Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Condiţia profesorului se înrăutăţeşte pe zi ce trece, Legea nr. 153 plasându-ne pe poziţia 10 din 12 a sectorului bugetar“

„Condiţia profesorului se înrăutăţeşte pe zi ce trece, Legea nr. 153 plasându-ne pe poziţia 10 din 12 a sectorului bugetar“

Interviu cu prof. Constantin Huică, preşedintele USLI Gorj


Stimate domnule preşedinte, cum a fost acest an, de finalul căruia ne mai despart puţine zile, pentru Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj? 

Acest an a debutat sub semnul incertitudinii având în vedere schimbările politice la nivel central.

Promisiunile nerespectate de politicieni speram să fie rezolvate în urma numirii domnului Liviu Marian Pop în funcţia de ministru al MEN, însă acesta a rămas în funcţie doar câteva luni.

În Gorj au fost multe probleme legate de acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare, unele cadre beneficiind de acest spor iar altele nu, deşi lucrau în aceleaşi condiţii.

Care sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă şcoala gorjeană?

În primul rând, atitudinea clasei politice şi a autorităţilor locale lasă de dorit. Încă ne mai confruntăm cu refuzul administraţiei locale în a deconta naveta cadrelor didactice;

lipsa acoperirii cu cadre didactice a tuturor posturilor, uneori fiind necesară apelarea la pensionarii sistemului; pentru multe şcoli, banii veniţi de la buget, conform costului/elev, nu au fost suficienţi încă din lunile mai-iunie. ISJ Gorj a trebuit să facă rectificări bugetare, ceea ce a condus la întârzierea plăţii salariilor, întrucât rectificarea bugetară la nivelul Consiliilor locale se făcea, de regulă, prin şedinţă la sfârşitul lunii; lipsa banilor pentru plata sentinţelor judecătoreşti.

A avut loc, de curând, Conferinţa Naţională a FSLI, în cadrul căreia a fost adoptată o Rezoluţie comună. Care sunt solicitările formulate în acest document?

Prin Rezoluţia FSLI „Investiţia în educaţie, câştig garantat!” au fost formulate următoarele solicitări:

  1. a) Soluţionarea, până la data de 1 decembrie 2017, a problemei reîncadrării salariaţilor din învăţământ, în sensul eliminării actualelor discriminări create din cauza interpretării eronate a prevederilor Legii nr. 153/2017. Singura variantă care poate rezolva această situaţie este aceea de a se accepta ca salariile de bază pentru salariaţii din învăţământ să fie stabilite prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi de legea mai sus-amintită, corespunzători gradaţiei de vechime pentru fiecare salariat în parte, cu valoarea salariului minim brut pe economie aferent anului 2017;
  2. b) Modificarea actualei legi-cadru de salarizare, în sensul majorării coeficienţilor de ierarhizare pentru personalul didactic, inacceptabil de mici, astfel încât acest domeniu să devină o opţiune pentru tinerii care posedă calităţile necesare practicării acestei nobile meserii;
  3. Respectarea prevederilor art. 8 al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 referitoare la alocarea a unui procent de minimum 6% din PIB pentru educaţie, condiţie esenţială de care depinde dezvoltarea sistemului de învăţământ şi evoluţia întregii societăţi româneşti;
  4. Analizarea cu obiectivitate a actualelor programe şcolare, pentru identificarea tuturor lacunelor acestora, astfel încât modificările propuse să conducă la corelarea competenţelor dobândite, cu exigenţele impuse de realităţile economiei româneşti. Numai aşa absolvenţii se vor putea integra pe piaţa muncii. Îmbunătăţirea inserţiei profesionale a elevilor va conduce, în timp, la creşterea prestigiului cadrelor didactice, a şcolii româneşti în ansamblul ei;
  5. Alocarea de fonduri de la bugetul de stat, în special pentru comunităţile locale care nu dispun de resurse financiare, pentru aducerea infrastructurii şcolare la standarde internaţionale, care să creeze condiţiile necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate pentru toţi copiii acestei ţări.
  6. a) Elaborarea unei noi legi a educaţiei naţionale, care să fie astfel gândită încât să aibă stabilitate cel puţin pentru un ciclu complet de învăţământ;
  7. b) Demararea negocierilor pentru o lege distinctă privind Statutul personalului didactic.

Rezoluţia Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ este un ultimatum pentru guvernaţi!

Acum, avem de-a face cu o reformă în sistem sau măsurile luate în ultima vreme bulversează şi mai mult învăţământul?

Ministrul educaţiei cunoaşte sistemul de învăţământ cu toate neajunsurile, trebuie ajutat să reformeze actul educativ, însă credem că sunt persoane în interiorul ministerului care împiedică realizarea reformei.

Întotdeauna, la orice noutate au fost păreri pro şi contra şi de aceea orice schimbare trebuie gândită să fie spre binele elevului şi a personalului didactic.

Proiectul Legii Manualului, spre exemplu, monopolul de stat pe cartea şcolară, este una dintre aceste măsuri controversate. Care este opinia dvs.?

Cei care cunosc modul în care se fac achiziţiile ştiu că participanţii la licitaţiile desfăşurate au înţelegeri prealabile, însă atunci când apare un alt participant care contestă licitaţia, atribuirea se face cu întârziere.

Prin înfiinţarea editurii ministerului, manualele şcolare pot fi editate pentru a ajunge la timp pe băncile elevilor.

Se pare că începutul lui 2018 nu ne aduce multe lucruri bune. Cum priveşte Educaţia spre acest viitor atât de apropiat? Vor mai ieşi la proteste angajaţii din Educaţie?

În primul rând, aplicarea Legii nr.153/2017 va genera multe nemulţumiri, pornind de la reîncadrarea personalului didactic în noile grile, plata cu ora, cumulul şi altele.

Condiţia profesorului se înrăutăţeşte pe zi ce trece, Legea nr. 153 ne-a plasat pe poziţia 10 din 12 a sectorului bugetar. Astfel apreciază cei care ne-au fost elevi munca noastră şi au ajuns să decidă soarta învăţământului.

Referitor la acţiunile de protest, sperăm ca angajaţii în învăţământ, atunci când vor fi nemulţumiţi, să dea dovadă de unitate şi să boicoteze actul educaţional în momente cheie (de ex. examenele naţionale).

Cu ce gânduri veţi întra în 2018, domnule preşedinte Constantin Huică?

Sperăm să modificăm Legea 153 şi să apară o nouă lege a educaţiei. Avem de rezolvat pensionarea de limită de vârstă anticipată cu trei ani, fără diminuarea cuantumului pensiei şi, ce este foarte important, aprobarea Codului de etică şi Instituirea cadrelor didactice cu statutul de autoritate publică pentru protecţia personalului din învăţământ.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU