Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Educaţia pentru cetăţenie activă

Educaţia pentru cetăţenie activă

Aula Universiăţii Vasile Alecsandri din Bacău a găzduit marţi, 12.12.2017, conferinţa „Educaţie pentru cetăţenie activă”, organizată de Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”, Bacău. Moderatorul acestei întâlniri, la care au participat aproximativ 130 de cadre didactice cu diverse specializări din colegiile şi şcolile judeţului Bacău, a fost domnul prof. dr. Gabriel Leahu, director al CCD Bacău.

Programul conferinţei a inclus prezentarea doamnei prof. Lucica Ciupercă, coordonator al Centrului Regional de Resurse pentru Educaţie Civică, cu privire la activitatea de formare derulată pe parcursul anului 2017 în cadrul programului acreditat „Educaţie pentru cetăţenie activă”, al cărui autor şi coordonator este. Organizarea acestei conferinţe a fost o consecinţă firească a numărului mare de absolvenţi ai acestor formări – 386 de cadre didactice şi a gradului ridicat de interes pe care temele de educaţie civică le suscită prin aplicabilitatea lor la toate nivelurile de educaţie şi prin răspunsurile necesare pe care le dau unor realităţi imediate ale vieţii cotidiene.

Unul dintre invitaţii speciali ai acestei conferinţe a fost domnul dr. Adrian Bulgaru, directorul executiv al Institutului Român pentru Drepturile Omului. În prezentarea „Drepturile economice şi sociale ale imigranţilor în Europa”, acesta a subliniat necesitatea schimbării atitudinii cetăţeanului român faţă de realitatea economico-social-politică, precum şi nevoia de responsabilitate, asumare şi implicare în soluţionarea problemelor contemporane.

Doamna Margareta Monica Andrei, preşedintele Centrului European de Educaţie şi Training Bacău, a oferit asistenţei exemple de bune practici în prezentarea „Colaborarea şcolii cu societatea civilă în educaţia civică a elevilor”, rezumând conţinutul şi impactul programelor derulate de centrul pe care îl reprezintă.

Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, a fost invitat domnul prof. Eugen Stoica,  inspector general pentru Ştiinţe Socio-Umane, care a evidenţiat, în prezentarea „Exersarea cetăţeniei active prin învăţare bazată pe activitatea tip proiect”, dezvoltarea ideii de activism civic prin intermediul disciplinelor cu orientare specifică existente sau mai nou introduse în curriculumul obligatoriu începând cu acest an şcolar la clasa a V-a şi continuate în anii de studiu următori în gimnaziu. Înscriindu-se într-o politică europeană de dezvoltare a unei „culturi a democraţiei”, domnul prof. Eugen Stoica a subliniat compatibilitatea noilor programe introduse cu modelul european de educaţie civică.

Cu promisiunea unor întâlniri viitoare de acelaşi fel, prilej de bilanţ, evaluare şi consultări periodice, CCD Bacău va continua activitatea de formare a cadrelor didactice pe programul de „Educaţie pentru cetăţenie activă” şi va relua cursul „Democraţie participativă – Proiectul Cetăţeanul” pentru a veni în sprijinul colegilor care predau discipline de educaţie socială la gimnaziu.

Prof. Irina Dromereschi,
C.T. Anghel Saligny, Bacău