Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Management educational

Lectura activă – metoda fundamentală de muncă intelectuală

Lectura activă – metoda fundamentală de muncă intelectuală

Lectura este o activitate de descifrare integrativă a unui text, de înţelegere a textului citit, de examinare şi apreciere a calităţii unui text, o primă treaptă a gândirii şi comunicării.…

Câte ceva despre serviciul pe şcoală

Câte ceva despre serviciul pe şcoală

În Legea Educaţiei Naţionale (LEN) din 2011, în capitolul ce face referire la încadrarea personalului didactic (Art. 262 – (1)), se spune că norma didactică este formată din „activităţi didactice de…

Demersul didactic integrat

Demersul didactic integrat

Curriculumul integrat, predarea integrată sunt, de bună seamă, modalităţi cunoscute, practicate în diverse contexte şcolare, de la învăţământul primar la organizarea pe arii curriculare a disciplinelor de la liceu. Ştim…

Managementul clasei şi managementul şcolii: nevoia de coerenţă

Managementul clasei şi managementul şcolii: nevoia de coerenţă

A vorbi despre managementul clasei nu este un lucru uşor. Ideea nu este nouă, desigur, dar este în continuă schimbare, iar astăzi există un număr mare de concepţii şi practici…

Managementul comunicării în organizaţia şcolară. Reguli de bază ale comunicării

Managementul comunicării în organizaţia şcolară.  Reguli de bază ale comunicării

   Toţi oamenii îşi doresc să poată comunica eficient. O comunicare eficientă presupune maximizarea rezultatelor procesului de comunicare în raport cu obiectivele urmărite sau, cu alte cuvinte, realizarea scopurilor de…

Educaţia şi competenţa, fundamentale pentru economia viitorului

Educaţia şi competenţa, fundamentale pentru economia viitorului

Importanţa fundamentală a şcolii, a parcurgerii etapelor de educaţie şi formare, precum şi cerinţa recursului la competenţe acumulate şi certificate au reieşit pregnant în evidenţă din dezbaterea „Rolul întreprinderilor mici…

Managementul comunicării în organizaţia şcolară

Managementul comunicării în organizaţia şcolară

Nivelurile verbal, paraverbal şi nonverbal ale comunicării Procesul de comunicare se realizează prin transmiterea mesajelor între emiţători şi receptori prin utilizarea unor diferite limbaje, simboluri şi semne, care pot fi…

Managementul comunicării în organizaţia şcolară. Tipuri de comunicare

Managementul comunicării în organizaţia şcolară. Tipuri de comunicare

Există mai multe clasificări ale tipurilor de comunicare, în funcţie de raporturile elementelor care intervin în cadrul procesului şi pe care le vom trece, pe scurt, în revistă. Astfel, putem…

Managementul comunicării în organizaţia şcolară

Managementul comunicării în organizaţia şcolară

Definiţii ale comunicării. Componentele şi scopurile comunicării Comunicarea este un proces profund uman, complex şi continuu, care răspunde unor nevoi fundamentale: nevoia de a spune, nevoia de a fi auzit,…

Manager pentru educaţie – profesionist, dar mai ales om

Manager pentru educaţie – profesionist, dar mai ales om

Educaţia şi protecţia socială s-au regăsit, ca abordare ştiinţifică şi ca veritabilă lecţie de formare continuă, în seminarul cu participare internaţională „Managementul strategic şi operativ în protecţia socială a copilului.…