Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Ghid juridic » Curier Juridic – Tribuna invatamantului nr. 1298

Curier Juridic – Tribuna invatamantului nr. 1298

 

DOMNULUI ADMINSTRATOR DE PATRIMONIU
În conformitate cu prevederile art. 250 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, vă comunicăm că facultatea absolvită de dumneavoastră, respectiv Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, nu permite transformarea postului de administrator de patrimoniu din post cu studii medii în post cu studii superioare deoarece nu îndepliniţi condiţia prevăzută de lege:

„Pentru funcţia de administrator de patrimoniu – îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţiile de inginer, subinginer sau economist”.

SIMONA MOCANU, jud. VASLUI
Având în vedere ca în anul şcolar 2008-2009 aţi funcţionat ca profesor suplinitor necalificat, în mod corect unitatea de învăţământ a încheiat un contract individual de muncă pe perioadă determinată.

În cazul în care în februarie 2009 aţi absolvit facultatea despre care faceţi vorbire, acest lucru a permis reîncadrarea dumneavoastră ca profesor calificat, însă nu modifică durata contractului individual de muncă. Singura modificare intervenită în contract a fost asupra elementului J – „salariul”.

Din punctul nostru de vedere, considerăm că unitatea de învăţământ a procedat corect privind încetarea contractului individual de muncă cu data de 20 iunie 2009, înscrisul în carnetul de muncă realizându-se în baza deciziei de numire emisă de ISJ.

VIORICA PAVEL, jud. ALBA
Ne solicitaţi să vă transmitem răspunsul la o adresă de corespondenţă. Întrucât răspunsurile cititorilor pot fi date numai în cadrul acestei rubrici, vă rugăm să ne comunicaţi în scris acordul dumneavoastră în acest sens.

Jurist Ştefan MILITARU