Socialize

Facebook
Home » Institutii » Sindicate » Către Guvernul României, Domnului Prim-Ministru Victor Viorel Ponta – Probleme privind plata drepturilor de natură salarială

Către Guvernul României, Domnului Prim-Ministru Victor Viorel Ponta – Probleme privind plata drepturilor de natură salarială

2 pag 6 josStimate domnule Prim-Ministru,
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ vă aduce la cunoștință faptul că există în continuare probleme privind plata drepturilor de natură salarială, stabilite prin hotărâri judecătorești în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar, generate de refuzul unor consilii locale și al unor primari de a pune în aplicare dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 și pe cele ale OUG nr. 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aceștia încălcând totodată prevederile Circularei MFP nr. 415675, din 24.02.2015.
Prevederile art. 35, alin. 1-7 din OUG nr. 83/2014 stabilesc, în mod imperativ, că:
„Art. 35. – (1) În anul 2015, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, plătesc sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferență între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1, alin. (1), lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, art. 21, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, și sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare.
(…)(4) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la art. 21, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, pot plăti, în condițiile prezentului articol, tranșa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie.
(5) Plata sumelor prevăzute la alin. (2)-(4) se realizează eșalonat în patru tranșe egale, după cum urmează:
a) prima și a doua tranșă începând cu 1 martie 2015;
b) a treia tranșă începând cu 1 iunie 2015;
c) a patra tranșă începând cu 1 februarie 2016. (…)“.
Contrar dispozițiilor legale exprese cu privire la obligativitatea efectuării acestor plăți, precum și contrar asigurărilor pe care le-am primit de la Ministerul Finanțelor Publice, cu privire la existența fondurilor necesare, am fost sesizați cu numeroase cazuri în care autoritățile publice locale refuză executarea hotărârilor judecătorești, acuzând faptul că sumele alocate sunt mult mai mici decât cele necesare pentru plata integrală a tranșelor din drepturile salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, așa cum sunt acestea eșalonate de OUG nr. 83/2014.
În aceste condiții, vă adresăm rugămintea de a dispune efectuarea unor verificări, pentru a se stabili cine se face vinovat de încălcarea prevederilor legale menționate anterior, precum și de a interveni, în mod ferm, pentru a soluționa problema plății drepturilor de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătorești în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar.

Cu respect,
Președinte FSLI,
Prof. Simion HANCESCU

Așteptăm la redacție materiale (educație, didactică, pedagogie, reformă, cultură, societate, opinii etc.) pentru a le publica în revista tipărită și pe site-ul revistei “Tribuna învățământului”.
Email: tribuna@megapress.ro