Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Cu o promovabilitate la bacalaureat de peste 90%, ne plasăm între primele trei licee din județ“

„Cu o promovabilitate la bacalaureat de peste 90%, ne plasăm între primele trei licee din județ“

Interviu cu prof. Carmen Ardelean, directorul Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai, din Zalău


Stimată doamnă director Carmen Ardelean, Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai, din Zalău, s-a născut în anul reînființării județului Sălaj. Care au fost considerentele pentru care atunci s-a simțit nevoia acestei instituții de învățământ românesc, una dintre puținele care astăzi pregătesc cadre didactice încă de pe băncile liceului?

Reînființarea județului Sălaj, în 1968, a impus înființarea unui liceu pedagogic în vederea asigurării necesarului de cadre didactice. Școlarizarea, cu preponderență, a elevilor proveniți din județ ar fi fost o garanție a stabilității personalului didactic, cel puțin pentru ciclurile preșcolar și primar. În acest sens, la solicitarea inspectorului școlar general prof. Emil Trif, Ministerul Învățământului a aprobat două clase cu profil pedagogic, care au funcționat în cadrul Liceului de cultură generală Zalău. Liceul Pedagogic Zalău a fost înființat un an mai târziu, în 1969, prin Ordinul Ministrului nr. 50/08.1969, primul colectiv de conducere fiind constituit din prof. Vasile Fărcaș – director, prof. Gheorghe Boșca, prof. Iuliu Suciu, prof. Stela Temeș – directori adjuncți. Alături de clasele de liceu, a funcționat și un institut pedagogic de doi ani, prima promoție a acestuia absolvind în anul școlar 1970-1971, iar prima promoție a liceului în anul școlar 1971-1972.

Ce înseamnă performanța pentru Liceul Pedagogic din Zalău?

Cred că performanța e un produs, o finalitate a unui proces complex, în care se reflectă, de fapt, calitatea resursei umane, optima valorificare a resursei materiale, ambiția, abnegația, perseverența, principiile. Aceasta se materializează în rezultatele foarte bune pe care elevii noștri le obțin, an de an, la examenele de sfârșit de ciclu sau la cele de atestare lingvistică, la olimpiade și concursuri școlare, la examenele de titularizare în învățământ sau la admiterea la facultate.

Cu o promovabilitate la bacalaureat a cărei medie a fost, în ultimii ani, peste 90%, ne plasăm între primele trei licee din județ, poziție pe care am păstrat-o și în clasamentele naționale care aveau în vedere mediile de admitere în liceu și rezultatele la olimpiade. Numai în acest an, elevii noștri au obținut peste 220 de premii și mențiuni la etapele județene, interjudețene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. La discipline precum Pedagogia, Psihologia, Religia, Matematica, Limba engleză, Limba franceză, Limba germană,  iar de anul trecut și Dezbaterea și Gândirea critică, am avut, în ultimii ani, calificări, premii și mențiuni la etapa națională. Zeci de elevi au obținut premii la concursuri de recitări, de creație literară, de Public speaking, de teatru în limba engleză (Dramaland), de creație plastică, de tradiții și folclor sau sportive. Cu sprijinul Asociației Cultural-Educative „Gheorghe Șincai“ Zalău, am reușit să răsplătim, cu diplome și premii în bani, în cadrul festivității organizate cu ocazia Zilelor școlii, elevii care s-au calificat la etapele naționale și care au obținut premii și mențiuni. Revista școlii, „Flux și reflux“, a obținut, chiar de la apariție, an de an, locul I la etapa județeană și titlul de laureat național în 2016.

Am răsplătit însă și clasele care s-au remarcat, în ultimii doi ani, prin rezultate școlare deosebite. Primele cinci clase, într-un clasament care avea în vedere mediile anuale, au beneficiat de dulapuri individuale sau de amenajarea sălii de clasă. Primele două clase care s-au remarcat prin cel mai redus număr de absențe au beneficiat de o excursie, susținută financiar de asociația mai sus-menționată. Inițiativa a avut ca efect o reducere cu 25%  a numărului de absențe la nivelul școlii.

Nu aș vrea să omit nici rezultatele foarte bune pe care elevii noștri le obțin la examenele de certificare lingvistică: Cambridge, DSD, DELF, pentru care se pregătesc în laboratorul fonic al școlii, cu logistica de care beneficiem și ca urmare a faptului că suntem acreditați ca centru de evaluare Cambridge și DSD.

Ne onorează și numărul foarte mare de absolvenți admiși la facultățile din Cluj-Napoca, pe locuri bugetate, și cel al absolvenților care participă, cu succes, la examenul de titularizare și devin, chiar în toamna anului absolvirii liceului, colegii noștri.

Nu pot exista performanțe, nu poate exista calitate dacă nu există un corp profesoral bine pregătit și plin de abnegație. Cum sunt profesorii de la Gh. Șincai? De fapt, ce loc ocupă performanța, calitatea în programul dvs. managerial?

Cred că ne putem mândri în aceeași măsură cu elevii și cu profesorii noștri. Aproximativ 25% din titulari sunt absolvenți ai liceului nostru și cred că, alături de pregătirea profesională de excepție (aproape 90% au gradul 1 și 7 doctorat),  de certificarea lor ca mentori sau metodiști, ca formatori sau formatori de formatori, de preocuparea pentru cercetarea științifică, materializată în numeroase volume, acest lucru a constituit o premisă importantă, dar și  o dovadă a respectului și a dragostei față de instituția care i-a format. Realizăm, an de an, o expoziție de carte cu lucrările colegilor și am constatat că spațiul de expunere trebuie tot mai mult extins. Chiar în cadrul vizitei ARACIP s-a remarcat excepționala calitate a corpului profesoral, interesul pentru formare și dezvoltare profesională. An de an, colegii noștri participă la zeci de cursuri și proiecte naționale și internaționale care le permit o abordare inovativă, o racordare la noile tendințe, tehnici, la tot ce înseamnă educația, azi. De altfel, Zilele Școlii au ca moment principal Sesiunea Județeană de comunicări ce reunește deopotrivă cadre didactice și elevi, prilej de diseminare și de multiplicare a cunoștințelor, informațiilor de interes general. Lucrările prezentate sunt reunite în revista profesorilor, „Colocvii didactice“, coordonată de prof. dr. Codin Ciurean, ajunsă la numărul 8.

În viziunea și misiunea școlii, am încercat să sintetizăm elementele care asigură ceea ce am numit mediu educațional performant: condiții foarte bune de studiu, climat propice dezvoltării personale și profesionale, educație de înaltă calitate, în concordanță cu tendințele europene, valorificarea și valorizarea aptitudinilor, formarea unor competențe care să faciliteze inserția profesională și socială. Am reușit, în ultimii trei ani, să îmbunătățim simțitor condițiile de studiu, prin achiziționarea de mobilier și aparatură în peste jumătate din sălile de clasă, am refăcut integral rețeaua de internet, astfel încât să avem în fiecare sală de clasă conexiune la internet, am achiziționat calculatoarele noi din cele două laboratoare de informatică, am modernizat biblioteca școlii, internatul și cantina.

În plus, una dintre cele mai importante ținte strategice din proiectul de dezvoltare instituțională vizează Optimizarea calității procesului didactic prin formarea și perfecționarea continuă, în vederea dezvoltării spiritului competitiv, a obținerii performanței și a consolidării imaginii școlii în comunitate. Demersurile noastre au, în permamență, această prioritate.

Despre oferta educațională de la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai ce ne puteți spune? Cât de bogată este aceasta și cât de flexibilă?

Ne-am propus, atunci când am realizat cel mai recent PDI al școlii, o țintă strategică racordată la nevoia de revizuire a ofertei CDS, astfel încât acesta să corespundă nevoilor beneficiarilor, să permită dezvoltarea competențelor lingvistice, digitale și antreprenoriale în vederea facilitării integrării în spațiul european. Am considerat că oferta de discipline opționale dă, pe de o parte, alături de specializările pe care le propune, specificul unității școlare, iar pe de altă parte, permite o pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat sau în domenii noi. Fiind un liceu cu clase de profil vocațional și uman, direcția pe care am propus-o, prin disciplinele de tip CDS, e una care să permită atât comunicarea liberă, argumentativă în limba română și în limbi de circulație internațională, cât și facilitarea integrării în societatea românească sau în spațiul european.

Am ajuns, astfel, la o ofertă curriculară extrem de variată, cu peste 70 de CDS-uri, ce individualizează, credem noi, liceul, în peisajul învățământului local.

În ultimii doi ani, am decis să acordăm o importanță deosebită nevoilor elevilor și am aplicat, la finalul lunii noiembrie, chestionare la nivelul claselor IX-XI, în vederea stabilirii „profilului“ opționalului pe care și-l doresc, atât sub aspectul tipului, cât și al conținutului, al competențelor pe care doresc să și le dezvolte. Analiza rezultatelor la nivelul catedrelor a condus la îmbogățirea vizibilă a ofertei de CDS-uri. Elevii care optează pentru liceul nostru pot alege Spanglish, Dezbatere, oratorie și retorică, Comunicare inter și intrapersonală, Gramatică, Jurnalism, Engleza prin cântece și jocuri, Pregătire pentru certificări internaționale la engleză și franceză, Istoria Transilvaniei, Istoria Holocaustului, Turism internațional sau ansambluri artistice și sportive (teatru, cor, baschet, volei, majorete) etc.

Ce loc ocupă activitățile extracurriculare în preocupările Liceului Pedagogic?

În activitățile de promovare a imaginii școlii, la care participă elevii claselor a VIII-a de la școlile din județ, am auzit de foarte multe ori, ca răspuns, la întrebarea „De ce să alegi Pedagogic Zalău?“, „Pentru că se fac multe activități!“. E un adevăr care are susținere dacă avem în vedere numeroasele proiecte inițiate și derulate în școală. Aș menționa, în acest sens,  LLP OPEDUCA 2013 COMENIUS CMP STICHING EXPERTISE  CENTRUM LEREN VOOR DUERZOME ONTVIIKELLING, ERASMUS +KA 1 MODERN TEACHING PRACTICE  FOR QUALITY EDUCATION, ERASMUS  +KA  2  COMPETENT  IN VOLUNTEERING COMPETENT IN LIFE, YOUTH IN ACTION,  MADE FOR EUROPE, EUROPA, CASA NOASTRĂ, ECOPROVOCAREA care au permis, elevilor și profesorilor școlii, accesul la sisteme educaționale europene și dobândirea de cunoștințe și competențe deosebite.

Calendarul intern al activităților este extrem de bogat, an de an: Ziua limbilor străine, Săptămâna Holocaustului, Ziua internațională a educației, Ziua Europei, Gala multiculturalității, Săptămâna educației globale, Balul bobocilor,  Săptămâna legumelor și fructelor donate, Zilele învățământului sălăjean, Spectacolele de Crăciun și de Zilele Școlii, ETNOPED, „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie“ (concurs de creație literară, organizat cu ocazia zilei de 1 Decembrie), activitățile de volun­tariat, întâlniri lunare cu scriitorii din Uniunea Scriitorilor din România.

În acest an, ne-am propus și am reușit să inițiem proiecte realizate pe arii curriculare: Ca la carte, propus de catedra de limba română, limba maghiară și limba latină, Debate on (prof. Gilda Seișanu și Kinga Kiss) și vizite de studiu în cadrul proiectului „European Values“ (Flavia Ardelean, Kiss Kinga, Maria Gordan), organizate de catedra de engleză, Olimpismul- valori, principii, atitudini, propus de colegii de educație fizică și sport, director adj. Eszter Banto și Dan Predescu,  Caravana cu povești, un proiect de teatru de păpuși în limba engleză și română, realizat de elevii din clasa a XI-a A, de la specializarea învățători-educatoare, sub coordonarea doamnei prof. dr Mihaela Opre.

Ne bucură implicarea unui număr tot mai mare de elevi și susținerea instituțiilor de profil în inițierea și desfășurarea acestor activități și proiecte: ISJ Sălaj, Centrul de Cultură și Artă Sălaj, Biblioteca Județeană „I. S. Bădescu“, Clubul Olimpic Român, Casa de Cultură  Sindicatelor Zalău, Tenaris Silcotub, Michelin, Muzeul Județean de Istorie și Artă, alături de școlile gimnaziale partenere în proiecte sau ca școli de aplicație: Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, Școala Gimnazială Iuliu Maniu.  Multe dintre proiectele în care am avut ca parteneri aceste instituții ne-au adus premii care au îmbunătățit baza materială a școlii sau au permis desfășurarea în condiții foarte bune a activităților și vrem să le mulțumim, în mod special, managerilor Centrului de Cultură și Artă, Tenaris Silcotub și Michelin Romania.

Doamnă director, aș vrea să vă amintiți, pentru cititorii Tribunei Învățământului, cel mai emoționant moment pe care l-ați trăit aici, la Liceul Pedagogic Gh. Șincai.

Evident, în cei 18 ani care au trecut de când am pășit, pentru prima dată, în Liceul Pedagogic Gh Șincai, Zalău, am trăit extrem de multe momente emoționante pentru că, trebuie să recunosc, trăiesc intens fiecare emoție a celor din jurul meu, fie că sunt colegi, fie că sunt elevi. Sunt însă trei momente dintre care nu cred că aș putea alege, pe deplin împăcată, unul.

Cronologic, primul ar fi ziua de 1 septembrie în care am pășit, ca titulară, deopotrivă emoționată și mândră, în liceul care are poartă exact aceeași denumire pe care o avea liceul absolvit de mine la Blaj, în 1994 (Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai, Blaj).

Al doilea e momentul aniversar Gheorghe Șincai – 40, când ne-au fost alături, la manifestările specifice aniversării liceului, prilej cu care s-a lansat prima monografie a școlii, elevi și profesori din primele generații ale școlii. M-au emoționat nespus prezența, ținuta, discursurile, traseul profesional, imaginea școlii de odinioară și atmosfera create și cred că atunci am înțeles ce înseamnă „ethosul“ școlii.

Al treilea e unul pe care l-ați putea considera personal, dar care are o semnificație majoră pentru mine. An de an, eleve din clasa la care am fost dirigintă până în 2015, alături de care am fost în acest an, în urmă cu puțin timp, la festivitatea de absolvire a facultății, vin la festivitatea de deschidere a noului an școlar, unele chiar în uniformă. Le zăresc, la marginea careului, la fel de emoționate ca la începutul clasei a IX-a și preiau, evident, trăirile lor.

În fond, cred că despre acesta e vorba, în esență, dincolo de cunoștințe, priceperi, deprinderi, competențe, în meseria de dascăl.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU