Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Evenimente » Educaţia privind limitele de accesare a internetului . Conferinţă sub egida Casei Corpului Didactic Bucureşti

Educaţia privind limitele de accesare a internetului . Conferinţă sub egida Casei Corpului Didactic Bucureşti

 

Joi, 2 noiembrie, la Liceul Tehnologic Elie Radu, filială a Casei Corpului Didactic Bucureşti, s-a desfăşurat, la nivel de municipiu, conferinţa cu tema ,,Educaţia privind limitele de accesare a internetului“, activitate înscrisă în calendarul activităţilor Casei Corpului Didactic Bucureşti. Conferinţa a fost coordonată de către doamna director prof. ing. Ioana Arieş, domnul prof. Stelian Oprea, director adjunct, doamna prof. Florica Paragină, metodist în cadrul CCD Bucureşti, doamna prof. Anca-Mihaela Avram, responsabil filială Casa Corpului Didactic Bucureşti, şi doamna prof. Aureliana Luiza Rogojeanu. Invitaţi la acest eveniment au fost doamna inspector Irina Raţ, de la ISMB, doamna prof. Florica Paragină, metodist la CCD Bucureşti.

În deschiderea conferinţei, doamna prof. ing. Ioana Arieş, directorul Liceului Tehnologic Elie Radu, le-a urat bun venit  invitaţilor, după care a prezentat lucrarea „Paralelă între învăţământul tradiţional şi cel virtual“, lucrare realizată în colaborare cu doamna inspector Irina Raţ.

Doamna profesor metodist Florica Paragină a prezentat lucrările „Internetul, societatea virtuală“ şi „Internetul, un haos bine organizat“, punctând faptul că societatea virtuală duce la însingurarea copiilor, iar cheia către cunoaştere nu mai este cartea tipărită, ci internetul. De asemenea, doamna profesor metodist Florica Paragină a  subliniat importanţa temei abordate şi a activităţii desfăşurate în cadrul Liceului Tehnologic Elie Radu, filială a CCD Bucureşti, cu privire la educaţia tinerilor şi utilizarea internetului în activităţile educative ale acestora.

În continuare, reprezentanţii  şcolilor şi liceelor bucureştene prezente au susţinut lucrări cu caracter educativ privind  rolul socializării on-line, mediul în care aceasta se realizează, şi influenţa reţelelor de socializare asupra tinerilor. Apoi au avut loc schimburi de bune practici între cadrele didactice, realizându-se astfel diseminarea informaţiilor între dascăli. Profesorii prezenţi la conferinţă au completat un chestionar prin care s-a realizat feedback-ul activităţii desfăşurate.

Conferinţa a fost apreciată de către toţi participanţii atât prin modul în care a fost organizată, cât şi prin exemplele de bune practici prezentate privind educarea elevilor în vederea accesării în siguranţă a mediului virtual.

În încheierea conferinţei, doamna inspector Irina Raţ a  evidenţiat  faptul că profesorii şi părinţii trebuie să pună în valoare importanţa internetului în educaţia tinerilor, prezentându-le acestora avantajele şi dezavantajele accesării mediului virtual, accentuând faptul ca internetul constituie un mare avantaj pentru tineri dacă este utilizat responsabil.

Prof. Ioana Arieş, Liceul Tehnologic Elie Radu
Prof. Anca-Mihaela Avram, Liceul Tehnologic Elie Radu
Prof. Aureliana Luiza Rogojeanu, Liceul Tehnologic Elie Radu
Prof. Teodora Păun, metodist CCD Bucureşti