Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Ghid juridic » Curier juridic – Tribuna invatamantului nr 1236

Curier juridic – Tribuna invatamantului nr 1236

IOANA POPESCU

Pentru ocuparea funcției de bibliotecar sunt necesare condițiile prevăzute de art. 250, lit. a) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, care prevede:

„Pentru funcția de bibliotecar, de documentarist și de redactor – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de în­văță­mânt, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învă­țământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcția de bibliotecar, de documentarist sau de redactor și absolvenți ai învățământului postliceal sau liceal cu diplomă în dome­niu/absol­virea cu examen de diplomă a unei instituții de învăță­mânt, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ ai căror absol­venți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcția de bibliotecar, de documentarist sau de redactor și alți absolvenți ai învățământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de inițiere în domeniu“.

În cazul în care studiile dumneavoastră sunt în specialitatea acestui post, rezultă că îndepliniți condițiile de ocupare a funcției de bibliotecar. Transferul pe un astfel de post nu este posibil deoarece Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede noțiunea de transfer.

Prin urmare, orice post poate fi ocupat nu­mai prin concurs. În cazul în care veți ocupa un astfel de post, încadrarea dumneavoastră se va realiza corespunzător vechimii și studiilor absolvite.

DANA CHIVULESCU

Stimată doamnă, răspunsul la întrebarea dumneavoastră a fost publicat în numărul anterior, din săptămâna 10-16 martie 2014. Având în vedere că până în acest moment nu ați reușit să-l citiți, ne vedem nevoiți să-l mai publicăm încă o dată.

1. Acordarea gradației de merit începând cu luna iulie 2009 s-a făcut pentru o perioadă efectivă de 4 ani, așa cum prevedea în mod expres Ordinul nr. 5730/27.10.2008. Având în vedere că intervalul în care trebuia să beneficiați de acordarea gradației de merit s-a suprapus cu suspendarea contractului individual de muncă pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, vă facem cunoscut faptul că nu puteți beneficia de acordarea gradației de merit ulterior perioadei pentru care a fost acordată.

Participarea la concursul pentru obți­nerea gradației de merit este condiționată de activitatea efectivă în învățământ în perioada 01 sep­tembrie 2009 – 31 august 2013 și calificativul „Foarte bine“ în fiecare an școlar încheiat în perioada evaluării.

Având în vedere că nu îndepliniți condițiile minimale de acordare a gradației de merit, vă comunicăm faptul că nu puteți participa la concursul de acordare a gradației de merit.

2. Nu există obligativitatea ca soțul să intre în concediu creștere copil o lună de zile. În cazul în care dumneavoastră sunteți persoana care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului și nu soțul, plata acesteia se va face până la împlinirea vârstei de 2 ani (24 august 2014).

ANONIM

Ne solicitați să vă transmitem răspunsul la o adresă de e-mail. Întrucât răspunsurile cititorilor pot fi date numai în cadrul acestei rubrici, vă rugăm să ne comunicați în scris acordul dumneavoastră în acest sens.

GABRIELA B.

Stimată doamnă, simțim nevoia să facem următoarea precizare:

În primul rând, nu există funcția de „administrator financiar de patrimoniu“. Funcția pe care sunteți încadrată este de „administrator financiar“, așa cum rezultă din informațiile transmise de dumneavoastră. Administratorul de patrimoniu este o altă funcție didactic-auxiliară, cu alte atribuții decât cele ale administratorului financiar. Vă rugăm să studiați art. 249 și art. 250 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 pentru a vă însuși diferența dintre cele două posturi.

Având în vedere că sunteți încadrată pe post pe perioadă determinată datorită stării de incapacitate temporară de muncă a titularului de post, ne surprinde faptul, datorită funcției pe care o ocupați, că ați întrebat la inspectorat dacă poate înceta contractul de muncă al titularului. Evident că răspunsul primit este unul mai mult decât corect din partea inspectoratului deoarece postul va rămâne rezervat atât timp cât va fi necesar în vederea recuperării persoanei în cauză sau, în caz contrar, va fi revizuibil până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă.

Cât despre Curtea de Conturi care nu respectă prevederile CCMUNSAIP vă comunicăm că aveți dreptul de a contesta deciziile de impunere.

CCMUNSAIP are ca scop respectarea în condițiile legii a obligațiilor reciproce dintre angajator și angajat. Toate aceste reglementări prevăzute în CCMUNSAIP au fost negociate de către organizațiile sindicale care au venit în sprijinul salariaților pentru a beneficia de anumite facilități, cât și drepturi de natură salarială. Având în vedere că Legea Educației Naționale este legea organică după care funcționăm, sindicatele au făcut demersuri pentru includerea în această lege a decontării navetei personalului didactic tocmai în vederea respectării acestui act normativ care ne reprezintă la nivel național.

Prin urmare, vă facem cunoscut faptul că prevederile CCMUNSAIP sunt aplicabile și obligatorii.

 

Jurist Ștefan MILITARU