Socialize

Facebook
Home » Noutati » „Cei mai buni ambasadori pentru şcoala noastră sunt absolvenţii“

„Cei mai buni ambasadori pentru şcoala noastră sunt absolvenţii“

11-2Interviu cu prof. Luminiţa Hurgoiu, directorul Colegiului Naţional Pedagogic Regina Maria, din Deva


Stimată doamnă director, C.N. Pedagogic Regina Maria din Deva este, cu certitudine, un reper al calităţii în şcoala românească. Ce s-a mai întâmplat nou şi frumos în ultimul an, în această redutabilă instituţie de învăţământ hunedorean?

Ne bucură aprecierile dumneavoastră şi suntem onoraţi că ne consideraţi un reper al calităţii din educaţia românească. Acest lucru ne dovedeşte că dăruirea şi munca stăruitoare a elevilor şi dascălilor acestei şcoli sunt răsplătite printr-un bun renume, care atrage un număr mare de copii şi tineri spre acest prestigios locaş de cultură.

Pentru unitatea noastră de învăţământ, ultimul an a fost unul fructuos, bogat în experienţe şi evenimente interesante, precum şi un prilej de a contabiliza rezultate deosebite la examenele naţionale
şi concursurile şcolare sau extraşcolare.

În primul rând, voi aminti că în decembrie 2015 am aniversat 145 de ani împliniţi de instituţia noastră, 145 de ani de vechime neîntreruptă ca edificiu de pregătire profesională a învăţătorilor şi educatoarelor. Activităţile propuse pentru a omagia acest eveniment au fost foarte diverse şi au implicat un mare număr de elevi, profesori, foşti absolvenţi. Voi enumera doar câteva: „Proiecte de aur“, prin care am premiat proiectele extracurriculare cu cel mai mare impact, „Capsula timpului“, în cadrul căreia fiecare clasă a depus o amintire pentru generaţiile viitoare, cărora să le ofere informaţii despre noi, cei de acum.

O activitate de suflet, care a strâns absolvenţi din toate generaţiile, a fost „Întâlnirea generaţiilor“. Acest eveniment a fost la a doua ediţie, prima având loc la întâlnirea de 140 de ani. Ce are special această întâlnire este faptul că foştii absolvenţi, din generaţii diferite (au spus prezent absolvenţi şi din generaţiile 60+), transformă această reuniune într-un prilej de a retrăi anii de liceu, dând viaţă formaţiilor în care au activat ca elevi: se reuneşte corul liceului, se reface echipa de dansuri, se animă trupa de teatru, iar soliştii vocali şi instrumentali îşi reactivează repertoriul. Totul se întâmplă sub privirile fericite ale foştilor profesori, care trăiesc mulţumirea de a-şi revedea foştii elevi, deveniţi dascăli de seamă  sau profesionişti deosebiţi în domeniile în care activează

Volumul aniversar oferit la acest eveniment a cuprins o prezentare a rezultatelor deosebite obţinute de elevii şi dascălii şcolii în proiecte, la concursuri şi olimpiade, în perioada ultimilor cinci ani, iar profesorii de acum ai colegiului au scris mărturisiri de suflet (mai mult sau mai puţin vinovate) din viaţa lor de elevi.

Tot în anul care a trecut, pe lângă interesul acordat elevilor pentru dezvoltarea lor integrală, pe lângă intensa lor pregătire pentru promovarea examenelor naţionale şi participarea la concursuri şi olimpiade, a fost demarat un proiect al şcolii, prin care să-i celebrăm pe patronii noştri spirituali, proiect numit „Istoria Monarhiei în România“, în cadrul căruia am organizat un simpozion. Lucrările prezentate de profesori şi elevi au evidenţiat contribuţia Monarhiei la modernizarea ţării. Ne-am bucurat de prezenţa la simpozion a altor colegi din şcoli din judeţ şi din ţară.

În ce proiecte naţionale sau internaţionale este implicat colegiul dumneavoastră în momentul de faţă? Ce ne puteţi spune despre relaţia colegiului cu instituţii de învăţământ similar din Uniunea Europeană?

Şcoala noastră a derulat în ultimii ani câteva mari proiecte de colaborare europeană. Recent, a fost finalizat proiectul „Calitate şi inovaţie în educaţia generaţiei digitale – mobilitate pentru formarea competenţelor prin învăţare activă“ – 24 luni Erasmus+ Acţiunea KA1, 2014-1-RO01-KA101 – 000814 – perioada 1 decembrie 2014 – 1 decembrie 2016, coordonator proiect: prof. Irina Botici, director adjunct al instituţiei noastre. În cadrul acestui proiect, 24 de profesori au fost formaţi în trei fluxuri: Flux 1 – România–Finlanda: 9–13.02.2015; Flux 2 – România–Malta: 6–10.04.2015; Flux 3: România-Cehia: 12–16.10.2015.

Proiectul s-a finalizat pe 1 decembrie 2016, iar rezultatele proiec­tului sunt dezvoltarea unui Learning Management System (LMS); realizarea a trei programe de formare a grupurilor-ţintă; elaborarea
a 200 de conţinuturi electronice (e-contents) pentru formarea continuă a grupurilor-ţintă (profesori–elevi); constituirea unei biblioteci virtuale de e-content, manuale virtuale, studii, analize comparative; construirea unei platforme e-Learning pentru promovarea proiectelor Erasmus+; a fost realizat un ghid colectiv – Profesorul generaţiei digitale.

Un alt proiect important se desfăşoară în perioada 1.09.2014 – 31.08.2017.

Acesta este un program Erasmus+, Strategic Partnerships for School Education, „Developing Abilities to Socialize – Teaching and learning new perspectives by sharing (Dezvoltarea abilităţilor de socializare – Predarea şi învăţarea prin împărtăşire a noilor perspective)“, în care avem ca parteneri şcoli din Suedia, Spania, Turcia, Polonia şi Anglia. Coordonatorul acestui proiect este prof. Elena Mihu.

Despre C.N. Regina Maria se vorbeşte în permanenţă cu admiraţie. Care este secretul din spatele renumelui de care
se bucură în prezent acest colegiu?

Noi avem mari secrete! Cred că doar noi am descoperit importanţa unei munci susţinute atât a elevilor, cât şi a profesorilor, cred că doar noi cunoaştem eficienţa unui program de studiu bine organizat, cred că doar noi înţelegem rolul antrenării elevilor în proiecte şi programe care să le favorizeze o dezvoltare armonioasă. Sunt mari secrete, nu-i aşa? Cine nu le cunoaşte?

Dar nu trebuie să fie un secret calitatea corpului profesoral: pregătirea profesională de înalt nivel şi permanenta preocupare pentru perfecţionare. Evidenţiem cu mândrie că nouă dintre colegii noştri sunt profesori-doctori în specializările lor, 51 au gradul didactic I, nouă au gradul didactic 2 şi cu statut definitiv sunt două cadre didactice. Nu avem niciun profesor debutant. Dintre cele 11 persoane care constituie corpul personalului didactic auxiliar, opt au studii superioare de specialitate. Personalul nedidactic completează în mod fericit echipa şcolii, asigurând condiţii de igienă şi siguranţă optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ.

Şi mai avem un secret: acordăm multă atenţie întâlnirilor cu părinţii. Ne întâlnim de mai multe ori cu toţi părinţii elevilor, nu doar cu reprezentanţii claselor. Îi invităm pe toţi părinţii elevilor de la fiecare nivel de clase, pentru a-i cunoaşte şi pentru a-i asigura de interesul nostru deosebit în realizarea unui parteneriat real. Ne oferim sprijinul şi ne afirmăm deschiderea pentru a-i consilia, dacă e nevoie, în provocatorul demers al formării copiilor.

Care sunt rezultatele pe care le-a înregistrat în ultimii ani C.N. Regina Maria la examenul de bacalaureat? Cu ce medii la evaluare intră în liceu absolvenţii clasei a VIII-a?

Suntem foarte mândri de rezultatele obţinute de elevii noştri la examenele naţionale din ultimii ani. În urma unei analize obiective, am putut prezenta părinţilor noştri şi comunităţii locale parcursul crescător al rezultatelor. La Evaluarea Naţională 2016, procentajul a fost de 98,9%, iar la examenul de bacalaureat 2016 procentajul de promovabilitate a fost de peste 93%.

Admiterea în clasa a IX-a a fost de asemenea un prilej de bucurie. Concurenţa de aproape cinci pe un loc la profilul învăţători-educatoare ne-a confirmat interesul elevilor claselor a VIII-a pentru această specializare. Prima medie de intrare a fost 9,94, iar ultima medie (locul 56) a fost 8,21.

La specializarea matematică-informatică, prima medie de intrare a fost 9,77 şi ultima medie a fost 8,56. La specializarea ştiinţe sociale, prima medie a fost 9,75 şi ultima medie 8,40. La specializarea filologie, prima medie a fost 9,33, iar ultima, 8,20.

Stimată doamnă director, care este secretul performanţei şi calităţii la C.N. Regina Maria? Calitatea elevilor, calitatea cadrelor didactice, dotările sau toate la un loc?

Cred că rezultatele prezentate anterior spun totul despre calitatea elevilor care bat la porţile şcolii noastre. Aceşti tineri înţeleg rolul şcolii în formarea lor pentru viaţă. Spre norocul lor, întâlnesc în această instituţie dascăli care îi preiau cu responsabilitate şi mult profesionalism. Dacă între elevi-profesori-părinţi se creează un adevărat parteneriat, în care fiecare îşi cunoaşte şi îndeplineşte foarte bine atribuţiile, succesul poate fi asigurat.

Aş mai adăuga faptul că ne propunem să le formăm elevilor noştri un set de valori după care să-şi călăuzească viaţa. Ne dorim ca elevii noştri să considere familia, cinstea, adevărul, munca, prietenia, onoarea, iubirea valori de bază ale caracterului lor.

O bază materială bine pusă la punct poate susţine performanţa? De ce dotări beneficiază, în momentul de faţă, elevii de la C.N. Regina Maria?

Din acest punct de vedere, putem să ne considerăm norocoşi! Pe lângă faptul că instituţia este situată în centrul oraşului, locaţia de început a fost o clădire istorică: clădirea principală a tezaurariatului Parva Curia. În acest moment, şcoala dispune de cinci corpuri de clădire (săli de clasă, laboratoare de chimie, fizică, biologie, psihopedagogie, informatică, arte plastice şi arte muzicale), un internat, o cantină, trei terenuri de sport moderne (baschet, fotbal, volei) şi trei săli de sport. Aceste spaţii permit celor 54 de clase de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal să-şi desfăşoare activitatea în condiţii optime. Din această toamnă, în toate sălile de clasă au fost instalate videoproiectoare, pentru a facilita derularea unui proces instructiv-educativ modern, adecvat secolului XXI.

Cât de căutat este colegiul dumneavoastră? De ce vin tinerii aici, în condiţiile în care viaţa în sistemul de educaţie din România nu este deloc roz?

Interesul pentru şcoala noastră este demonstrat de evidenţe, aşa cum v-am arătat anterior. Există o concurenţă mare pentru locurile de la liceu, dar şi un număr mare de solicitări pentru clasele pregătitoare, ceea ce a determinat suplimentarea planului de şcolarizare cu câte o clasă pregătitoare atât în 2015, cât şi în 2016 (ne-am propus patru clase şi am realizat cinci). Toate acestea sunt dovezi ale muncii de calitate, dovezi ale relaţiei foarte bune construite între elevi şi profesorii lor, dovezi ale interesului părinţilor pentru ca toţi elevii să beneficieze de o pregătire diferenţiată după nevoile şi aptitudinile fiecărui copil. Elevii care vin spre colegiul nostru aleg această variantă în urma analizei realizate asupra altor instituţii de învăţământ din judeţ şi observând evoluţia absolvenţilor noştri.

Cei mai buni ambasadori pentru şcoala noastră sunt absolvenţii care, obţinând certificatul de competenţă pentru profesia didactică de învăţător-educatoare, ocupă posturi în şcoli din judeţ sau în localităţile unde urmează şi cursuri universitare. Acolo ei devin un exemplu de urmat, arătând elevilor claselor a VIII-a că pot începe o carieră profesională demnă, care le poate aduce satisfacţii.

Ce aşteptaţi, doamnă director, de la noul an, atât în plan profesional, cât şi în plan personal?

Aşteptări… Sper ca noul an să aducă pace, înţelegere, înţelepciune şi voie bună! Şi vă aşteptăm cu drag în şcoala noastră, pentru a-i cunoaşte pe elevii şi dascălii unei instituţii de învăţământ unice în judeţ şi foarte dragi mie: Colegiul Naţional Pedagogic Regina Maria din Deva! La mulţi ani!

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU