Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Ultima ora » Educaţia rămâne pe altădată

Educaţia rămâne pe altădată

Programul național Masa caldă în școli continuă cu şi mai mult avânt, cu şi mai mulţi bani decât până acum: Executivul a hotărât prin ordonanță de urgență să crească bugetul alocat programului de la 30,7 milioane de lei la aproape 46,7 milioane de lei, astfel că valoarea pachetului alimentar reprezentând masa de prânz a unui elev sau preşcolar să se majoreze cu aproximativ 40%, de la 7 lei, atât cât prevedeau normele anterioare, la 10 lei/zi/beneficiar. Măsura a fost decisă în perspectiva construirii bugetului de stat pe anul viitor. Programul este „destinat preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat“. Astfel prezentată, o neputinţă este livrată drept un triumf. În cel mai bun caz, programul național Masa caldă în școli stă pe loc, dacă nu cumva, prin câteva formulări, este amânat sine die. În acelaşi context decizional se înscriu şi alte amânări din domeniul educaţiei naţionale.

Programul prin care elevii şi preşcolarii beneficiază de o masă caldă sau de un pachet alimentar la prânz este în vigoare de la 8 decembrie 2017, pe baza Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 92/2017 (6 decembrie 2017). Programul este la nivel naţional, deci pentru toţi elevii şi preşcolarii. Cu toate acestea, perspectiva aplicării generalizate mai devreme de anul şcolar 2019-2020 tocmai a fost anulată, din moment ce s-a decis continuarea pilotării şi alocarea banilor pe an calendaristic, deci pentru tot exerciţiul bugetar 2019. Altfel, este de apreciat reglementarea potrivit căreia, „în vederea evitării organizării a două proceduri de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriilor, noua ordonanţă de urgenţă prevede trecerea de la an şcolar la an calendaristic, aspect ce contribuie la asigurarea continuităţii programului-pilot“. De asemenea, este bine-venită prevederea care spune că, „pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică fie pe întreg pachetul alimentar/întreaga masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componenţa pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, iar faza finală a procedurii de atribuire poate fi organizată prin licitaţie electronică, cu respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice“.

În afara acestor prevederi bune, în ansamblu, programul merge sub forma unei ezitări prelungite. În faza de proiect supus dezbaterii publice, aplicarea pilot era preconizată pentru 100 de şcoli. Prin OUG din decembrie 2017, pilotarea a fost fixată la 50 de şcoli. Potrivit aceluiaşi act normativ, programul trebuia să fie generalizat din 2018. Acum, spre sfârşitul lui 2018, nu numai că este decretată menţinerea în stadiul restrâns, de pilot, ci şi se stabileşte că „pentru evaluarea corespunzătoare a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, s-a decis implementarea acestuia pentru o perioadă mai lungă de timp, fiind necesară continuarea pilotării pentru cel puțin un ciclu de învățământ“. Formularea lasă loc unei amânări şi mai lungi de un an şcolar, pentru că este introdusă necesitatea raportării la un ciclu, fără să reiasă de când este calculat acel ciclu. Cât priveşte necesitatea unei evaluări „corespunzătoare“, aceasta înseamnă, pur şi simplu, prostire-n faţă, pentru că utilitatea programului este recunoscută unanim, iar evaluarea s-a dovedit că nu poate fi decât foarte bună. Asigurarea unei mese la prânz, într-un program de supraveghere şi îndrumare a copii­lor, este cerută de ani de zile.

În acelaşi context guvernamental în care a fost luată hotărârea de amânare sub pretextul mai bunei evaluări a generalizării programului de acordare a unei mese de prânz, au fost decise şi alte amânări legate de măsuri legiferate încă din 2011 prin Legea educaţiei naţionale pentru creşterea şi educaţia copiilor: acordarea cupoanelor sociale de 500 de euro tuturor copiilor născuţi începând cu data intrării în vigoare a legii, sumă care să fie depusă direct într-un cont, cu prevederea că titularul contului este singura persoană care poate solicita sume din acel cont, numai pentru educaţie permanentă, începând cu vârsta de 16 ani, cu acordul expres al părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal. Motivul amânării este „imposibilitatea susţinerii financiare a măsurilor prevăzute de art. 27 alin.(6) şi art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011“. Prevederea trebuia să fie aplicată începând din 2014, dar a fost amânată de la an la an, aşa că nu a fost niciodată aplicată. Dacă guvernul şi în special Ministerul Educaţiei Naţio­nale se laudă insistent cu „grija“ faţă de viito­rul ţării prin continuarea programului Masa caldă în şcoli şi creşterea alocării bugetare (deşi în realitate este o depăşire a unui termen de intrare în vigoare), aceleaşi autorităţi trec sub tăcere menţinerea în starea de neaplicare a unei prevederi legale privitoare la susţinerea educaţiei.

Florin ANTONESCU