Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Continua modificare a temeiului legislativ specific a produs o criză a sistemului şi, implicit, o scădere a calităţii în educaţie“

„Continua modificare a temeiului legislativ specific a produs o criză a sistemului şi, implicit, o scădere a calităţii în educaţie“

Interviu cu prof. Ştefan Firu, inspectorul şcolar general al  ISJ Sibiu


Stimate domnule inspector general, s-a mai încheiat un an şcolar. Cu experienţa dvs.  la conducerea Inspectoratului Şcolar Sibiu, cum a fost acest an pentru şcoala sibiană, ce reuşite aţi înregistrat?

Anul şcolar  a ajuns la final, dar în acest moment nu putem discuta despre sfârşitul acestuia, deoarece elevii din învăţământul profesional şi tehnic încă mai desfăşoară activităţi instrucţionale, iar absolvenţii de învăţământ gimnazial şi liceal sunt în plină perioadă de examene.

Pentru şcoala sibiană, anul şcolar 2016 – 2017 a fost un an greu, însă cu rezultate foarte bune obţinute de elevii noştri la diferite concursuri naţionale şi internaţionale sau la olimpiade, un an şcolar cu numeroase modificări legislative, cu impact major asupra şcolii atât în privinţa personalului de conducere din unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar, cât şi în ceea ce priveşte activitatea cadrelor didactice şi a elevilor. Mă refer mai ales la aprobarea noului Regulament cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi la Statutul Elevului.

Un eveniment important în care a fost implicat IŞJ Sibiu l-a constituit organizarea etapei naţionale  a Olimpiadei de informatică, nivel gimnazial. Totodată, IŞJ Sibiu a fost implicat în derularea unor proiecte naţionale şi internaţionale cu impact asupra calităţii educaţiei din judeţul nostru şi din regiune.

Care au fost cele mai mari provocări cu care v-aţi confruntat în acest an şcolar, domnule inspector general?

Anul şcolar 2016-2017 a fost, în sine, o perioadă cu multiple provocări profesionale, cu multe schimbări legislative specifice şi cu noutăţi, precum susţinerea examenului de definitivare în învăţământ pe parcursul anului şcolar, respectiv pe 20 aprilie 2017. Dar o reală problemă dificil de gestionat au fost organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar. Spun acest lucru deoarece Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului a avut prea multe puncte „fierbinţi“, ambiguităţi sau chiar omisiuni în formulări, care au lăsat loc interpretărilor la nivel local, producându-şi efectele în mod negativ. Organizarea a fost excesiv de complicată, prin participarea unui număr foarte mare de membri în cadrul comisiilor, având în vedere faptul că fiecare unitate şcolară a avut propria comisie de concurs, conform metodologiei anterior menţionate. Sibiul este un judeţ mediu ca mărime şi totuşi şi noi am avut 154 de comisii de concurs de directori şi directori adjuncţi. Din acestea au făcut parte câte doi reprezentanţi ai Autorităţilor locale/judeţene, câte doi profesori din şcoală, un coordonator, un secretar, ultimii doi din partea IŞJ Sibiu.

O altă problemă este cea legată de spaţiile unor unităţi şcolare sibiene, ale căror imobile au fost retrocedate. După discuţii cu reprezentanţii Consiliului Local Sibiu, s-au identificat spaţiile necesare pentru ca Palatul Copiilor Sibiu să poată să-şi schimbe locaţia într-o altă clădire, începând cu anul şcolar 2017–2018. Rămân însă în discuţie spaţiile şcolare pentru Liceul de Artă Sibiu şi pentru Colegiul Agricol „D.P. Barcianu“ Sibiu, cărora le-a fost prelungită perioada de închiriere în actualele locaţii pentru anul şcolar următor.

Vă aflaţi în perioada de foc a examenelor naţionale şi deja au apărut nemulţumiri după proba scrisă la limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale. La Sibiu care este atmosfera? Există nemulţumiri în rândul profesorilor?

La Sibiu, până în acest moment, Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a s-a desfăşurat normal, corect, astfel încât nu au fost înregistrate nici reclamaţii şi nici obiecţii din partea elevilor sau a profesorilor. Acest lucru se datorează seriozităţii şi persevenţei elevilor, care au demonstrat că profesorii lor i-au pregătit cu vocaţie şi profesionalism pentru excelenţă, insuflându-le dorinţa de a reuşi în tot ceea ce-şi propun.

Traversăm, îndrăznesc să spun, o perioadă fără precedent. Un program de guvernare care venea cu multe lucruri bune pentru Educaţie se împotmoleşte din ce în ce mai mult, pe măsură ce criza politică se adânceşte. Cum afectează acest lucru şcoala, educaţia?

Pentru domeniul Educaţie, din punctul meu de vedere, nu a fost benefică schimbarea continuă a miniştrilor, fapt care a condus la lipsa de coeziune, de  continuitate în derularea macroproiectelor şi la nivelul viziunii asupra sistemului de învăţământ. Continua modificare  a temeiului legislativ specific, uneori doar din dorinţa de a se schimba ceva, fără consistenţă şi motivaţie reală, a produs o criză a sistemului şi implicit o scădere a calităţii în educaţie. Din păcate, nici funcţiile de conducere nu sunt ocupate doar de persoane competente, acest fapt contribuind într-o oarecare măsură la declinul înregistrat în învăţământul românesc şi la rezultatele sub aşteptări, identificate şi  în avangarda valorică a sistemului de învăţământ românesc: elevii noştri care  reprezintă ţara la concursurile internaţionale, sau rezultatele obţinute la  examenele de tip PISA, TIMM.

Şcoala a intrat în vacanţă, examenele se vor încheia, dar începutul anului şcolar viitor, putem spune deja, bate la uşă. Care sunt principalele obiective ale acestei perioade?

Ne aşteaptă o vară fierbinte marcată de susţinerea probelor scrise din cadrul examenului naţional de bacalaureat, a probei scrise a examenului de titularizare pentru cadrele didactice şi, în plus, organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor vacante de director şi director adjunct pentru unităţile de învăţământ preuniversitar care au avut personal de conducere numit cu detaşare în interesul învăţământului.

Având un colectiv profesionist, sunt convins că vom reuşi să trecem fără probleme şi peste aceste „probe de foc“, care sperăm noi să aibă un final pozitiv pentru toţi cei implicaţi în derularea acestora.

În încheiere, doresc să mulţumesc întregului corp profesoral din sistemul de învăţământ preuniversitar sibian, pentru activitatea desfăşurată în acest an şcolar şi să le urez atât dascălilor, elevilor, cât şi părinţilor o vacanţă frumoasă, din care să se reîntoarcă cu forţe proaspete la toamnă.

Interviu realizat de Oana PANAIT