Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Colegii, noi toţi am fost surprinşi de retragerea auxiliarelor, dar, într-o piaţă liberă, e nevoie de avizul unei comisii, care să asigure calitatea“

„Colegii, noi toţi am fost surprinşi de retragerea auxiliarelor, dar, într-o piaţă liberă, e nevoie de avizul unei comisii, care să asigure calitatea“

Interviu cu prof. Manuela-Cornelia Zainea, inspectorul şcolar general al ISJ Ialomiţa


Stimată doamnă inspector general, a trecut mai bine de o lună de la debutul noului an şcolar, şi problemele şcolii româneşti par să nu mai ia sfârşit. Care este situaţia în judeţul Ialomiţa? Care sunt marile probleme cu care vă confruntaţi la acest început de an şcolar?

În ultimii ani, instituţia şcolii româneşti s-a aflat sub influenţa diferitelor curente ale reorganizării, atât datorită schimbărilor din sfera economico-socială, cât şi schimbărilor intervenite în legislaţia de specialitate, prin adoptarea Legii Educaţiei Naţionale.

Consider că, în Ialomiţa, există unele probleme deosebite, dar care îşi vor găsi rezolvarea printr-o comunicare eficientă cu comunităţile locale şi judeţene, dar şi cu oamenii, cadre didactice, părinţi, elevi, astfel încât să se adapteze baza materială la cerinţele educaţionale actuale, având în vedere faptul că au apărut manualele digitale, pentru toţi copiii, şi e nevoie de valorificarea conţinuturilor acestora. Se impune o dezvoltare a resurselor umane în învăţământ, care implică un proces de instruire a oamenilor, pentru a îndeplini sarcinile de care este nevoie în unitatea şcolară. Problema constă în recunoaşterea tipului de instruire de care angajaţii au nevoie. Toate deciziile de instruire trebuie să ţină cont de motivarea angajatului supus formării.

Care este starea învăţământului rural la nivelul judeţului Ialomiţa? Unde se regăsesc situaţiile cele mai grave?

În învăţământul rural ialomiţean nu sunt situaţii-limită. Clădirile sunt reabilitate, au utilităţi corespunzătoare, combustibilul pentru vremea rece a fost asigurat. Copiii din comunităţile mai mici sunt transportaţi în siguranţă cu microbuze şcolare la şcolile în care găsesc condiţii optime. Mai sunt şi unităţi administrativ-teritoriale unde ne este greu să asigurăm resursa umană calificată sau titulari, spaţii special amenajate pentru activităţi specifice, însă s-au făcut eforturi pentru găsirea celor mai bune soluţii, în acest moment. Cu riscul să mă repet, subliniez faptul că o altă cauză este insuficienţa cadrelor didactice calificate din unele zone, în general din mediul rural, greu accesibil.

Există profesori calificaţi la o disciplină şi care predau mai multe discipline din planul de învăţământ, fie din lipsa cadrelor calificate, fie a micşorării numărului de clase şi dispariţiei de catedre/ore normate, aceştia fiind nevoiţi să predea şi alte discipline pentru completarea normei didactice.

Abandonul şcolar este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă şcoala românească, suntem pe primele locuri îl UE la părăsirea timpurie a şcolii. Cum staţi la nivelul judeţului Ialomiţa? Există strategii reale, sustenabile, de luptă împotriva acestui flagel?

Rezultatele şcolare scăzute ale unor elevi, greutăţile materiale şi lipsa unor cadre didactice motivate; greutăţi sociale de dezvoltare şi personale ale elevilor; lipsurile chiar, în unele cazuri, duc la abandonul şcolar, la părăsirea timpurie a şcolii. Şi în judeţul nostru, situaţia e similară cu cea raportată pe ţară.

În cazul absenteismului şcolar, se cunoaşte foarte bine numărul apreciabil de absenţe înregistrate chiar anul trecut. Se ştie că, pentru elevii din învăţământul obligatoriu, nu există cadrul legal eficient pentru a-i îndruma să parcurgă anii de şcoală. În plus, ei trebuie să fie reînscrişi de la un an la altul, dar există doar scriptic, şi acest lucru nu este o rezolvare.

Pentru a diminua acestui fenomen, ne-am propus Progra­mele „Şcoala după şcoală”, „A doua şansa”, sprijinul comunităţii locale (oferirea unei mese calde la prânz), activităţi în cen­trele multifuncţionale din zonele defavorizate (ex. Centrul Multifuncţional din Cartierul Bora, Slobozia), programele euro­pene POCU („EUROCOMUNA – Dezvoltare comunitară prin măsuri integrate în Comuna Valea Ciorii, Judeţul Ialomiţa” – 1.3 Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii, prin programe de tip „Zone prioritare de educaţie/Şcoala după şcoală), PNDL, „Catalogul electronic”.

Legea manualelor şi perspectiva monopolului de stat pe cartea şcolară, prin reorganizarea Editurii Didactice şi Pedagogice cu capital integral de stat, a generat temeri şi nemulţumiri. Dvs. ce părere aveţi? În opinia dvs., sunt false aceste probleme?

În acest moment, colegii mei din judeţ au ales manualele din multitudinea de propuneri. Ele sunt publicate şi în format electronic, aşa că pot fi deja folosite până la editarea tuturor. Deja, la unele discipline, şcolile le pot ridica de la fondul de carte.

Pentru auxiliare şi mijloacele didactice, am trimis la MEN baza de date (propuneri cu profesori experţi, în vederea formării echipei de lucru. Poate că există o problemă pe piaţa manualelor şi auxiliarelor, dar sigur va fi găsită o sursă de echilibru, în acest sens.

Retragerea auxiliarelor la acest început de an a generat, de asemenea, furtună. Care este opinia dvs. despre acest subiect?

Colegii, noi toţi am fost surprinşi de retragerea auxiliarelor, dar, într-o piaţă liberă, e nevoie de avizul unei comisii, care să asigure calitatea.

Prof. univ. dr Nicolae Zamfir, preşedintele Societăţii Române de Fizică şi membru corespondent al Academiei Române, spune că, în sistemul de educaţie din România, „Manualele trebuie să aibă legătură cu practica şi să conţină acele «cârlige», adică să fie atractive pentru elevi. Profesorul trebuie să le explice că ceea ce învaţă are legătură cu practica“. În şcoală să fie abordate şi teme care să fie bine ancorate în realitate şi să-i pregătească pe elevi pentru provocările societăţii în care vor trăi. Şi, mai adaug eu, cu cerinţele noii generaţii, care trăieşte în secolul în care sursele de informare sunt diverse. Copiii trebuie doar să fie direcţionaţi să selecteze utilul.

Ce vă propuneţi, dnă inspector general, pentru anul şcolar 2017-2018? Nu în cele din urmă, cu ce speranţe priviţi spre acest nou an şcolar?

În acest anul şcolar, dar şi în viitor, cred că există multe lucruri de făcut, dar menţionez câteva, pe care le consider priorităţi:

– Menţinerea resursei umane în sistem şi sprijinirea acesteia în perfecţionarea continuă, conversia sau reconversia profesională;

– Un mare accent pus pe consilierea şi îndrumarea cadrelor didactice de către inspectorii şcolari ai ISJ, de către profesorii metodişti şi responsabilii cercurilor metodice, datorită avalanşei de schimbări şi noutăţi în toate ciclurile de învăţământ, ca apoi să purcedem la controale tematice şi inspecţii generale;

– O comunicare constructivă între ISJ, directorii unităţilor şcolare şi profesori;

– Realizarea, în şcoală, a consultaţiilor cu părinţii, pentru înţelegerea semnificaţiei transformărilor necesare în învăţământul românesc;

– Şi, nu în ultimul rând, „Şcoala trebuie să se întoarcă spre elev!”

Nu încheiem interviul nostru până când nu ne spuneţi câte ceva despre dvs.: cine este prof. Manuela Zainea, omul care a preluat şefia?

Sunt un profesor cu 35 de ani vechime la catedră. Am lucrat într-o şcoală gimnazială 33 de ani, o şcoală de cartier – ŞCOALA MEA DE SUFLET, unde am făcut şi performanţă, şi şcolarizarea întregului efectiv, şi consiliere, şi extracurriculare, având toată resursa materială implicată. Apoi am îmbrăţişat frumuseţea activităţii nonformale, pe care am desfăşurat-o, cu mult drag, în Palatul Copiilor Slobozia, unde sunt titulară în prezent. Am fost director-adjunct la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” şi director la Palatul Copiilor Slobozia.

În realitate, sunt un om care îşi doreşte echilibrul în profesie, rezolvarea problemelor de orice tip, prin dialog. Am realizat dintotdeauna că lucrurile se rezolvă repede şi bine în echipă. Fiind copil de cadre didactice, am fost educată, din copilărie, să valorizez oamenii (colegi, părinţi,copii) cu care lucrez şi să evidenţiez că fiecare dintre ei este important în echipa din care face parte. Urez tuturor celor implicaţi în EDUCAŢIE un an şcolar prosper, multă putere de muncă, realizări personale şi profesionale!

Interviu realizat de Oana PANAIT