Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Ghid juridic » Curier juridic – Tribuna invatamantului nr. 1243

Curier juridic – Tribuna invatamantului nr. 1243

 

SÂNZIANA

Din datele transmise de dumneavoastră rezultă că încadrarea în funcţia de „secretar IV S” s-a realizat în mod corect.

Precizăm că nu este posibil să ocupaţi funcţia de „secretar II S” doar pentru simplul fapt ca „aşa era în plată postul”. Pentru a fi promovată pe trepte/grade profesionale este necesar să parcurgeţi etapele privind promovarea personalului didactic auxiliar potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile.

Promovarea personalului didactic auxiliar se va realiza potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 şi ale

art. 4 din anexa nr. I, cap. II, lit. L din Legea-cadru nr. 284/2010.

ANCA POPESCU

Având în vedere că încadrarea iniţială a doamnei administrator financiar a fost de 0,5 în unitatea dumneavoastră şi 0,5 într-o altă unitate, iar din luna noiembrie 2012 îşi întregeşte postul în cea de-a doua unitate, rezultă că încadrarea din unitatea dumneavoastră este în regim de cumul, existând două contracte individuale de muncă, din care unul cu timp parţial de muncă.

În această situaţie salariatul beneficiază de toate drepturile care i se cuvin de la fiecare angajator în parte.

Trebuie avut în vedere şi faptul că modificarea contractului individual de muncă se poate face numai prin acordul părţilor, în condiţiile art. 41 din Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Facem această precizare întrucât nu cunoaştem modalitatea prin care contractul de muncă cu timp parţial a fost modificat într-un contract de muncă cu timp integral.

Jurist Ştefan MILITARU