Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Management si legislatie » Ghid juridic

Despre controlul managerial intern (IV)

În data de 22 iunie 2015 a intrat ţn vigoare, prin publicarea ţn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.…

Despre controlul managerial intern (III)

În data de la 22 iunie 2015 a intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților…

Curier juridic – Tribuna învățământului nr 1299

EUGENIA LAZARICA, jud. BRAILA Stimată doamnă, din datele pe care ni le-ați pus la dispoziție rezultă că vechimea dumneavoastră în învățământ este de 11 ani 6 luni și 15 zile.…

Curier Juridic – Tribuna invatamantului nr. 1298

  DOMNULUI ADMINSTRATOR DE PATRIMONIU În conformitate cu prevederile art. 250 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, vă comunicăm că facultatea absolvită de dumneavoastră, respectiv Facultatea de Sociologie şi Asistenţă…

CONTABIL MEDIAȘ

Având în vedere că procedura decontării navetei este detaliată în Instrucțiunea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 2/17.02.2011, vă comunicăm că personalul didactic beneficiază de decontarea navetei pe mijloacele…

Pretransferul personalului didactic pentru anul școlar 2015-2016

Ordinul MEN 4895/2014 a aprobat Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitarîn anul școlar 2015- 2016. De actualitate,în această materie, este,în această perioadă, pretransferul consimțit între unitățile…

Curier juridic – Tribuna invatamantului nr. 1243

  SÂNZIANA Din datele transmise de dumneavoastră rezultă că încadrarea în funcţia de „secretar IV S” s-a realizat în mod corect. Precizăm că nu este posibil să ocupaţi funcţia de…

Curier juridic Tribuna invatamantului nr. 1239

COLECTIVUL DE CADRE DIDACTICE, jud. IALOMIŢA Postul de educator vacantat în timpul anului şcolar poate fi ocupat în urma organizării şedinţelor publice la nivel de inspectorat. În cazul în care…

Curier juridic – Tribuna invatamantului nr. 1238

RADU IOSIF, jud. COVASNA Din cele precizate de dumneavoastră reținem că persoana despre care faceți vorbire a fost repartizat(ă) în unitate la începutul acestui an școlar, având statut de suplinitor.…

Curier juridic – Tribuna învățământului nr. 1237

 GABRIELA B. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră se raportează la instituția suspendării contractului individual de muncă, astfel cum aceasta este prevăzută de art. 50, lit. b) din Legea nr. 53/2003 –…

Pagina 1 de 212