Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Datele statistice sunt sugestive pentru ceea ce înseamnă calitatea educației și performanța în școala noastră“

„Datele statistice sunt sugestive pentru ceea ce înseamnă calitatea educației și performanța în școala noastră“

Interviu cu Prof. Mircea Gemescu, directorul Scolii Gimnaziale nr.7 , din Giurgiu


Stimate domnule director, Școala Gimnazială Nr. 7, din Giurgiu, este una dintre cele mai bune unități de acest gen din județ, dar este și una dintre cele mai vechi, având în spate un istoric de peste 120 de ani. Ce credeți că îi conferă acest statut de excelență, doar vechimea sau mai este și altceva?

Fără îndoială, Școala Gimnazială Nr. 7 Giurgiu a fost și este una dintre instituțiile de elită ale învățământului giurgiuvean, cu origini în vechiul Liceu Ortodox de Fete Alexandrina Cantacuzino, înființat în jurul anului 1890.  De atunci și până astăzi, spiritul de performanță și  de competiție, alături de celelalte valori autentice ale școlii românești tradiționale, precum respectul, s-au transmis din generație în generație  în rândul profesorilor și al elevilor.

Însă școala noastră a ținut pasul și cu modernitatea, beneficiind actualmente de videoproiectoare în rețea wireless în toate sălile de clasă, table interactive, calculatoare, softuri educaționale pentru predarea tuturor disciplinelor, laborator de științe, bibliotecă, cabinet de consiliere școlară. Elevii și profesorii beneficiază de aer condiționat în toate sălile de clasă și de boilere cu apă caldă la toate toaletele.

Pentru a ne menține în topul școlilor giurgiuvene, la nivelul managementului școlii am inițiat și coordonat o serie de programe care vizează toate aspectele funcționale ale școlii, ca de exemplu:  Programul de integrare socio-educațională „Elevi cu șanse egale într-o școală incluzivă“, Programul de well being „Pentru o stare de bine în școală“, Programul de adaptare socio-emoțională și școlară  „Sunt mic, dar sunt voinic!“, Programul pentru excelență „Școala 7 este în top!“,  Programul de integrare europeană „Suntem o școală europeană!“, Programul pentru dezvoltarea resurselor umane „Profesor de succes“, Programul pentru promovarea imaginii școlii în comunitate „7 pentru viitor!“ șa.

Așa se face că ne mândrim cu foștii elevi, pe care îi regăsim acum ca profesioniști  peste tot în lume și în toate domeniile,  de la cercetătorii din Silicon Valley și Nasa,  la lumea afacerilor și a finanțelor din Londra-Tokio-New York,  la înalții funcționari de la Bruxelles. De asemenea, absolvenții noștri ne fac cinste și în țară, oriunde își desfășoară activitatea, în sectorul public sau în cel privat.

Și pentru că nimic nu este întâmplător, suntem printre primele unități din țară care au organizat programe de formare și perfecționare în domeniul managementului educațional de nivel european. În anul 2007, directorul școlii a coordonat Vizita Arion cu titlul „Stiluri manageriale“,  la care au aplicat un secretar de stat și nouă directori din zece țări europene. Deoarece atmosfera de la Giurgiu a fost una specială, s-au pus bazele unui grup nonformal,  unic se pare în istoria proiectelor cu finanțare UE, care a continuat organizarea prin autofinanțare a  întâlnirilor de perfecționare managerială timp de zece ani, în aproape toate țările implicate: Suedia, Turcia, Germania, Franța, Belgia, Cehia ș.a. În 2016  a avut loc o reuniune din nou la Giurgiu a majorității directorilor europeni, pentru concluzii și relansarea proiectului.

În ce atmosferă învață copiii la Școala Nr. 7?

Vrem să credem că elevii noștri vin la școală cu plăcere datorită educației de calitate pe care o primesc, dar și datorită atmosferei create în Școala Șapte. Cadrele didactice se străduiesc să asigure un climat plăcut în timpul orelor de curs și în pauze, aducând în  Școala Gimnazială Nr. 7 Giurgiu ceea ce au simțit că există în școlile europene vizitate, mai ales în cele nordice, și anume starea de bine.

Prin urmare, eforturile noastre sunt de a crea un mediu prietenos și atractiv  care să dezinhibe energiile elevilor,  să lase loc inițiativelor, să promoveze creativitatea și să dea fiecăruia șansa de a se simți  valorizat și acceptat. În acest sens, am dat viață zidurilor școlii și pereților acesteia prin picturi, mesaje motivaționale, bannere, produse ale activității elevilor și profesorilor, diplome. Fiecare sală de clasă poartă numele unui fost profesor sau director pentru care școala aceasta a fost a doua familie.

Ne preocupă, așadar, să punem în evidență ethosul Școlii 7 prin tradițiile transmise de la generațiile anterioare, dar și prin valori și simboluri noi, precum: sigla, motto-ul,  imnul școlii,  serbările devenite ritualice șa. Aș cita din imnul școlii noastre intitulat „Șapte pentru viitor!“: „Înveți carte, mergi departe! Școala, Școala, Școala Șapte!“

De asemenea, întotdeauna a existat o bună relație școală-familie, părinții înțelegând cât de important este să se implice în viața școlară a copiilor lor, pentru a asigura un climat potrivit unei educații de calitate.

Ce înseamnă, de fapt, concepte precum calitate, performanță, pentru Școala Gimnazială Nr. 7?

Datele statistice sunt sugestive pentru ceea ce înseamnă calitatea educației și performanța în școala noastră. Procentul de promovabilitate la examenele naționale de la sfârșitul clasei a VIII-a nu a scazut niciodată sub 85%, în condițiile în care avem elevi din toate categoriile sociale, din toate zonele orașului și chiar din mediul rural.

În fiecare an am avut absolvenți cu zece pe linie și media 10 la examenul final, aceștia regăsindu-se în topul celor mai prestigioase licee din oraș și din București.

An de an, munca profesorilor și a elevilor face ca școala noastră să aibă zeci de olimpici județeni și numeroase premii la olimpiadele naționale la aproape toate disciplinele.

O atenție deosebită și mult suflet punem permanent în integrarea copiilor cu CES și a copiilor proveniți din medii dezavantajate social, cum ar fi copiii de etnie romă, cei din familiile monoparentale sau cei afectați de sărăcie.

Școala noastră s-a făcut remarcată la nivel național și internațional și prin inițierea și organizarea Concursului de matematică „Elena Bădilă“.

În accepțiunea noastră, calitatea în învățământ nu înseamnă doar un stoc de cunoștințe traduse în note mari, ci presupune calitatea umană în general, tradusă în valori și atitudini pozitive, adică în formarea de caractere autentice. De aceea promovăm valori, precum: empatia, toleranța, spiritul de echipă, generozitatea, diversitatea, interculturalitatea.

Credem că adevărata performanță se validează în timp și că feed-back-ul se măsoară inclusiv prin numărul de generații de foști elevi, realizați familial și profesional, care se întorc să mulțumească foștilor profesori sau prin numărul de familii din comunitate legate printr-o generație sau mai multe de Școala 7. De fapt, la noi  există tradiția de a fi absolvent al Școlii Șapte din generație în generație.

Fără o deschidere către lume, către Europa, nu se mai poate vorbi astăzi de calitate. Vorbiți-ne despre legăturile școlii cu mediul educațional european – proiecte, schimburi de experiență etc.

În ceea ce privește proiectele europene, este firesc să dăm Cezarului ce-i al… doamnei prof. Marinela Anghel, care, prin pasiune și experiență, a realizat, probabil un record național  în ceea ce privește atragerea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

Datorită doamnei profesoare, școala noastră are o tradiție de peste 13 ani de colaborare europeană atât ca partener, cât și în calitate de școală coordonatoare. Până în prezent au fost implementate nouă proiecte europene cu tematică diversă: sport, jocuri tradiționale, teatru, tradiții, protejarea mediului.

De exemplu, în programul Socrates, în perioada 2005-2008, au fost derulate două proiecte Comenius: Proiectul „Move to Improve“, cu parteneri din Portugalia și Polonia și Proiectul  „Playing with European Children“, cu parteneri din Turcia și Italia.

În cadrul Programului „LifeLong Learning“ s-au implementat proiectele multilaterale Comenius: „European Children on the Same Stage“ (2010-2012), cu parteneri din Bulgaria, Grecia, Turcia, Slovenia, Polonia și Spania, și  Proiectul „Traditions under the European Sky“ (2013-2015), cu parteneri din Cehia, Irlanda, Turcia, Portugalia și Lituania.

În  Programul Erasmus+, școala noastră a coordonat Proiectul K2 „Don’t Throw, Make It Glow!“ (2015-2017), cu parteneri din Grecia, Malta, Finlanda și Italia.

În același program de finanțare este în curs de implementare Proiectul „The Way People Live in Different Countries“ (2016-2018), cu parteneri din Cehia, Finlanda, Grecia și Cipru.

Anul acesta am câștigat alte două proiecte Erasmus+ care se vor derula pe o perioadă de doi ani:  Proiectul „Environmental Green Gates School“, cu parteneri din Franța, Grecia, Lituania, Germania și Italia, și Proiectul  „The Rivers Tell“, cu parteneri din Italia, Grecia, Lituania și Portugalia.

Pe lângă aceste proiecte, cadrele didactice și elevii au participat și la activități în cadrul unor proiecte de tineret „Youth in Action“ sau Grundtvig, în parteneriat cu diferite ONG-uri din oraș.

Implicarea în aceste activități are un impact pozitiv asupra elevilor și cadrelor didactice, fiecare dintre participanţii la proiecte având de învăţat şi de câştigat în acelaşi timp. Proiectele europene ne-au adus noi cunoştinţe, noi capacităţi, schimb de idei, transfer de practici creative, noi strategii didactice, exersarea şi perfecţionarea limbilor străine în contexte reale.

Toată această activitate europeană a școlii a fost răsplătită prin acordarea certificatului de „Școală Europeană“, în anii 2014 și 2017, în cadrul unui concurs național.

Despre oferta educațională ce ne puteți spune?

Pe lângă curriculumul național, acordăm o atenție deosebită curriculumului la decizia școlii, reprezentat prin opționale precum: Reciclăm și natura protejăm!, Reciclare creativă, care continuă și dezvoltă Proiectul European „Don’t Throw, Make It Glow!“. Alte opționale atractive sunt: Magic English, Communiquer par ecrit en francais, Matematica aplicată, Știința și viața cotidiană șa. În oferta școlii se regăsesc și o serie de cercuri și cluburi, precum cele de teatru în română și engleză și Cenaclul literar-artistic „Anastase Firimiță“ etc.

Vorbiți-ne la finalul interviului nostru și despre activitățile extracurriculare care se desfășoară aici.

Oferta activităților extracurriculare este foarte bogată și atrac­tivă: serbări școlare, activități ecologice de colectare și valorificare a deșeurilor, activități umanitare în parteneriat cu DGASPC și Crucea Roșie, participarea la numeroase concursuri culturale și sportive, excursii și tabere naționale și internaționale șa.

În fiecare an, una din trupele de teatru ale școlii participă la Festivalul de Teatru în Engleză pentru Elevi de la Cluj-Napoca de unde  vine  cu premii numeroase.

Nu este de neglijat că peste 50%  din elevii noștri participă în timpul liber la cursurile de muzică și de arte plastice ale Școlii Victor Karpis, la cercurile Palatului Copiilor, la cluburile sportive ale municipiului  și la cercurile de dans din orașul nostru.

Toate aceste activități au rolul de a-i forma pe elevi pentru viața de zi cu zi, ajutându-i să descopere lucruri noi și să se descopere pe ei înșiși, să dobîndească sau să dezvolte anumite competențe care să-i ajute în viitor. Toate aceste activități oferă suport în reușita școlară, fructificând aptitudinile și talentele elevilor.

În an centenar, școala noastră, în parteneriat cu Primăria Giurgiu ca finanțator, va oferi fiecărui elev șansa să viziteze Muzeul Național de Istorie și Muzeul Militar din București. De sărbătorile de iarnă, tot în parteneriat cu primăria, vom decora și ilumina cu motive tricolore un copac din Parcul Alei.

Ne-ați putea face, în câteva cuvinte, un portret al absolventului Școlii Gimnaziale Nr. 7?

Îmi place să cred că absolventul Școlii Gimnaziale Nr. 7 Giurgiu însuflețește următoarele cuvinte: știință-conștiință-caracter. În final, aș dori să mulțumesc echipei școlii noastre formate din elevi, profesori, părinți, bunici, parteneri locali, pentru implicarea în construcția viitorului.

Un gând pios de recunoștință aduc foștilor directori și profesori ai școlii pentru dăruirea și munca de a duce flacăra științei și a omeniei mai departe.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU