Socialize

Facebook
Home » Conexiuni » Spiritualitate » DUMITRU, DUMITRA

DUMITRU, DUMITRA

Dumitru, nume pogorâtor din Agios Dimitrios, mărturi­sitorul creştin ucis cu lancea în temniţă pentru credinţa în Hristos, martirul din Tesalonic, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

Câţi Dumitri şi Dumitre îşi mai duseră zilele şi pe faţa acestui pământ, lucrându‑l, zidindu‑l, înălţându‑l, slăvindu‑l cu trudă, cu suflet şi credinţă…

Şi câţi Dumitri muriră în războaie, vărsându‑şi sângele pentru ţara aceasta…

Şi, iarăşi, câţi Dumitri iluştri îşi puseră mintea, geniul, harul şi priceperea în slujba culturii, ştiinţei, spiritualității şi civilizaţiei româneşti: Dimitrie Cantemir, Dimitrie Bolintineanu, Dimitrie Anghel, Dimitrie Onciul, Dimitrie Pompeiu, Dumitru Panaitescu‑Perpessicius, Dimitrie Leonida, Dumitru Stăniloae, Dumitru Prunariu… Şi câţi alţii…

Sorin Ivan