Socialize

Facebook
Home » Noutati » Colegiul UCECOM Spiru Haret – O unitate emblematică pentru învățământul preuniversitar

Colegiul UCECOM Spiru Haret – O unitate emblematică pentru învățământul preuniversitar

005Elevi și profesori. Părinți și/sau Tutori. Frați mai mari. Prieteni. Cu toții, într-un careu format ad-hoc, în așteptarea primului clinchet de clopoțel. Unii, cei mai mulți, cu bucuria revederii. Alții, „bobocii”, marcați de emoțiile firești ale pășirii într-o nouă instituție de învățământ, pe o nouă treaptă a pregătirii lor pentru viață. Nu lipsesc florile, cele care colorează și parfumează, dând o notă în plus atmosferei sărbătorești.

Este Sărbătoarea începutului de an școlar 2016-2017. Anul acesta, un debut mai grăbit. Cu trei zile numai, dar cu câte speranțe, cu câte năzuințe! Cum totul este gata pregătit, „ca la carte”, rămâne doar ca intonarea Imnului de Stat al României să dea semnalul; odată ce au răsunat mobilizatoarele versuri și înălțătoarele acorduri, Festivitatea a început. Deși cunoscut, repetându-se la fiecare an școlar, ceremonialul acesta mărește  emoția în rândul tuturor celor prezenți, inclusiv printre invitați – personalități, reprezentanți ai unor instituții din domeniul educației, dar și din alte sectoare ale vieții economico-sociale.

Ziua de 12 septembrie a.c., prima din anul școlar 2016-2017, așadar, ne găsește la Colegiul UCECOM „Spiru Haret” din Capitală, acolo unde am întâlnit atmosfera descrisă mai înainte, la care n-ar mai trebui adăugat decât că a fost una călduroasă, prietenoasă, deopo­trivă, gazde și oaspeți radiind de bucurie. Și nu doar atât, pentru că festivitatea în sine avea să se deruleze în mai multe episoade: Cuvântul de bun venit!, rostit de directorul general Gabriel Zorzini, urmat de alocuțiunile unora dintre invitați. Mai întâi, profesorul Stelian Victor Fedorca, inspector școlar general adjunct pentru învățământul profesional dual, în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, care a prezentat atât Mesajul inspectorului general, cât și propriile opinii. Domnia sa a evidențiat potențialul imens al Colegiului UCECOM și vasta experiență acumulată în toți acești ani, adresându-le felicitări, deopotrivă, părinților și elevilor, pentru că au ales această școală, una dintre cele mai reprezentative din învăță­mântul preuniversitar particular din România, implicată în acțiuni de promovare a sistemului dual de formare profesională. A subliniat, de asemenea, necesitatea ca, în procesul instructiv-educativ, de formare pentru muncă și viață, eforturilor profesorilor și ale maiștrilor-instructori să li se alăture și cele ale părinților, astfel ca investiția ce se face în elevi să se soldeze cu succes, cu o pregătire cât mai temeinică. Cum în cadrul Colegiului UCECOM „Spiru Haret” funcționează și clase de școală profesională, vorbitorul a reiterat informația potrivit căreia elevii aceștia beneficiază de bursă de la stat, un motiv în plus să se străduiască să învețe atât cursurile teoretice, cât și la orele de pregătire practică, temeinică. În final, le-a urat tuturor elevilor, corpului profesoral, conducerii instituției de învățământ mult succes în noul an școlar, 2016-2017.

La rândul său, directorul gazetei „Tribuna Învățământului”, Sorin Ivan, s-a alăturat atât urării de succes, cât și felicitărilor pentru alegerea făcută de noul „contingent” de elevi, Colegiul UCECOM fiind, în opinia vorbitorului, și nu numai, o unitate emblematică pentru învățământul preuniversitar românesc, în total acord cu cerințele Pieței Muncii. Aici, tinerii, pe lângă faptul că învață meserii care se caută, acumulează cunoș­tințe de ordin general, parcurg un amplu proces de instruire, de educație, grație profesionalismului cadrelor didactice, întregului corp de ingineri și maiștri instructori, în frunte cu managerul de succes Gabriel Zorzini. „Să aveți cu toții un an nou școlar fructuos, cu împliniri și bucurii!”

Elev în urmă cu un deceniu al acestei școli, azi ambasadorul L’Oréal Professionnel în România, Andrei Mihalache s-a adresat asis­tenței cu puține cuvinte, dar pline de semnificație: „Ați făcut o alegere bună, vă aflați într-o companie foarte mare și de prestigiu, care dispune de profesori și de bază materială ce permit tuturor elevilor să se pregătească temeinic. Este o garanție în plus că de aici veți ieși cu o foarte bună calificare și că numeroase firme vor dori să vă angajeze. Vă urez succes!”

Reprezentantul Poliției, Marian Ulei, comisarul-șef al Secției 20 (unde este arondat Colegiul UCECOM), ca să fie și mai convingător în ceea ce privește încrederea în potențialul unităților de învățământ ale UCECOM, a venit împreună cu fetița sa, „boboc” la grupa mijlocie în cadrul Grădiniței „Dumbrava Fermecată”, instituție educativă aflată la începutul lungului proces de instruire și educație, proces ce se desfă­șoară sub „pălăria” Uniunii Naționale a Cooperației Meșteșu­gărești.

Cel care a rostit salutul de bun venit, directorul-gazdă, Gabriel Zorzini, a și încheiat festivitatea, adresându-le tuturor succes în noul an școlar, atât în numele colectivului profesional, tehnic, auxiliar și al său, cât și al conducerii UCECOM, care l-a împuter­nicit să transmită, și nu doar Colegiului, ci și tuturor liceelor tehnologice din cadrul Fundației Învățământului „Spiru Haret”, cele mai bune gânduri și urări.

Gânduri de bine și urări de mult spor la învățătură, la instruirea practică și în întreg procesul educativ desfășurat pe perioada 2016-2017 adresăm și noi, colectivul redacțional al gazetei VIAȚA CM. În plus, pornind de la exemplul lui Andrei (Mihalache), fost elev, actual­mente reprezentantul prestigioasei firme franceze, parteneră a Cole­giului UCECOM „Spiru Haret”, le adresăm tuturor elevilor din școlile sectorului îndemnul să urmeze acest exemplu și alte zeci, sute de exemple asemănătoare de tineri care s-au format pentru muncă și viață în „laboratoarele” unităților de învățământ ale UCECOM, fiind apoi înregimentați în companii și firme de răsunet. Fie ca anul 2016-2017 să fie bogat în realizări pe tărâmul educațional!

Un prim pas – cu dreptul – s-a făcut luni, 12 septembrie, când incinta Colegiului UCECOM din Capitală a fost luată cu asalt, dovedindu-se (aproape) neîncăpătoare. Primul clinchet de clopoțel a fost, primele emoții au trecut… Succes!

Petre NIȚOI