Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Teorii si strategii » Didactica

Firma de exercițiu – metodă didactică centrată pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale Rezultatele obținute de elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu, din București, la „Virtual Enterprise International Trade Show“ 2018, New york – sua

Firma de exercițiu – metodă didactică centrată pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale  Rezultatele obținute de elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu, din București, la „Virtual Enterprise International Trade Show“ 2018, New york – sua

Conceptul didactic „Firma de exerciţiu“ se bazează pe învăţarea prin practică, prin faptul că este un model de simulare a proceselor interne desfăşurate într-o firmă reală şi a relaţiilor sale…

Personajele lui Marin Preda, între istorie și ficțiunea istoriei

Personajele lui Marin Preda, între istorie și ficțiunea istoriei

Profesoara Lorena Teodora Radu face un gest temerar alegându-și drept țintă a analizei critice opera celui mai important prozator român postbelic, Marin Preda. Bibliografia critică ce i-a fost consacrată scriitorului,…

Comunități de învățare profesională de la „de‑privatizarea“ sălii de clasă către colaborarea între profesori

Comunități de învățare profesională  de la „de‑privatizarea“ sălii de clasă către colaborarea între profesori

Unul dintre cei mai importanți factori ce contribuie la îmbunătățirea procesului de învățare din școli este eficacitatea colaborării dintre profesori. Conform lui John Hattie (Hattie, 2015), această colaborare poate avea…

Studiu privind curriculumul (X). Coordonatele inovării curriculare, dincolo de planul-cadru

Studiu privind curriculumul (X). Coordonatele inovării curriculare, dincolo de planul-cadru

Considerăm că propunerea unui plan-cadru – fără corelaţii/trimiteri cu/către alte componente ale construcţiei curriculare – implică o nedeterminare care poate lăsa loc la interpretări neconforme. În acest sens, folosind ca…

Studiu privind curriculumul (IX)

Analiză statistică şi observaţii Prezentare a distribuţiei orelor pe arii curriculare şi total ore/săptămână/an de studiu.   LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 0* 6 0* 6 0* 6 0* MATEMATICĂ ŞI…

Studiu privind curriculumul (VIII)

Analiză statistică şi observaţii la propunerea de plan-cadru pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică (a se vedea numerele anterioare ale revistei). Prezentarea distribuţiei orelor pe arii curriculare şi total…

Studiu privind curriculumul (VII)

COMENTARII LA PROPUNEREA DE PLAN-CADRU – LICEU, FILIERA TEORETICĂ, PROFIL REAL, SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ: Comentariile de faţă sunt relaţionate cu propunerea care a fost publicată în numărul de săptămâna trecută a…

Studiu privind curriculumul (VII) – Propunere plan-cadru învăţământ secundar – România

Studiu privind curriculumul (VII) – Propunere plan-cadru învăţământ secundar – România

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT CICLUL INFERIOR AL LICEULUI – Clasele a IX-a și a X-a CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI – Clasele a XI-a și a XII-a FILIERA TEORETICĂ, PROFIL REAL SPECIALIZAREA:…

Strategii didactice în educaţia copiilor cu dificultăţi de învăţare

Strategii didactice în educaţia copiilor cu dificultăţi de învăţare

Toţi elevii au nevoie să experimenteze succesul pentru a putea învăţa în mod activ. Metodele de predare trebuie să se adreseze direct dificultăţilor elevilor, dar şi să le permită acestora…

Studiu privind curriculumul (II)

Studiu privind curriculumul (II)

 Referitor la curriculumul asociat învăţământului secundar superior, în urma reformelor curriculare, acesta a suferit o modificare de fond, reprezentată şi de faptul că, dintr-o abordare care delimita anii de studiu,…