Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Ghid juridic » Curier juridic – Tribuna invatamantului nr.1231

Curier juridic – Tribuna invatamantului nr.1231

BOGDAN BOTEZATU

Având în vedere situația prezentată de dumneavoastră,  persoana în cauză avea statut de cadru didactic suplinitor în perioada 01.09.1989-31.08.1990. Numirea în funcția de director începând cu data de 21.01.1990  precizează că persoana în cauză are statut de cadru didactic titular.  Ținând cont de faptul că  persoanei în cauză i se încheie contract individual de muncă pe perioadă determinată în perioada 01.09.1989-31.08.1990, detașarea în funcția de director nu îi conferă statut de cadru didactic titular.

Titularizarea  în  sistemul de învățământ s-a realizat în perioada 1 septembrie 1990 prin Hotărârea de Guvern nr. 487/1990,  în urma căreia suplinitorii aflați în sistem în acea perioadă s-au titularizat în baza unui concurs de dosare.

Potrivit HG nr. 487/1990, criteriile de selecție aplicate în cazul mai multor solicitanți pe aceeași catedră erau: gradele didactice, media generală de absolvire a instituției de învățământ și vechimea.

Din punctul nostru de vedere și din conținutul adresei prin care s-a dispus numirea în funcția de director rezultă că este vorba de o eroare materială privind statutul persoanei în cauză.

VERONICA COSTANDI

Precizăm că nu există nicio reglementare expresă privind menținerea în activitate a personalului didactic auxiliar peste vârsta standard de pensionare.

Având în vedere că la data de 17 aprilie 2014 îndepliniți condițiile de pensionare pentru limită de vârstă, vă facem cunoscut că după această dată  postul pe care îl ocupați se va vacanta. Încadrarea dumneavoastră pe acest post va fi posibilă în urma unui examen și în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, ce nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni, așa cum prevede în mod expres art. 84 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

GEORGIANA ȘI EUGEN CIUBOTARIU, jud. DÂMBOVIȚA

Recalculările salariale în baza Legii nr. 221 s-au realizat numai pentru personalul didactic și didactic auxiliar, membri de sindicat, care au formulat acțiune în instanță, având ca obiect recalcularea drepturilor de natură salarială.

Având în vedere că nu ați făcut obiectul Legii nr. 221 până în prezent, recuperarea acestor drepturi nu mai poate fi făcută decât pentru o perioadă de cel mult trei luni, întrucât termenul de prescripție extinctivă este aproape expirat. Termenul de prescripție extinctivă este intervalul de timp stabilit de lege, înăuntrul căruia trebuie exercitat dreptul la acțiune.

DOAMNEI/DOMNULUI ÎNGRIJITOR, jud. DÂMBOVIȚA

În prezent cuantumul salariului de bază pentru personalul nedidactic este prevăzut în OG nr. 10/2008, la care se adaugă sporul de vechime în muncă corespunzător tranșei de vechime avută.

Ținând cont că începând cu 01.01.2014 salariul minim brut pe țară este de 850 lei, iar salariul personalului nedidactic care beneficiază de un spor de  vechime în muncă de 25% se află sub salariul minim brut pe țară, salariile personalului nedidactic au fost plafonate la acest nivel.

Până la aplicarea efectivă a Legii-cadru nr. 284/2010, care face diferența în funcție de vechimea în muncă a salariului de bază stabilit prin utilizarea claselor de salarizare atribuite, salariul de bază este situat la nivelul salariului minim brut pe țară.

Jurist Ștefan MILITARU