Socialize

Facebook
Home » Interviuri » Colegiul Național Gheorghe Lazăr reprezintă șansa de a avea acces la o educație de nivel European

Colegiul Național Gheorghe Lazăr reprezintă șansa de a avea acces la o educație de nivel European

gheorghe-lazar Interviu cu prof. Victor-Ioan Nicolae, directorul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, din București

 Domnule director, CN Gh. Lazăr este unul dintre colegiile mari ale țării și cu certitudine unul dintre cele mai selecte centre de excelență și calitate în educație din țară. Ce reprezintă cel mai bine din acest punct de vedere CN Gh. Lazăr, vechimea, calitatea actului educațional?

În opinia mea, ceea ce reprezintă Colegiul Național Gheorghe Lazăr este tradiția unor servicii educaționale de calitate. Vechimea colegiului ne obligă să păstrăm standardele ridicate, însă calita­tea activităților instructiv-educative este ceea ce ne reprezintă în mo­mentul de față.

Sau poate faptul că este un foarte îndrăgit „personaj literar”? De fapt, ce credeți că l-a făcut atât de popular în rândul bucureștenilor de toate vârstele și generațiile?

Cred că popularitatea colegiului de-a lungul vremii a fost dată de prestanța acestuia, și când spunem prestanță ne referim la arhitectură, istorie, profesori renumiți, elevi care au avut rezultate deosebite și care au devenit la rândul lor valori, însumând toate ceea ce numim „spiritul lăzărist”. Nu în ultimul rând, personalitatea lui Gheorghe Lazăr ne determină să privim cu mândrie la acest edificiu ca la un spațiu al culturii și civilizației românești.

Care este, în opinia dvs. de director și cadru didactic, formula calității în Educație, așa cum se vede aceasta din perspectiva CN Gh. Lazăr?

Formula calității în educație este dată de vocația de dascăl. Fără această vocație nu se poate vorbi de calitate. De asemenea, este nevoie să ne raportăm la școală ca la un furnizor de servicii educaționale, care trebuie să îndeplinească anu­mite standarde. Noi, lăzăriștii, considerăm că serviciile noastre sunt centrate pe elev, deviza școlii fiind: „Tu ne reprezinți!” De altfel, suntem singura școală din România care are certificare ISO 9001 de doi ani. Această certificare este o garanție a calității mediului și serviciilor oferite de noi.

Cât de variată este oferta de studii în Colegiul dvs.? După ce criterii vă ghidați în stabilirea ofertei de studii?

În fiecare an ne adaptăm cerințelor pieței. Deși am fost și suntem un liceu cu profil real, oferta noastră cuprinde și clase de uman. Așadar, în Colegiul Național Gheorghe Lazăr există clase de matematică-informatică, clase de științele naturii, clase de științe sociale și clase de filologie. De asemenea, curriculum la decizia școlii se propune în funcție de nevoile și soli­citările elevilor. În plus, școala oferă gratuit cursuri de limba chineză, cursuri de limba japo­neză, pentru oricine dorește să învețe, și limba germană ca a treia limbă de studiu doar la clasele de uman.

Ce înseamnă pentru dvs., atât din perspectivă personală, cât și din cea de director al unui mare colegiu din țară, educație la nivel european? Are CN Gh. Lazăr, din București, un nivel european?

Nu îți dai seama de nivelul european decât dacă ai avut ocazia să vezi școli din UE, pentru a putea face comparații. Am aplicat în calitate de director pentru burse de studiu în străinătate și am avut norocul să fiu beneficiar de bursă Comenius și de Vizite de Studiu. De acolo au venit multe idei reformatoare, care au folosit în schimbarea mediului organizațional. Am acordat multă atenție dezvoltării personale, pentru că, în opinia mea, cu cât încerci să te cunoști mai bine, cu atât vei reuși să îi cunoști pe ceilalți mai bine. Am convingerea că profesorul trebuie să își lase problemele perso­nale la ușa clasei și să intre la oră gata să înțeleagă, să transmită cunoștințe, să formeze deprinderi de lucru, să ofere modele etc.

Am avut norocul de a avea alături profesori foarte buni în scrierea de proiecte și care au fost dispuși să sacrifice timpul personal pentru a schimba ceva, pentru a oferi deschidere europeană acestei școli: Dana Moraru, Roxana Veleanovici, Roxana Banu. De aseme­nea, profesori dispuși să lucreze cu elevii pentru implementarea acestor activități: Mariana Nicolaescu, Monica Taliu, Anca Roman. Astfel, școala a fost beneficiar de proiecte Comenius, Leonardo da Vinci, POSDRU, în care au fost implicați elevi, profesori, directori, părinți. În urma acestor experiențe am constatat cu mândrie nu numai faptul că suntem o școală de nivel european, ci și faptul că suntem una dintre cele mai bune școli din Europa. Pentru mine personal și pentru mine ca director, „Lazărul” este ca o familie, care mă așteaptă în fiecare dimineață și care îmi oferă satisfacții în fiecare zi, făcându-mă să constat mereu că viața este fru­moasă și că merită să ne implicăm în construirea viitorului acestor copii.

Ce ne puteți spune despre numeroasele performanțe ale elevilor dvs.?

Ne bucurăm de performanțe școlare în condițiile în care se muncește la toate materiile în mod constant și egal. Pentru noi, performanța școlară este reprezentată de rezultatele la testarea națională, când elevii din clasa a VIII-a se întorc în urma rezul­tatelor la examen înapoi în „Lazăr”. Apoi, performanța școlară o reprezintă examenul de bacalaureat, când constatăm nu numai că nu avem elevi picați, dar că numărul mediilor între 9 și 10 este foarte mare (din aproximativ 260 de elevi, 117 note sunt peste 9). De asemenea ne mândrim cu rezultate bune și foarte bune la olimpiade și concursuri școlare, la etapele naționale și internaționale.

Dar despre parteneriatele cu instituțiile de învățământ preuniversitar din țară și din Europa/din lume? De ce vin absolvenții de clasa a VIII-a la „Gh. Lazăr”?  Spre ce se îndreaptă acești adolescenți? Ce posibilități au atunci când absolvă acest colegiu?

Cum am mai spus, Colegiul Național Gheorghe Lazăr de 9 ani este implicat în parte­neriate, proiecte și programe naționale și internaționale, ceea ce și influențează opțiunea multor elevi de clasa a VIII-a pentru această școală. Ne dorim să le formăm elevilor deprinderi necesare inserției sociale și să le oferim posibili­tatea de a acorda atenție dezvoltării personale chiar din timpul liceului. Credem că astfel elevii noștri au șansa de a-și descoperi o vocație, de a face opțiunea corectă pentru o carieră profesională, de a-și forma și asuma valori necesare în viață. Toate acestea înseamnă pentru noi de fapt: a fi lăzărist! Anul acesta, clasa a XII-a D a scris pe o bucată mare de pânză un mesaj care pe mine m-a impresionat: „Lazăr – pentru unii un liceu, pentru noi – un mod de viață!” Spune multe despre mediul organiza­țional în care cresc acești copii.

De exemplu, în liceul nostru se derulează, începând din septembrie 2012, proiectul Come­nius TIME (Tools and Information through Media to Education). Acesta a reunit școli partenere din Italia, Marea Britanie, Turcia, Finlanda, Slovacia și Polonia. Elevi și profesori au organizat, pe rând, în fiecare școală parteneră, scurte sesiuni de formare a elevilor în utilizarea unor tehnici jurnalistice pentru a ilustra într-un ziar o tematică de interes din viața adolescenților. Astfel, au deprins tehnica interviului în cadrul Balului Bobocilor din Colegiul Național Gheorghe Lazăr, au învățat regulile de bază în redactarea unor articole de ziar prin studierea la fața locului a prejudiciilor sociale, sexuale și rasiale, au învățat despre principiile jurnalismului cetățenesc, au făcut jurnalism de documentare pe teme de protecția mediului, au învățat ce înseamnă etică și respectarea legislației în jurnalism, au practicat foto­jurnalismul ca mijloc de dezvoltare antreprenorială. Din școala noastră au participat peste 50 de elevi, iar dintre aceștia, 37 au participat la mobilitățile internaționale. Principalele produse finale sunt 7 numere ale ziarului TIME Comenius și 7 filme ce ilustrează părerile elevilor privind derularea și importanța întâlnirilor de proiect. Acestea se vor găsi pe site-ul proiec­tului, înce­pând cu luna iulie a acestui an. În luna august 2014, proiectul se va încheia, dar pentru școala noastră important este că au fost mulți elevi care au învățat în con­text european o parte din abecedarul unui jurnalist și că pot aplica deprin­derile do­bândite în pri­mul rând prin activitatea în cadrul re­dacției LZR.

Avem proiecte in­terne minunate: Ziua elevului – când elevii devin profesori și pre­dau, 9 Mai – fiecare clasă reprezintă o țară din UE și defilează în curtea interioară, Festivalul Național Florian Pittiș etc.

„Gh. Lazăr” rămâne o incontestabilă emblemă pentru valoarea școlii românești bucureștene. Acesta este motivul interesului atât de mare pentru Colegiul Lazăr în rândul elevilor de clasa a VIII-a? De ce vin absolvenții de gimnaziu la CN Gh. Lazăr?

Pentru mine, după atâția ani, „Lazărul” este totul: muncă, pasiune, rezultate, satisfacții, emoția despărțirii, tristeți, dureri etc. Să nu credeți că este un liceu ușor de manageriat, dimpo­trivă. Fiecare zi este o provocare.

Avem copii care fac naveta zi de zi, petrecând una-două ore pe drum, pentru că vor să învețe, vor să facă ceva cu viața lor. Avem copii care au acasă cinci-șase frați, copii care iarna vin încălțați cu pantofi rupți. Avem, de asemenea, și copii care au o situație materială bună acasă. Însă toți acești copii sunt de o modestie rară, sunt copii care știu de ce au ales „Lazărul”: reprezintă șansa de a avea acces la o educație de nivel euro­pean.

Cât de importantă este pentru dvs. o comunitate educațională precum ACC?

Pentru noi, comunitatea ACC este foarte importantă, pentru că reprezintă valorile învățământului românesc de calitate. În același timp avem posibilitatea de a participa la proiecte comune, de a face schimb de experiență și de bune practici.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU