Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Teorii si strategii (Pagina 41)

Cetatea educativă

Cetatea educativă

Când mă gândesc la „noile educații” îmi vine în minte analogia lui Aristotel din tratatul său Politica, unde asemăna statul cu un organism. Un organism este bolnav când cel puțin…

Până unde se poate merge cu diferențierea în învățare?

Până unde se poate merge cu diferențierea în învățare?

 Cerința asigurării unei învățări diferențiate și personalizate reprezintă un principiu de necontestat. Timp de sute sau mii de ani educația s-a exercitat, de la sine, în consens cu acest principiu…

Personalitatea și rolurile profesorului modern

Personalitatea și rolurile profesorului modern

Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită impor­tanță, aceea care asigură formarea și pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de învățământ, strâns legate de viață,…

Flexibilizarea spațiului și a timpului pedagogic la nivelul sistemului și al procesului de învățământ

Flexibilizarea spațiului și a timpului pedagogic la nivelul sistemului și al procesului de învățământ

Flexibilizarea spațiului și a timpului pedagogic la nivelul sistemului și al procesului de învățământ constituie un scop general, strategic, dedus în urma analizei prospective a raporturilor dintre educație și natură.…

Sfera semantică a conceptului curriculum

Sfera semantică a conceptului curriculum

Sistemul de învățământ național este un subsistem integrat social; fapt perceput acut abia în ultimele decenii, odată cu democratizarea instituțiilor și a statului de drept, precum și cu acce­lerarea polarizării…

Consecințe ale absenței părinților asupra dezvoltării copilului

Consecințe ale absenței părinților asupra dezvoltării copilului

„O familie este o cultură prin ea însăși, cu valori diferite și căi unice de realizare a visurilor.” (Raportul House memorial 5 task Force on Young Children and families, Washington,…

Descentralizarea sistemului și a procesului de învățământ (III)

Descentralizarea sistemului și a procesului de învățământ (III)

Descentralizarea învățământului, invocată cu insistență în ultimele decenii, poate deveni un scop strategic doar în măsura clarificării raporturilor sale manageriale cu „centralizarea peda­gogică” susținută științific, în plan conceptual și organizațional.…

Comunicarea. Progres sau eșec școlar?

Comunicarea. Progres sau eșec școlar?

În sens larg, comunicarea reprezintă modalitatea prin care oamenii relaționează între ei, un proces complex care poate genera diferite relații între oameni, caracteristica generală prin care se identifică societatea zilelor…

Descentralizarea sistemului și a procesului de învăţământ (II)

Descentralizarea educaţiei, ca scop general angajat strategic în dezvoltarea sistemului și a procesului de învăţământ, urmă­rește depășirea critică a mecanismelor de conducere a institu­ţiilor sociale proprii administraţiei centralizate care menţine,…

Neobosita pledoarie pentru lectură, pentru înţelegerea și acceptarea necesităţii acesteia de către elevi

Neobosita pledoarie pentru lectură, pentru înţelegerea și acceptarea necesităţii acesteia de către elevi

Îmi amintesc bine momentul primelor lecturi. Pe atunci eram doar un auditor inocent care manifesta interes și apreciere faţă de ceea ce îi citea îndeosebi bunica paternă înaintea somnului de…