Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Ultima ora » EDUCAŢIA, PE DRUMUL REFORMEI ÎN VIZORUL MINISTERULUI: programele ŞCOlare, NOILE MANUALE, DOTAREA ŞCOLILOR, ŞANSELE EGALE DE ACCES LA CUNOAŞTERE

EDUCAŢIA, PE DRUMUL REFORMEI ÎN VIZORUL MINISTERULUI: programele ŞCOlare, NOILE MANUALE, DOTAREA ŞCOLILOR, ŞANSELE EGALE DE ACCES LA CUNOAŞTERE

Anul şcolar viitor se întrezăreşte de pe acum, ba se vede ceva şi din anii care vor veni. Ministerul Educaţiei Naţionale a emis mai multe reglementări de ultimă oră, atât cu perspectivă apropiată de aplicare, cât şi cu deschidere conturată în succesiunea ciclurilor de studii. Precizări de larg interes pentru domeniul educaţional şi nu numai vin în completare, cu lămuriri aşteptate asupra unor subiecte la zi: încărcătura programelor şcolare, conţinutul noilor manuale, asigurarea unor discipline cu cadre didactice, dotarea şcolilor, astfel încât şansele de acces la informaţie şi cunoaştere să fie cu adevărat egale pentru toţi elevii. Ministrul Pavel Năstase a semnat trei ordine în măsură să reglementeze problema la un moment dat acută a apariţiei manualelor şcolare: un ordin de aprobare a programelor şcolare pe a căror bază să fie realizate manualele, un ordin pentru aprobarea şi elaborarea manualelor de clasa a V-a şi un ordin privind completarea stocurilor de manuale aflate în uz.

Noile programe pentru gimnaziu continuă abordarea curriculară din învăţământul primar

Aprobând noile programe şcolare, ministrul Educaţiei Naţionale, Pavel Năstase, subliniază: „Programele pentru gimnaziu continuă abordarea dezvoltării curriculare din învăţământul primar şi se axează pe formarea competenţelor-cheie. Opţiunea pentru utilizarea competenţelor-cheie ca repere în stabilirea profilului de formare a reprezentat o decizie de politică educaţională în acord cu Legea Educaţiei Naţionale şi cu tendinţele europene în domeniu“. Pentru prima oară, au fost aplicate două verificări ale programelor în faza de elaborare a lor, pe lângă obişnuitul aport de substanţă al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi al Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare. O contribuţie a avut Academia Română, cu ai cărei specialişti, pe domenii, au fost purtate două runde aplicate de dezbatere. De asemenea, s-a făcut şi o ultimă validare din partea unor reprezentanţi ai celor care lucrează direct, zi de zi, cu programele şi manualele: câte doi profesori, din Bucureşti şi din judeţul Ilfov, de la fiecare disciplină din programele şcolare. După cum subliniază Ministerul Educaţiei Naţionale, au rezultat programe în care „accentul este pus pe dobândirea de competenţe: în acest mod este depăşită abordarea centrată exclusiv pe acumularea de cunoştinţe/conţinuturi ale învăţării, oferind elevilor oportunităţi pentru transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în contexte variate de viaţă“.

Conţinuturile sunt mijloace, nu scopuri în sine

Chiar înainte de a fi lansate în mod oficial, noile programe au declanşat nemulţumiri şi alte reacţii, inclusiv de refuz declarat cu ostentaţie. Vizate au fost, cu precădere, programele de limba şi literatura română, religie, consiliere şi dezvoltare personală, matematică, informatică şi tehnologia informaţiei etc. Faţă de eternizatele acuzaţii de excludere, aglomerare, chiar îndoctrinare, precizarea ministerială este fermă: „Competenţele prevăzute pentru fiecare an de studiu sunt corelate cu o varietate de exemple de activităţi de învăţare. În acest context, cadrele didactice au libertatea de a utiliza exemplele de activităţi de învăţare pe care le propune programa şcolară, de a le completa sau de a le înlocui, astfel încât acestea să asigure un demers didactic adecvat situaţiei concrete de la clasă. Conform Legii Educaţiei, programele acoperă doar 75% din timpul de predare-învăţare-evaluare, cadrele didactice având în plus la dispoziţie 25% din timpul alocat disciplinei pentru diversificarea şi adaptarea situaţiilor de învăţare, în acord cu nevoile, interesele şi aptitudinile fiecărui elev“. Ciprian Fartuşnic, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, conchide: „Conţinuturile sunt nişte mijloace, nu reprezintă scopuri în sine. Modificările aduse programelor şcolare au drept scop să dea sens unor cunoştinţe“.

Manualele celor o sută de zile

În privinţa realizării, selectării şi livrării manualelor şcolare pentru clasa a V-a, ministrul Pavel Năstase evidenţiază rezolvarea echitabilă, în acord cu editurile, a două probleme, în condiţiile date din acest an (de fapt, create de anul trecut, prin întârzierea procedurilor). Este vorba despre recuperarea întârzierii prin comprimarea la o sută de zile a timpului pentru depunerea ofertelor de manuale, de unde în mod obişnuit pentru aşa ceva erau alocate şase luni şi despre renunţarea la exclusivitatea criteriului preţ în selecţie. Astfel, va fi aplicată o formulă care combină criteriul calitativ (85% din punctajul total) cu criteriul preţ (15% din punctajul total). Obiectivul îl constituie punerea la dispoziţia elevilor şi a profesorilor a unor „manuale moderne, din ce în ce mai atractive“, spune ministrul Pavel Năstase şi dă asigurări că evoluţia procesului în curs va fi monitorizată săptămânal, dacă nu chiar zilnic. Secretarul de stat Gabriel Liviu Ispas accentuează că întregul proces de realizare a manualelor se derulează în deplină transparenţă şi – ca noutate – cu o liberalizare totală a selecţiei, în sensul că toate lucrările care vor îndeplini criteriile vor fi selectate.

Toate manualele, pentru toţi elevii, disponibile înainte de începerea anului şcolar

Referitor la problemele de aşteptat să le ridice orele de informatică şi TIC în ceea ce priveşte cadrele calificate şi dotarea, ministrul Pavel Năstase reaminteşte că, prin proiectul „Campusul şcolar“, prevăzut în programul de guvernare, „în şcolile unde nu avem Wi-Fi vor fi instalate echipamente corespunzătoare, astfel încât să avem posibilitatea ca toate şcolile, peste patru ani, să fie conectate la internet din clasă, nu ca punct fix“. Susţinerea va fi din fonduri europene. Pentru asigurarea profesorilor, se vor desfăşura sesiuni de reconversie, inclusiv cu sprijin din partea Asociaţiei Naţionale de Software. Ca dotare, vor fi valorificate disponibilităţi locale, eventual cu o anumită reaşezare a orelor, încât şi elevii din şcoli aflate în zone defavorizate să aibă acces la condiţii optime de lucru. Totodată, avansează ministrul o altă soluţie, „avem în zona universitară, la specializările de informatică, parcuri de calculatoare, laboratoare care se schimbă, tehnologic vorbind, odată la doi-trei ani. Calculatoarele care ies din folosinţă aici pot fi transferate la aceste şcoli, pentru că la gimnaziu disciplina care se va ţine pe calculator nu necesită echipamente de ultimă generaţie“.

Pentru disciplina de învăţământ religie, al cărei conţinut reprezintă de asemenea un punct sensibil în această perioadă, precizarea specialiştilor este că s-au elaborat şi sunt disponibile programe pentru toate cultele religioase, invitaţia în cazul unor judecăţi de valoare asupra conţinutului fiind să se compare programele puse acum în circulaţie cu cele anterioare.

Pentru toate disciplinele, a fost emis ordinul de ministru privind completarea stocurilor de manuale. Inspectoratelor şcolare le-au fost repartizate fondurile pentru retipărire. Ministrul Educaţiei Naţionale dă asigurări că toate manualele vor fi disponibile înainte de începerea anului şcolar 2017-2018

F. IONESCU