Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Ghid juridic » Curier juridic – Tribuna invatamantului nr. 1238

Curier juridic – Tribuna invatamantului nr. 1238

RADU IOSIF, jud. COVASNA

Din cele precizate de dumneavoastră reținem că persoana despre care faceți vorbire a fost repartizat(ă) în unitate la începutul acestui an școlar, având statut de suplinitor. Ținând cont de faptul că a depus cerere de pensionare pentru limită de vârstă începând cu 22 ianuarie 2014, contractul individual de muncă a încetat de drept potrivit dispozițiilor art. 56, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

După data pensionării, respectiv 22 ianuarie 2014, susțineți că persoana în cauză a fost încadrată în regim „plata cu ora” până la 30 martie 2014. Care au fost considerentele pentru care ați stabilit că durata celui de-al doilea contract individual de muncă să fie până la această dată? Având în vedere intervalul pentru care a fost încheiat cel de-al doilea contract individual de muncă, în regim „plata cu ora”, încetarea se va face corespunzător art. 56, alin. (1), lit. i) din același act normativ invocat mai sus. În situația prezentată sancționarea disciplinară nu mai poate fi posibilă.

DANA CHIVULESCU

Ne cerem scuze pentru răspunsul dat în numărul anterior publicației noastre în care am precizat că nu puteți beneficia de gradația de merit ulterior perioadei pentru care a fost acordată, deoarece intervalul respectiv s-a suprapus cu suspendarea contractului individual de muncă. Așadar, revenim asupra acestuia:

Analizând cu atenție legislația aplicabilă în materie, art. 2, alin. (2) din OMECI nr. 5730/27.10.2008 precizează că: „Numărul de gradații care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice de predare, posturilor didactice auxiliare și de conducere se scade numărul de gradații acordate în ultimii 3 ani, avându-se în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 4 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții în condițiile art. 101, alin. (1), (2), (4) și (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.”

ILINCA DUMITRU

Suntem în cunoștință de cauză că nu există diferență din punct de vedere al salarizării între personalul nedidactic cu vechime în muncă și personalul nedidactic nou angajat, fără vechime, dar acest lucru se întâmplă în conformitate cu prevederile legale. În prezent, cuantumul salariului de bază pentru personalul nedidactic este prevăzut în OG nr. 10/2008, la care se adaugă sporul de vechime în muncă corespunzător tranșei de vechime avută.

Prorogarea prin diferite acte normative de punere în aplicare a Legii-cadru nr. 284/2010 a condus la situația de plafonare a salariilor pentru personalul nedidactic. Evident că aplicarea Legii-cadru nr. 284/2010 va avea ca efect îndreptarea acestor nedreptăți, făcând diferența în funcție de vechimea în muncă a fiecărui salariat prin utilizarea claselor de salarizare, rezultând astfel o salarizare diferențiată. Până la remedierea acestei situații suntem în asentimentul dumneavoastră privind nemulțumirea referitoare la modul de încadrare, salarizare și generare a fluturașilor din aplicația EDUSAL, din care nu rezultă salariul de încadrare și sporul de vechime în muncă. Precizăm că organizațiile sindicale au făcut demersurile necesare ca această nedreptate să fie corectată, însă nu ne rămâne decât să așteptăm.

LENUȚA BăLȚAT, jud. SIBIU

Acordarea indemnizației de conducere pentru funcția de administrator financiar diferă de la caz la caz. În cazul în care ați beneficiat de indemnizație de conducere, vă comunicăm că, prin efectul hotărârii Curții Constituționale prin care OUG nr. 77/2013 a fost declarată neconstituțională, angajatorul are obligația de a vă repune în drepturile salariale deținute anterior.

Jurist Ștefan MILITARU