Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „CN Ion C. Brătianu își propune să continue tradiția școlii de a-și face o prioritatedin educația de calitate a elevilor“

„CN Ion C. Brătianu își propune să continue tradiția școlii de a-și face o prioritatedin educația de calitate a elevilor“

Interviu cu prof. dr. Alina Manea, directorul CN Ion C. Brătianu, din Pitești

Stimată doamnă director, despre Colegiul Național I. C. Brătianu se spune că este nava-amiral a învățământului argeșean. Care este istoria acestei școli de prestigiu? Punctați-ne cele mai importante momente ale devenirii sale.

Colegiul Național Ion C. Brătianu din Pitești a scris și scrie istorie, fiind un colegiu centenar ale cărui cursuri au început la 6 septembrie 1866, drept cursuri ale Gimnaziului din Pitești, cu 11 și apoi 12 elevi, în localul Școlii Primare Nr. 1 de băieți. Acestea au continuat și în alte localuri, până în 1899, când școala s-a mutat în actuala locație, construită între anii 1897-1899, din fondurile ministerului.

Denumirea colegiului a fost atribuită prin Hotărâre Ministerială semnată de Regele Carol I (Liceul Ion C. Brătianu) și a fost păstrată o jumătate de secol. În 1957, instituția a fost denumită Liceul Nicolae Bălcescu, pentru ca în 1997 să revină la numele inițial de Colegiul Național Ion C. Brătianu.

Printre personalitățile formate în această instituție amintim poeții Ion Minulescu și Ion Barbu, criticul literar Vladimir Streinu, geograful George Vâlsan, comparatistul literar Nicolae Apostolescu, academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici, prim-ministrul Armand Călinescu, medicul Constantin Dulcan, președintele României Emil Constantinescu, pictorul Rudolf Schwitzer-Cumpăna, atletul Carol Corbu etc.

O școală navă-amiral este o școală a performanței, deci să vorbim despre performanță și calitate la CN Ion C. Brătianu. Ce loc ocupă aceste concepte în viziunea dumneavoastră managerială, a conducerii?

Actul educațional desfășurat în Colegiul Național Ion C. Brătianu se fundamentează pe aceste două concepte, Viziunea colegiului fiind „Performanță cu tradiție și tradiție pentru educație“, completată perfect de Misiunea școlii noastre: „Colegiul Național Ion C. Brătianu își prupune să continue tradiția școlii de a-și face o prioritate din educația de calitate a elevilor, fără să abdice de la cultivarea continuă a performanței școlare“.

În acest sens, dovezile cele mai grăitoare sunt rezultatele excepționale obținute de elevii și profesorii colegiului la etapele naționale și internaționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare de-a lungul timpului. De asemenea, sistemul de calitate a fost certificat în urma evaluării externe (ARACIP).

Cât de dinamică, de flexibilă este oferta școlară într-o instituție de învățământ ca Ion C. Brătianu, din Pitești, un colegiu de prestigiu, cu tradiție îndelungată, dar puternic ancorat în realitățile secolului 21, într-o lume în care școala trebuie să se up-gradeze cu o viteză uluitoare?

Oferta școlară a Colegiul Național Ion C. Brătianu Pitești este o sinteză a principalelor linii de dezvoltare și vizează consolidarea calității instituției ca furnizor de educație, în vederea obținerii unor alternative de eficientizare a opțiunilor de dezvoltare de care să beneficieze elevii noștri, în sensul modelării multidimensionale și anticipative a acestora.

Cred în faptul că adaptarea este una dintre condițiile esențiale ale evoluției umane, iar concurența, „motorul“ demersurilor de calitate în sistemul educațional. În acest context, oferta școlară a Colegiului Național Ion C. Brătianu este flexibilă, asigurându-le elevilor diversitate, atractivitate, dinamism, cultivarea valorilor autentice, libertate comunicațională și decizională, concretizarea intențiilor etc.

În ideea „up-gradării“ de care vorbiți, una dintre prioritățile manageriale concretizate din toamna anului școlar 2019-2020 va fi funcționarea unui nou nivel de învățământ (gimnazial) – o clasă de a V-a. Acest demers a fost proiectat pe fundamentul unui act educațional care să beneficieze de continuitate, pe înmulțirea obiectivelor care să sporească gradul calității educaționale și, nu în ultimul rând, pe resursele umane competitive de care se bucură colegiul.

Oferta educațională a Colegiului Național Ion C. Brătianu acoperă cerințele cunoștințelor teoretice care vizează profilurile umanist și real, specializările matematică-informatică, cu posibilitatea studierii informaticii în regim intensiv și a limbii engleze, în regim bilingv, științe ale naturii, filologie, științe sociale, mediile de admitere în colegiu situându-l în topul colegiilor naționale.

Cât de implicați sunt elevii de la Colegiul Național Ion C. Brătianu în activitățile extracurriculare?

Fără a mă judeca pentru lipsa de modestie, vreau să vă mărturisesc faptul că „brătienii“ mei, cum le spun eu elevilor colegiului, sunt niște copii extraordinari. Nu cred că există activitate (extra)curriculară la care ei să nu participe cu un succes demn de invidiat, de la acțiuni caritabile la cele cultural-artistice, de la acțiuni sportive la cele care provoacă inteligența și puterea de a (re)proiecta lumea în care trăim.

În cadrul colegiului există Societatea Științifică Brătianu, născută la inițiativa elevilor și weekendurile sunt dedicate multiplelor cercuri/cenacluri organizate sub egida acestei societății.

Câteva cuvinte și despre cele mai importante proiecte în care este implicat Colegiul Național Ion C.Brătianu.

Colegiul este implicat în foarte multe multe proiecte, dar le voi aminti pe ultimele: Proiectul Erasmus KA2: „Transformers school. Gifted students, happy-children“ – parteneriat strategic între mai multe instituții școlare și organizații (Ungaria, Spania, Slovacia), Proiectul Erasmus KA1: „Conquer the internet“ – Ungaria, Proiectul Erasmus KA1: „Critical Tinking for youth“ –Cehia, Proiectul Eco Promovarea etc., toate dezvoltându-le elevilor și pofesorilor multiple competențe, fie că e vorba de abordarea elevilor supradotați (gifted students), fie că e vorba de interculturalitate, de comunicare sau spirit de echipă.

Vă rog, doamnă director, ca, la finalul interviului nostru, se faceți pentru cititorii noștri un portret al absolventului Colegiului Național Ion C. Brătianu.

Portretul absolventului al Colegiului Național Ion C. Brătianu poate fi creionat de adjectivele următoare: inteligent, adaptat, comunicativ, altruist, voluntar și… victorios.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU