Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Convingerile pe baza cărora mi-am construit edificiul profesional sunt corectitudinea, respectarea legii, verticalitatea, responsabilitatea“

„Convingerile pe baza cărora mi-am construit edificiul profesional sunt corectitudinea, respectarea legii, verticalitatea, responsabilitatea“

Interviu cu prof. Gabriela Zoia Bucovală, inspectorul şcolar general al ISJ Constanţa


Stimată doamnă inspector general, s-a încheiat anul şcolar. Cu experienţa dvs.  la conducerea Inspectoratului Şcolar Constanţa, cum a fost acest an pentru şcoala constănţeană, ce reuşite aţi înregistrat?

În anul şcolar 2016-2017 s-au înregistrat multe reuşite ale şcolii constănţene, reuşite ce nu ar fi fost posibile fără munca, pasiunea, dăruirea şi sacrificiile colegilor mei profesori, pe care îi felicit, fiindcă şi-au onorat profesia cu responsabilitate.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi-a propus în anul şcolar 2016-2017 să ofere un sistem educaţional accesibil, atractiv, incluziv şi relevant pentru elevi, orientat spre carieră şi asigurarea cadrului propice desfăşurării unui învăţământ de calitate, cultivând respectul pentru performanţă înaltă şi excelenţă. În acest sens, rezultatele obţinute de elevi la concursurile şi olimpiadele şcolare naţionale validează creşterea calităţii actului educaţional constănţean. Palmaresul impresionant al elevilor  constănţeni n-ar fi fost posibil fără o muncă intensă, perseverenţă atât din partea elevilor, cât şi a profesorilor. De exemplu, 25 de elevi s-au situat pe treapta cea mai înaltă a podiumului, 20 au obţinut Premiul al II-lea, 20 de elevi au luat Premiul al III-lea şi alţi 50 de elevi au obţinut Menţiuni acordate de Ministerul Educaţiei Naţionale. De asemenea, 74 de elevi au obţinut menţiuni speciale, medalii de aur, argint şi bronz. Fiind profesor de matematică, trebuie să remarc şi rezultatele de excepţie ale lotului reprezentativ al Constanţei: patru  premii I, un premiu II, un premiu III, opt menţiuni şi doi elevi calificaţi în lotul naţional, fiind al doilea rezultat la nivel naţional.

De asemenea, formarea armonioasă a personalităţii elevilor prin creşterea importanţei activităţilor educative şi extraşcolare a reprezentat un alt obiectiv atins al instituţiei pe care o reprezint, întrucât numărul elevilor implicaţi în acţiuni educative a fost mult mai mare comparativ cu anii anteriori.

Şi fiindcă toate aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără cadre didactice bine pregătite, a fost asigurată încadrarea cu personal didactic a unităţilor şcolare în conformitate cu metodologia şi calendarul mişcării personalului didactic. Totodată, s-a reuşit reconfigurarea reţelei de învăţământ din judeţ, în vederea asigurării coerenţei strategiei naţionale cu programele de dezvoltare elaborate la nivel judeţean şi local. La capitolul reuşite menţionez organizarea optimă a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, Palatul copiilor, cluburile sportive şcolare, Centrul Judeţean de Resurese şi Asistenţă Educaţională şi Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă.

Pentru noi, inspectorii, directorii, profesorii, în perioada următoare se va desfăşura a doua sesiune a examenului naţional de bacalaureat, examenul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante şi concursul de directori.

Care au fost cele mai mari provocări cu care v-aţi confruntat?

Din punctul meu de vedere, provocările impulsionează dezvoltarea, de aceea le tratez ca pe nişte probleme cărora trebuie să le găsesc soluţiile optime, punând întotdeauna mai presus de orice adevărul, dreptatea şi corectitudinea.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct din unităţile de  învăţământ preuniversitar de stat, organizat în perioada 12 octombrie-17 noiembrie 2016, a reprezentat una dintre provocările din acest an. A fost o noutate, a implicat un număr foarte mare de reprezentanţi ai cadrelor didactice, ai sindicatelor, ai consiliului local/judeţean, ai părinţilor şi ai elevilor. Au fost validate 217 dosare, iar în urma publicării rezultatelor finale, stabilite după soluţionarea contestaţiilor, la nivelul judeţului Constanţa, 129 de candidaţi au promovat concursul naţional de ocupare a funcţiilor vacante de director (100) şi director adjunct (29) în unităţile de învăţământ preuniversitar. Totodată, au fost aprobate deciziile de numire prin detaşare în interesul învăţământului până la organizarea concursului, pentru cele 145 de funcţii rămase vacante după validarea rezultatelor finale (92 de posturi vacante pentru funcţia de director şi 53 – pentru funcţia de director adjunct).  Bineînţeles că am avut în vedere ca activitatea la clasă a cadrelor didactice să aibă continuitate şi, în cadrul unei şedinţe publice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a repartizat cele 41 de cadre didactice afectate de revenirea foştilor directori/directori adjuncţi la catedrele rezervate în urma încetării detaşării în interesul învăţământului şi a orelor rezervate apărute ca urmare a numirii în funcţie a noilor directori/directori adjuncţi.

Cum s-a pregătit ISJ Constanţa pentru ca examenele din această vară să decurgă bine şi pentru profesorii implicaţi, şi pentru candidaţi? 

Ca în fiecare an, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa acordă o atenţie deosebită organizării şi desfăşurării examenelor atât în ceea ce priveşte asigurarea bazei materiale, a logisticii, cât şi în ceea ce priveşte resursele umane. Pentru  Evaluarea Naţională, au fost 126 de centre de examen pentru cei 5.209 candidaţi, absolvenţi ai clasei a VIII-a, iar pentru Examenul de Bacalaureat Naţional, sesiunea iunie-iulie 2017,  au fost desemnate 15 centre de examen dotate cu logistica necesară desfăşurării în condiţii optime a examenului. De asemenea, resursa umană a fost suficientă pentru derularea în condiţii optime  a examenului, aproximativ 1.700 de cadre didactice exprimându-şi opţiunea să participe fie în calitate de membru în comisie, asistent, fie de evaluator.

Se mai aplică toleranţa 0 la fraudă, ca în anii trecuţi?

Convingerile pe baza cărora mi-am construit de-a lungul timpului edificiul profesional sunt corectitudinea, respectarea legii, verticalitatea, responsabilitatea. De la acestea n-am abdicat niciodată şi nu voi face nicio concesie nici în acest an.

Cum este privit învăţământul dual profesional în judeţul Constanţa? Are căutare?

În perioada 18-19 mai 2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean a organizat Târgul ofertelor educaţionale  pentru a prezenta oferta educaţională a anului şcolar 2017-2018.  Prezentat sub sloganul „Alege Educaţia! Este calea către viitorul tău”, a fost organizat în colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa, universităţile locale şi alţi parteneri educaţionali. Târgul ofertelor educaţionale s-a adresat elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a, părinţilor acestora, precum şi elevilor de liceu interesaţi de traseul educaţional şi de formarea profesională.

Activităţile de promovare a ofertelor de formare educaţionale din învăţământul dual, profesional, liceal tehnologic sau postliceal au beneficiat de participarea operatorilor economici implicaţi în pregătirea practică a elevilor. În vederea admiterii absolvenţilor de gimnaziu în învăţământul profesional, avem, pentru anul şcolar 2017-2018, o ofertă educaţională echilibrată ce cuprinde 43 de clase pentru învăţământul profesional de trei ani şi două clase pentru învăţământul dual.

Şcoala a intrat în vacanţă, examenele s-au încheiat, dar începutul anului şcolar viitor, putem spune deja, bate la uşă. Care sunt principalele obiective ale acestei perioade?

Sunt multe obiective pe care mi le-am propus: organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director sau de director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Constanţa din luna iulie 2017, astfel încât  directorii să se ocupe foarte serios de pregătirea unităţilor şcolare pentru anul şcolar 2017-2018; realizarea evaluării activităţii directorilor de unităţi de învăţământ, ocuparea tuturor catedrelor/posturilor declarate vacante, astfel încât anul şcolar următor să debuteze cu profesori calificaţi la catedre, optimizarea managementului resurselor umane, eficientizarea activităţii manageriale, utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare, în concordanţă cu noile politici educaţionale şi de finanţare.

Cu un nou curriculum la gimnaziu, va fi anul şcolar 2017-2018 o provocare pentru şcoala constănţeană, cadre didactice şi elevi, deopotrivă?

Vorbim de un nou curriculum doar pentru clasa a V-a în anul şcolar 2017-2018. Consider că reprezintă o provocare deopotrivă pentru toţi actorii sistemului educaţional, dar şi o schimbare în paradigma de gândire a cadrului didactic. Cu o bună lectură a programelor, urmată de o pregătire în ceea ce priveşte aplicarea acestora, sperăm să avem rezultatele aşteptate.

Stimată doamnă inspector general, admiterea la liceu şi bacalaureatul din vara lui 2017 au luat sfârşit. Cu ce rezultate pentru judeţul Constanţa? Mai bune, mai slabe decât cele de anul trecut?

Într-adevăr, cele două examene foarte importante, cu impact în viaţa şi în  evoluţia profesională a absolvenţilor claselor a VIII-a,  a XII-a şi a XIII-a s-au terminat. Înainte de a vă prezenta situaţia statistică cu privire la rezultatele examenelor, permiteţi-mi să-i felicit pe absolvenţii care au promovat cele două examene, să le mulţumesc colegilor pentru solidaritate, implicare şi profesionalism. Corectitudinea organizării, a desfăşurării examenelor şi asigurarea de şanse egale participanţilor reprezintă, alături de rezultate, indicatori în evaluarea celor două examene din anul şcolar 2016-2017.

În ceea ce priveşte Evaluarea Naţională, 3.769 de elevi (73,54 %) au obţinut medii peste 5,00, respectiv 1.356 de elevi (26,46 %), medii sub 5,00. De asemenea, nouă elevi au obţinut media 10 la cele două discipline şi patru elevi au media de admitere 10,00. Comparativ cu anul anterior, rezultatele sunt într-o uşoară creştere – cu 0,47%. Însă emoţiile pentru absolvenţii clasei a VIII-a nu s-au finalizat, fiindcă urmează prima etapă de repartizare computerizată, când vor afla liceul unde vor studia în următorii patru ani.

Referitor la Examenul de Bacalaureat Naţional, ne aflăm în perioada rezolvării contestaţiilor, al căror rezultat îl vom afla luni, 10 iulie.  La nivelul judeţului Constanţa, înainte de soluţionarea celor  2.158 de contestaţii depuse de către absolvenţi, rata de promovare a examenului era de 62,07%. Şi la acest examen am remarcat o uşoară creştere de 0,18%, dar aşteptăm ca după rezolvarea contestaţiilor procentul să mai crească, mai ales că sunt 312 candidaţi care au note peste 5,00 la cele trei discipline, dar nu au obţinut cel puţin media 6,00 la probele scrise. Şi la acest examen, patru adolescenţi au obţinut media 10,00 la cele trei probe scrise şi 529 au avut medii între 9,00 şi 9,99. Bineînţeles că întotdeauna este loc de mai bine şi ne dorim procente mai mari de promovare, dar sunt realistă,  sunt un cadru didactic care ştie că fără o motivaţie, voinţă,  muncă temeinică şi  constantă nu poţi obţine rezultatele  aşteptate.

Ediţiile 2017 ale acestor examene naţionale au părut mai liniştite decât cele din anii precedenţi, parcă nici presa nu a mai stat cu ochii pe ele? Care credeţi că este explicaţia?

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a tratat şi tratează cu maximă seriozitate aceste examene şi nu a făcut nici în acest an rabat de la responsabilitate, profesionalism şi corectitudine. Cred că şi elevii au înţeles că  rezultatele durabile pot fi obţinute doar prin  muncă şi consecvenţă. De asemenea, consider că printr-un efort conjugat al profesorilor, elevilor şi  părinţilor vom reuşi să recăpătăm credibilitatea în faţa societăţii şi să repunem educaţia la un loc respectat.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU