Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Ultima ora » Educaţia – „prioritate naţională“!Noul an şcolar, sub semnul improvizaţiei, al lipsei manualelor şi al nesiguranţei, al nemulţumirii şi al tensiunilor sociale

Educaţia – „prioritate naţională“!Noul an şcolar, sub semnul improvizaţiei, al lipsei manualelor şi al nesiguranţei, al nemulţumirii şi al tensiunilor sociale

Anul şcolar 2017-2018 porneşte cu o soluţie de ultimă oră; sau cu un compromis; ori cu o improvizaţie: o carte de uz cvasigeneral care să compenseze lipsa multor manuale. Se numeşte „Compendiu introductiv pentru gimnaziu – clasa a V-a”. Titlul este discutabil, pentru că nu este nici pe departe în ansamblu o sinteză, o esenţializare, adică un compendiu, ci un segment de materie din programă, care să acopere opt săptămâni de şcoală, cât se apreciază că va mai ţine actuala criză a manualelor. Cartea nu poate fi considerată nici pe capitole o sinteză a lecţiilor din prima parte a manaualelor lipsă la fiecare disciplină, deoarece nu se poate şti care dintre acele manuale va avea câştig de cauză, deci dacă presupusul început va avea continuitate. Este o elaborare pe baza programelor, făcută, aşa cum era şi normal, tot de către cei care le-au realizat pe acestea, la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Dincolo de speculaţii pe marginea titlului cărţii, a (in)utilităţii ei şi a altor aspecte, iniţiativa şi realizarea sunt salutare. Elevii şi profesorii de la clasa a V-a au cel puţin o carte, corespunzătoare programei, cu care să lucreze. Este un progres faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut. Atunci, reaminteşte ministrul educaţiei naţionale, Liviu Marian Pop, aceiaşi elevi, fiind la acea oră în clasa a IV-a, nu au avut niciun fel de manual şi aşa au stat o bună bucată de vreme: Matematica au primit-o la 4 noiembrie, Limba română, tocmai la 19 decembrie etc., în condiţiile în care programele pentru clasa a IV-a fuseseră gata încă de la 3 martie 2016. Şi anul acesta, după cum afirmă ministrul, „întârzierea programelor ne-a pus în imposibilitatea de a avea manuale”. Pe aceeaşi temă, prim-ministrul Mihai Tudose răspunde în parlament: „Mă bucur că aveţi o îngrijorare. (…) O parte din nebuniile pe care este obligat Ministerul Educaţiei să le implementeze au fost stabilite anul trecut. Inclusiv celebrul manual de sport. Vă mulţumim şi pe această cale pentru acest lucru. O comparaţie cu anul trecut este sublimă. Acum vorbiţi de manualul de clasa a V-a. Anul trecut nu vorbeaţi de niciun manual, pentru că nu era gata niciunul. Dar nu v-am auzit”.

Pregătire pe baza noilor programe pentru 60.000 de profesori

Lucrarea înlocuitoare pentru moment a manualelor de clasa a V-a este utilizabilă, după cum precizează directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Ciprian Fartuşnic, la cela 14 discipline, din şase arii curriculare, ale căror manuale încă se află în litigiu. Numărul de lecţii disponibile pe discipline este în funcţie de numărul săptămânal de ore prevăzut la fiecare disciplină: opt, 16, 32 de ore. Pentru fiecare disciplină, lecţiile au beneficiat de referent ştiinţific, neremunerat. Nici drepturi de autor nu s-au plătit. În conţinutul lecţiilor, accentul este pus pe sinteză, regăsindu-se multe exemple, deschizându-se numeroase posibilităţi de completare şi de continuare de către elevi şi profesori cu propriile sugestii, exemple etc. Compendiul are 296 de pagini, a fost scos într-un tiraj de 177.000 de exemplare, costul pentru tipărire este de 4 lei exemplarul, iar costul pentru transport este de 14 bani pe exemplar. Difuzarea este asigurată de Poşta Română. Pentru întreaga lucrare, Ministerul Educaţiei Naţionale a alocat suma de 732.780 de lei.

De perspectivă (dar nu îndepărtată) pentru folosirea noilor manuale şi programe de la nivelul întregului ciclu gimnazial este şi formarea inspectorilor de specialitate şi a profesorilor care predau la clase. Cu susţinere inclusiv din fonduri europene, vor fi pregătite astfel circa 60.000 de cadre didactice.

Editură „de bună-credinţă”, parteneră a cadrelor didactice sau a ministerului?

În contextul bulversărilor din piaţa editorială (când manualele scapă cu ţârâita din chingile orgoliilor contestatare – azi sunt „deblocate” trei, peste câteva zile, încă cinci etc.), se accentuează îngrijorător subiectul revenirii la manual unic pentru fiecare disciplină. Există o intenţie în acest sens la nivelul deciziei politice? Poate chiar un proiect? Sau e mereu prezentul interes material? Neliniştile actuale din zona editorială vor avea ecou la nivelul decidenţilor?

Deşi iniţial o ia pe departe, cu „poziţia Ministerului Educaţiei Naţionale în privinţa manualului unic sau de alt fel se va regăsi în Legea manualului” şi cu „editurile de bună-credinţă vor fi în continuare partenerele cadrelor didactice; ceilalţi vor trebui să-şi reorienteze businessul”, ministrul Liviu Marian Pop o zice până la urmă de-a dreptul: se va da lege „prin care vrem să punem capăt acestei sarabande a manualelor pentru învăţământul gimnazial”. Pe deasura, subliniază ultimativ că preconizata lege „este în lucru la nivelul ministerelor, în aşa fel încât săptămâna viitoare, dacă avem toate avizele, să intre pe ordinea de zi, mai ales că începe retipărirea manualelor pentru clasa I şi clasa a II-a”. În acelaşi timp, tot ministrul recunoaşte că există „o mare problemă – încă avem contestaţii nesoluţionate la manualele de clasa a II-a de acum trei ani de zile”. Cum ar veni, cu toate obstacolele (prin asta înţelegân­du-se prevederile din legislaţia încă de actualitate), „soluţia legislativă” este enunţată ca propunere implacabilă: „Trecerea Editurii Didactice şi Pedagogice în subordinea ministerului, iar aceste manuale să fie editate doar de EDP”, zice ministrul.

Bacalaureatul 2018 va începe în februarie

Aşa cum este normal, începutul anului şcolar aduce şi informaţii despre încheierea acestuia. Cea mai importantă este că bacalaureatul de anul viitor va începe din iarnă: „Prima sesiune a examenului naţional de bacalaureat 2018 începe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)”. Cu ritmicitatea cunoscută din sesiunile trecute, până la 21-22 februarie vor urma evaluările competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, ale celor digitale şi lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Apoi, în vară, probele scrise vor începe mai devreme decât altădată, pe
25 iunie, de asemenea, în succesiunea şi în ritmul obişnuite. Primele rezultate vor fi anunţate la 4 iulie, iar cele de după contestaţii, la 9 iulie. Probele scrise ale celei de a doua sesiuni vor începe la
20 august şi vor preceda, ca şi anul acesta, probele de evaluare a competenţelor.

Evaluarea naţională de la sfârşitul gimnaziului îşi va derula probele în 11, 13 şi 14 iunie. Rezultatele vor fi afişate, în prima formă, la 19 iunie, iar după contestaţii, la 23 iunie.

Evaluările naţionale intermediare, la clasele ştiute în acest scop, se vor desfăşura în perioadele 7-10 mai (clasa a II-a), 15-17 mai (clasa a IV-a),  23-24 mai (clasa a VI-a).

Examenului naţional de definitivare a cadrelor didactice în învăţământ are programată proba scrisă pentru 18 iulie.  Este de reţinut că înscrierea candidaţilor care doresc să obţină definitivarea în învăţământ se va face, practic, de la începutul noului an şcolar, adică până în data de 9 octombrie 2017, inclusiv. Inspecţiile de specialitate vor fi efectuate până la 1 iunie 2018.

În ansamblu, organizările calenaristice ţin seama de sugestii lansate din mediul şcolii – elevi, profesori, părinţi.

F. IONESCU