Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Noutati legislative » Despre ajutorul pentru nașterea unui copil

Despre ajutorul pentru nașterea unui copil

În ultima perioadă am primit numeroase întrebări referitoare la acordarea ajutorului pentru nașterea unui copil. În următoarele rânduri ne propunem să răspundem la această întrebare.

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar (CCMUNSAIP) a fost înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (actualmente Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice) sub nr. 59276/02.11.2012 și a fost publicat în Monitorul Oficial al României – Partea a V-a, nr. 5/14.11.2012. Acest contract a intrat în vigoare de la data înregistrării, respectiv 2 noiembrie 2012.

Potrivit art. 36, alin. (3), lit. a) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar: „Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (actualmente Ministerul Educației Naționale) va face demersurile necesare pentru ca în viitoarea lege a salarizării să fie reglementate următoarele drepturi:

a) un salariu de bază plătit mamei de către unitatea/instituția de învățământ prevăzută în Anexa nr. 4, pentru nașterea fiecărui copil; dacă mama nu este salariată sau în cazul decesului acesteia, soțul/tatăl copilului va beneficia de această plată; ajutorul se acordă și în cazul mamelor care au născut gemeni, tripleți etc., pentru fiecare dintre copii…”

Art. 33, alin. (3) din CCMUNSAIP prevede: „Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (actualmente Ministerul Educației Naționale) se obligă ca, împreună cu federațiile sindicale semnatare ale prezentului contract, să elaboreze, până la 31 martie 2013, un proiect de lege pentru salarizarea personalului din învățământ, care să țină seama de importanța socială a acestei categorii socio-profesionale. MECTS se obligă să înainteze Guvernului acest proiect de lege până la data de 1 iunie 2013 și să depună diligențele necesare în vederea adoptării acestuia de către Parlamentul României până la data de 1 iulie 2013”.

Până la această dată, proiectul legii pentru salarizarea personalului din învățământ, prevăzut de art. 33, alin. (3) din CCMUNSAIP, nu a fost elaborat de Ministerul Educației Naționale, deși, încă din data de 25.01.2013, pe agenda întâlnirii cu ministrul Educației Naționale, domnul Remus Pricopie, reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au ridicat și problema desemnării de către MEN a membrilor în comisia paritară de la nivelul ministerului și convocarea acesteia în vederea discutării problemelor decurgând din aplicarea Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar. Menționăm și faptul că Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a identificat un număr de 15 probleme decurgând din aplicarea CCMUNSAIP, printre care și elaborarea până la 31 martie 2013 a unui proiect de lege pentru salarizarea personalului din învățământ, care să țină seama de importanța socială a acestei categorii socio-profesionale, finalizarea Regulamentului privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestora, elaborarea proiectului de lege privind plățile compensatorii care se acordă salariaților în cazul concedierii pentru motive care nu țin de persoana salariatului sau pentru cei concediați pentru inaptitudine fizică și/sau psihică, constatată prin decizia organelor competente de expertiză medicală etc.

În data de 25.03.2013 și în data de 23.04.2013, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret au solicitat convocarea comisiei paritare de la nivelul Ministerului Educației Naționale, pentru a discuta inclusiv problemele decurgând din aplicarea contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate.

În condițiile în care până la această dată nu a fost adoptată legea pentru salarizarea personalului din învățământ, care să prevadă acordarea unui salariu de bază plătit mamei salariate pentru nașterea fiecărui copil, și ținând cont de dispozițiile art. 138, alin. (1) și alin. (3) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modi­ficările ulterioare, conform cărora: (1) „Prin contractele/ acordurile colective de muncă încheiate în sectorul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi în bani și în natură altele decât cele prevăzute de legislația în vigoare pentru categoria respectivă de personal”, „Drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege în limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor și nu pot fi modificate prin contracte colective de muncă…”, în prezent nu se poate acorda salariul de bază pentru nașterea unui copil, prevăzut de art. 36, alin. (3), lit. a) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar.

 

Liliana GLINTA|,

Consilier juridic FSLI