Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Ghid juridic » Curier juridic Tribuna invatamantului nr. 1239

Curier juridic Tribuna invatamantului nr. 1239

COLECTIVUL DE CADRE DIDACTICE, jud. IALOMIŢA

Postul de educator vacantat în timpul anului şcolar poate fi ocupat în urma organizării şedinţelor publice la nivel de inspectorat.

În cazul în care postul nu poate fi ocupat în şedinţa publică, poate fi repartizat la nivel de unitate în urma solicitărilor titularilor, suplinitorilor, profesorilor asociaţi sau cadrelor didactice pensionate, în regim „plata cu ora”, numai cu aprobarea ISJ.

Prioritatea ocupării acestui post nu este reglementată de niciun act normativ.

B.C.M.

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ se poate realiza în condiţiile art. 51, alin. (2) din Ordinul nr. 5451/2013 – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic, modificat prin Ordinul nr. 3080/2014, având următorul conţinut:

„(2) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar al personalului didactic titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minimă 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/ titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minimă 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală ori dacă a obţinut cel puţin nota/media 7 (şapte) la un concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, aflându-se în una dintre următoarele situaţii: a) a obţinut o notă de minimum 7 (şapte) la unul dintre concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat anterioare din sesiunile 2008-2011, iar ulterior, după obţinerea ultimei note de cel puţin 7 (şapte) în perioada 2008-2011, nu a obţinut note sub 5 (cinci) la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat; b) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puţin media 7 (şapte) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obţinut note sub 5 (cinci) la următorul concurs de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat; c) a obţinut cel puţin nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/orală sau inspecţia specială la clasă la concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013.”

Având în vedere că dumneavoastră aţi obţinut în anul 2006 o notă „puţin sub 7”, considerăm că nu îndepliniţi condiţiile de parti­cipare la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

PERSIDA BOGDAN, jud. MUREŞ

1. Acordarea gradaţiei de merit începând cu luna iulie 2009 s-a făcut pentru o perioadă efectivă de 4 ani. În cazul în care persoana în cauză în acest interval a beneficiat de concediu creştere copil, vă comunicăm că are dreptul de a beneficia de acordarea gradaţiei de merit proporţional cu perioada în care contractul individual de muncă a fost suspendat.

Răspunsul nostru îşi are sediul materiei în cuprinsul art. 2, alin. (2) din OMECI nr. 5730/27.10.2008, care prevede:

„Numărul de gradaţii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice de predare, posturilor didactice auxiliare şi de conducere se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 3 ani, avându-se în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 4 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii în condiţiile art. 101, alin. (1), (2), (4) şi (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. În cazul încetării de drept a contractului individual de muncă în urma pensionării pentru limită de vârstă, personalul de conducere poate beneficia de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat.

Ordinul nr. 5559/2011 prevede că neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele anului şcolar următor.

În cazul în care numărul de zile de concediu de odihnă pentru care urmează să se facă compensarea depăşeşte durata numărului de zile raportată la un an şcolar, vă comunicăm că nu puteţi acorda un număr mai mare de zile ce depăşeşte durata concediului de odihnă pentru 3 ani şcolari.

Jurist Ştefan MILITARU