Socialize

Facebook
Home » Arhive pe categorii » Teorii si strategii » Paideia (Pagina 35)

Altfel de filosofie – Argument în favoarea metodelor moderne de predare-învăţare

Altfel de filosofie – Argument în favoarea metodelor moderne de predare-învăţare

Dacă admitem „superiori­tatea” (împreună cu prof. Neacşu, I) învăţării prin „cunoaştere ca proces”, aceasta înseamnă că suntem datori să o şi practicăm tot mai des la clasă. În acest sens,…

Mariana MARIN despre „Didactica lecturii”

Mariana MARIN despre „Didactica lecturii”

(Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, Editura Cartier, Chişinău, 2014) O mai veche relaţie profesională cu Mariana MARIN, doctor în ştiinţele educaţiei, conferenţiar universitar, cu atribuţii la Institutul de Ştiinţe ale…

De la educaţia inteligenţei la educaţia intelectuală (II)

Concepţia despre educaţia intelectuală, promovată de paradigma curriculumului, implică o nouă abordare a relaţiei dintre aptitudini (abilităţi) şi capacităţi. În această perspectivă, inteligenţa – ca aptitudine generală – nu mai…

Îmi place să fiu educatoare

Este o ocupaţie de suflet, care se face cu sufletul şi care te răsplăteşte… cu suflet. Şi de ce nu mi-ar plăcea să fiu educatoare? Am un serviciu într-un local…

Tema – un exerciţiu de viaţă

De la dascălul Ion Creangă şi mai de demult vin rădăcinile didacticii cu vechi şi statornice rânduieli, pe care s-au altoit râvna şi neoboseala de a înnoi şi de a…

Cooperarea cadrelor didactice cu elevii

Cooperarea cadrelor didactice cu elevii

Indiferent de condiţiile sau mijloacele în care acţiunea educativă se exercită, ea presupune pe tot parcursul derulării sale cel puţin prezenţa unei persoane care o exercită şi a alteia asupra…

De la educaţia inteligenţei la educaţia intelectuală

„Câmpurile de acţiune pedagogică” plasează educaţia intelectuală în zona unui „domeniu al educaţiei” determinat de „variabile cognitive” aflate la baza activităţilor cognitive dependente de „două mari registre instrumentale: inteligenţa şi…

Statutul pedagogic al educației intelectuale

Educația intelectuală reprezintă dimensiunea cognitivă a activității de formare-dezvoltare a personalității umane, proiectată și realizată îndeosebi la nivelul sistemului și al procesului de învățământ, pe baza valorilor adevărului științific. Constituie…

Statutul pedagogic al educaţiei intelectuale (II)

Clarificarea statutului pedagogic al educaţiei intelectuale solicită, aşa cum aminteam în studiul anterior, nu numai rezolvarea problemei denumirii (educaţie cognitivă – senzorială, intelectuală/ştiinţifică) şi a repoziţionării conceptului (după educaţia morală,…

Riscurile profesiei de dascăl

Riscurile profesiei de dascăl

Ziarele şi mai ales televiziunile au pus pe tapet o temă fierbinte: corupţia din şcoli. Au semnalat-o şi au comentat-o. Dar nu au rezolvat-o. Şi n-o vor rezolva degrabă. Pentru…