Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Despre starea învățământului ar trebui să discutăm în fiecare zi până înțelegem cu toții cât de importantă este educația într-o societate“

„Despre starea învățământului ar trebui să discutăm în fiecare zi până înțelegem cu toții cât de importantă este educația într-o societate“

Interviu cu prof. Eugenia Marcela DĂRĂMUȘ, inspectorul general al ISJ Alba


Stimată doamnă inspector general, a perturbat în vreun fel anul școlar demisia ministrului Valentin Popa? La nivelul județului Alba care este situația?

Nu pot spune că demisia ministrului  Valentin Popa a fost o situație care să ne bucure, dar  pot afirma cu încredere faptul că procesul de învăţământ a continuat și, după această situatie, să funcţioneze normal, călăuzindu-se după normele şi legislaţia în domeniul educaţiei în vigoare la această dată. Un ministru, indiferent de ministerul pe care-l coordonează,  este cel care creează strategii şi politici la nivel de minister, pentru a facilita aplicarea  într un mod cât mai eficient a programului general de guvernare pe domeniul respectiv. Demisia unui ministru poate naşte o situaţie de provizorat,  aşa cum aţi afirmat și dumneavoastră,  dar nu atât de gravă încât să perturbe buna funcţionare a ministerului, în ansamblul său. Aşadar, învăţământul românesc, inclusiv cel din judeţul Alba, s-a derulat în cele mai bune condiții şi după demisia domnului ministrului Valentin Popa.

Problema manualelor școlare a afectat destul de serios începutul acestui an școlar. Ce se întâmplă în momentul de față la nivelul județului Alba?

Cred că această afirmație este o exagerare, prin încercarea de a transforma apariţia manualelor pe băncile şcolare într-o problemă care ar fi afectat serios începutul anului şcolar. În afara problemelor de editare apărute la unele manuale, şi pe care le ştim cu toţii,  nu se poate vorbi despre o problemă generală a manualelor, în sensul absenţei acestora la începutul anului şcolar de pe băncile elevilor. În judeţul Alba nu a existat nicio problemă legată de manualele şcolare și absolut toţi elevii au avut la începutul anului școlar manualele noi,  promise. Conducerea Inspectoratului Şcolar Alba  împreună cu managerii unităţilor de învăţământ din judeţ s-au mobilizat foarte serios în acest sens şi, profit de acest prilej, ca prin intermediul dumneavoastră  să le mulţumesc stimaţilor colegi pentru implicarea şi profesionalismul de care au dat dovadă,  pentru ca niciun elev să nu se găsească în neplăcuta situaţie de a nu avea manuale. Aşadar,  în județul Alba, am început anul şcolar cu manuale noi,  mult  aşteptate!

Care au fost – și sunt – principalele preocupări ale Inspectoratului Școlar Județean Alba în această perioadă?

Aveţi dreptate, începutul fiecărui an şcolar implică activităţi serioase atât la nivelul Inspectoratului Şcolar, cât şi la nivelul unităţilor de învăţământ, care îşi cunosc foarte bine rolul  în funcţionarea optimă a procesului de învăţământ şi, astfel, pot afirma faptul, fără teama de a greşi, că la nivelul judeţului Alba toate unităţile şcolare au fost bine pregătite pentru întâmpinarea dragilor noştri elevi. Vreau să felicit aici conducerile unităţilor administrativ-teritoriale care au înţeles importanţa şcolii pentru societate şi au distribuit fondurile financiare necesare pentru întreţinerea şi modernizarea unităţilor de învăţământ din raza lor de circumscripţie.

Numărul autorizaţiilor sanitare şi cele ISU este într-o contiunuă creştere, ceea ce dovedeşte o implicare serioasă atât a directorilor unităţilor şcolare, cât şi a autorităţilor locale. Acolo unde există conlucrare, rezultatele se văd şi sunt lăudabile.

Cele mai importante direcţii de lucru ale Inspectoratului Şcolar Alba se axează pe următoarele aspecte: Creşterea calităţii actului educațional; Prevenirea abandonului şcolar şi a absenteismului; Creşterea siguranţei în mediul şcolar; Promovarea învăţământului tehnic şi profesional.

Aceste direcții le-am sugerat și unităților de învățământ pentru a constitui o acțiune comună în atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus. Nu sunt aspecte irealizabile,  ci obiective firești, posibil de atins, chiar dacă misiunea în acest sens nu este ușoară.

Ne aflăm la începutul unui nou an şcolar și tocmai de aceea vă rugăm să ne faceți un tablou al învățământului din acest județ.

Ne aflăm la începutul anului școlar și, așa cum este normal, toate școlile din județul Alba sunt pregătite în acest sens. Dimensiunea școlii din Alba este una care se încadrează în cea impusă de lege și nici nu se putea altfel. N-avem probleme cu buna funcționare a unităților de învățământ,  iar catedrele sunt ocupate în proporție de peste 90 la sută cu personal didactic calificat. Avem și câteva situații unde se vor organiza concursuri la nivel de unitate pentru ocuparea unor catedre vacante sau rezervate.

Cum se prezintă unităţile de învăţământ din Alba la acest început de an? Cum răspund acestea cerinţelor actuale  ce definesc un învățământ eficient și de calitate?

N-avem situații care să impună imposibilitatea desfășurării actului educațional din cauza condițiilor materiale. Toate unitățile școlare împreună cu autoritățile locale au întreprins ample acțiuni se renovare și, unde a fost cazul, de reabilitare generală a spațiilor dedicate procesului de învățământ. Dacă la capitolul autorizații sanitare județul Alba se prezintă foarte bine, nu aceeași situație o întâlnim atunci când vorbim de autorizațiile ISU, care implică investiții foarte ample și extrem de costisitoare pentru unitățiile territorial administrative. Dar vă pot spune că și aici lucrurile stau bine în sensul în care numărul unităților de învățământ autorizate ISU crește de la an la an.

Foarte multe unități școlare, mai ales din mediul rural, au intrat în reabilitare generală, datorită unui program se finanțare oferit de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Chiar și Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian, din Alba Iulia,  beneficiaza de o finanțare guvernamentală și va intra într-un amplu proces de reabilitare și de modernizare.

Cu ce alte probleme, greutăți, urgențe vă confruntați în ce privește învățământul din județ?

Cea mai gravă problemă pe care suntem nevoiți să o gestionăm și care, de fapt, afectează întrega țară este cea legată de scăderea drastică a numărului de copii, mai ales în mediul rural. Un fenomen alarmant pentru noi, ca popor, pe care ne este foarte greu să-l acceptăm, dar din păcate aceasta este realitatea. Este o greutate foarte mare pe umerii Inspectoratului Școlar Alba, care trebuie să găsească cele mai bune soluții ca și elevii din zonele izolate și mai puțin populate să aibă acces gratuit la învățământ și un învățământ de calitate. Suntem datori ca fiecărui copil să-i oferim șansa de a face școală, indiferent de zona și mediul social din care provine.

În încheiere, vreau să ne spuneți, în câteva cuvinte, care sunt prioritățile în activitatea Inspectoratului Școlar Alba pentru anul școlar 2018-2019?

Despre starea învățământului ar trebui să discutăm în fiecare zi până înțelegem cu toții cât de importantă este educația într-o societate. Învățământul nu trebuie perceput ca un domeniu, este coloana vertebrală a viitorului națiunii noastre. Profesorii trebuie să-și recapete statutul binemeritat, deoarece ei sunt cei care transmit valori, modelează minți, croiesc destine, croiesc viitor!

Cred cu tărie că educația reprezintă cheia prin care putem să combatem violența, sărăcia, excluziunea socială sau radicalismul de orice fel. Educația este soluția nu doar pentru o societate mai prosperă, ci și pentru o societate mai unită. Iar pentru a avea o educație performantă avem, într-adevăr, nevoie să o evaluăm constant și să dezbatem public rezultatele.

Trebuie să asigurăm cadrul instituțional și organizatoric pentru practicarea managementului centrat pe unitatea de învățământ, bazat pe principiile asigurării egalității de șanse pentru toți beneficiarii direcți ai educației.

Când vorbim despre educația copiilor noștri, toate aspectele referitoare la aceasta reprezintă priorități atât pentru noi, cât și pentru ceilalți colegi din țară. Ne-am propus să creștem procentul de promovare la examenele naționale și media generală de promovare, chiar dacă suntem în top 10, nu de alta, dar aceste două aspecte oglindesc gradul de implicare atât al elevilor, cât și al cadrelor didactice în procesul de învățământ. Performanța cere efort, iar noi tocmai asta facem, să-i conștientizăm pe toți elevii noștri că fără muncă nu se poate obține valoare de niciun fel, mai ales  în educație. La începutul anului școlar, am transmis părinților un apel privind consolidarea  parteneriatului școală-fa­milie, sfătuindu-i să fie alături de școală, să considere dascălul un partener al lor în acest amplu și complex proces de formare al copiilor noștri. I-am îndemnat să conștientizeze faptul că școala nu se încheie odată cu ultima oră de curs, ci aceasta continuă și acasă, iar munca dascălilor se impune a fi continuată de  stimații părinți, în sensul în care copiii au nevoie să se desfășoare și acasă în același set de valori pe care și l-au însușit la școală. Sunt convinsă și sigură de tot sprijinul pe care părinții îl oferă școlii și nu am nicio îndoială în acest sens.

Totodată, avem în vedere creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ și astfel păstrăm o strânsă colaborare cu instituțiile de ordine publică din județ. Pe linia preve­nirii abandonului școlar, încurajăm diriginții să păstreze o foarte strânsă legătură cu famiile elevilor pentru a găsi împreună cele mai bune soluții în vederea parcurgerii cu bine a traseului educațional de către copii. Milităm pentru dezvoltarea abilităților practice ale elevilor și pentru frecventarea activităților extrașcolare derulate atât în școală, cât și prin Palatul și Cluburile Elevilor din județ. Acestea sunt foarte importante pentru deconetarea copiilor de la alte preocupări care nu întotdeauna le sunt de folos. Totodată, acordăm o mare atenție învățământului din mediul rural, pe care îl considerăm la fel de important ca și cel din mediul urban. În acest sens, elevii sunt cuprinși în diferite proiecte ce au drept scop estomparea diferențelor  între cele două medii privitoare la calitatea actului educațional.

Avem în derulare proiecte educaționale cu parteneri din Norvegia, Italia, Germania, Ungaria și Universitatea 1 Decembrie 1918, din Alba Iulia, proiecte cu finanțare nerambursabilă în care sunt implicate unități de învățământ din județ și în urma cărora ne propunem să identificăm cele mai bune formule după care să ne orientam în a face din școa­la românească o școală cu adevărat europeană.

Discutăm aici despre următoarele proiecte ale Inspectoratului Școlar Județean Alba: „Technical Partnership Towards Innovation and Cooperation for Vet“– proiect finanțat prin Erasmus+ (unități de învățământ implicate: Colegiul Tehnic Alexandru Domșa, Alba Iulia; Liceul Tehnologic Timotei Cipariu, Blaj);

„Școală Prietenoasă“ – proiect finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (unități de învățământ implicate: Liceul Corneliu Medrea, Zlatna; Școala Gimnazială Gârbova; Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, Blaj-Tiur; Liceul cu Program Sportiv Florin Fleșeriu, Sebeș.):

„The Chance Agent“ – proiect din cadrul programului „Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor“ în România, finanţat prin granturile SEE, mecanismul financiar 2014-2021 (toate unitățile de învățământ din județul Alba);

„Învățăm Împreună“ – proiect finanțat din fondurile Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului (unități de învățământ implicate: Școala Gimnazială Avram Iancu, Unirea; Școala Gimnazială Simion Balint, Roșia Montană; Școala Gimnazială Simion Lazăr, Lunca Mureșului; Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Cetatea de Baltă; Liceul Tehnologic Jidvei și Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Blaj-Tiur); „Copilăria Unește România“ – proiect de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, finanțat din fonduri publice, Ministerul Culturii și Identității Naționale (se adresează tuturor unităților de învățământ din județ);

„Program Interactiv de creștere a echității sociale pentru elevii și studenții din mediile defavorizate prin măsuri de facilitare a accesului la studii și a inserției pe piața muncii“ (Pro-Echitate) – proiect finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (licee din mediul rural și urban cu populație sub 10.000 locuitori – Liceul Horea, Cloşca și Crişan, Abrud, Liceul Corneliu Medrea, Zlatna, Liceul Dr. Lazăr Chirilă, Baia de Arieş, Colegiul Naţional Avram Iancu, Câmpeni, Liceul Tehnologic Silvic, Câmpeni, și Liceul Teoretic Teiuş).

Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc tuturor cadrelor didactice din județul Alba pentru buna colaborare pe care o avem de câțiva ani, iar ca dascăl și colegă îi rog să-mi permită să le adresez un îndemn, valabil pentru toți  cei care muncesc la catedră: să dăm tot ce avem mai bun în ființa noastră, ca astfel să devenim modele demne de urmat pentru elevi, deoarece puterea exemplului este mult mai mare decât puterea cuvintelor. Să fim luminători de suflete și făuritori de caractere ireproșabile. Iar în încheiere, să medităm puțin la un bine cunoscut proverb cu un mesaj profund: ,,Omul fără învățătură e ca pământul fără ploaie!“.

 

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU