanent în activitățile pe care calitatea de membru al numeroase „comitete şi comiții“ de la nivelul unității de învățământ le presupune, pe lângă lucrul propriu-zis cu elevii, profesorul din…

Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul preșcolar – utilitate și necesitate

Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul preșcolar – utilitate și necesitate

Abordarea educațională propusă de noul curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani se orientează asupra metodei proiectelor tematice de grup, selectate, proiectate și elaborate cu…

Pagina 1 de 3123