Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Teorii si strategii » Paideia

Atitudinea corectă

Atitudinea  corectă

„O viaţă mediocră poate fi justificată. Mai ales într‑o lume mediocră. Dar mediocritatea iluziilor n‑are nici o scuză. Nimic nu ne opreşte să visăm fără măsură.“                                      (Octavian Paler, Autoportret într‑o…

Metodele didactice în care predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii (III)

Metodele didactice  în care predomină acţiunea  de cercetare directă a realităţii (III)

Metoda modelării este preluată din cercetarea ştiinţifică. În activitatea de instruire este subordonată unui obiectiv specific exprimat în termeni de competenţă specifică – rezolvarea unei probleme complexe (matematice, filosofice, istorice,…

Despre abandon

Despre abandon

Când sunt asociate copilăria şi abandonul, ceea ce rezultă este ceva extrem de grav, cu efecte multiple atât pentru prezent, cât şi pentru viitor. Situaţia este de neacceptat mai ales…

Metodele didactice în care predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii (II)

Metodele didactice  în care predomină acţiunea  de cercetare directă a realităţii (II)

Metoda demonstrației valorifică principiul didactic al interdependenței dintre cunoașterea intuitivă și cunoașterea logică, necesară în orice activitate de instruire, în raport de specificul fiecărei discipline și trepte de învățământ. Aplicarea…

Competenţele sociale

Competenţele sociale

Formarea competenţelor elevilor se realizează pe un continuu, care nu are inserate pauze de relaxare. Privind anumite aspecte ale dezvoltării acestora, cum ar fi competenţele sociale, nici nu mai contează…

RECURS LA PEDAGOGIE. Metodele didactice de cercetare indirectă a realităţii

RECURS LA PEDAGOGIE. Metodele didactice de cercetare indirectă a realităţii

Metodele didactice în care predomină acțiunea de cercetare indirectă a realității sunt utilizate pe larg în procesul de învățământ, în cadrul unor sarcini concrete de instruire care vizează rezolvarea de…

Despre vacanţă

Despre vacanţă

Percepţia pe care o avem noi, cei care lucrăm în învăţământ, despre vacanţă este una generoasă. În experienţa cotidiană, perioada cursurilor şcolare alternează cu vacanţele, acestea fac parte din obişnuitul…

RECURS LA PEDAGOGIE Metodele didactice în care predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii (III)

RECURS LA PEDAGOGIE  Metodele didactice  în care predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii (III)

Metodele didactice bazate predominat pe acţiunea de explorare/investigaţie/cercetare au ca obiectiv cunoaşterea prin mijloace ştiinţifice, valorificate pedagogic, a realităţii naturale şi sociale, la diferite niveluri de referinţă. Observaţia şi experimentul…

Dezvoltarea globală

Dezvoltarea globală

O evaluare privind dezvoltarea este întotdeauna dificil de făcut, pentru că, între cele propuse spre a fi realizate şi starea de fapt concretă, se află mai mereu ceva care îngreunează,…

Metodele didactice în care predomină acţiunea de cercetare directă a realităţii

Metodele didactice  în care predomină acţiunea  de cercetare directă a realităţii

Metodele didactice în care predomină acțiunea de cercetare directă a realității îndeplinesc funcția specifică de descoperire/redescoperire a obiectelor și fenomenelor naturale şi sociale prin contact nemijlocit, în contextul acţiunii de…